Annonce
Ugeavisen Aabenraa

Fra sport til natur: Genner giver bolden op til mere natur

Den gamle fodboldtribune kan sagtens indgå i planerne om et naturområde på den tidligere opvisningsbane i Genner, mener Jan Kirk Todsen, næstformand i Genner Lokalråd. Foto: Jan Sternkopf
Genner Lokalråd er ét ud af i alt ti lokalsamfund i Aabenraa Kommune, der gør noget for at få mere natur. Det sker med projektet Ellevilde Egne. I Genner skal den tidligere fodboldbane omdannes til naturpark.

Genner: De tider er formentlig forbi, hvor fodboldspillerne i Genner får brug for en opvisningsbane. Området vest for hallen og syd for Genner Skole kan derfor lige så godt bruges til noget andet, mener Genner Lokalråd.

Et naturområde, for eksempel - med frugttræer, en sansehave, bærbuske og en køkkenhave samt flere arealer med bare vild natur til gavn for fugle og insekter.

Genner er nemlig kommet med i Aabenraa Kommunes natur-projekt Ellevilde Egne - som ét ud af i alt ti lokalsamfund i kommunen.

Den tidligere fodboldbane har i en del år efterhånden ligget ubrugt hen, fortæller næstformand i Genner Lokalråd, Jan Kirk Todsen.

Annonce

Fodbold for længe siden

- Området ejes af kommunen, men har været stillet til rådighed for idrætsforeningen - lige bortset fra at det er mange år siden, at den er blevet brugt til fodbold, fortæller Jan Kirk Todsen.

Idrætsforeningen har ikke længere brug for arealet, der er lidt over en hektar. Det er i hvert fald et godt stykke større end en normal fodboldbane, tilføjer Jan Kirk Todsen.

- I samarbejde med kommunens projektkoordinator Katrine Callesen og konsulent Katrine Turner har vi fået ideoplæg og tegninger på, hvordan vi kan gennemføre et projekt. Nu skal vi have planen "klippet i små stykker" så at sige og finde ud af, hvor stort et areal vi kan anlægge i år, og hvornår skal det anlægges. Og hvad det vil koste. Vi forventer dog ikke, at vi har et fuldstændig færdigt område til efteråret - det vil nok tage flere år, mener næstformanden.

Meget afhænger nemlig af, om der kan skaffes tilstrækkelig med midler til formålet.

Annonce

Aflæggere fra haven

- Vi skal nu til at finde ud af et samlet budget. Vi håber på økonomisk støtte fra fonde, men mange stauder og frugtbuske kunne jo komme som aflæggere fra folks haver. Det er selvfølgelig ikke gratis at at anskaffe og plante træer eller anlægge områder med borde og bænke, hvor man kan nyde insektfugle og duften fra blomsterne. Men vi regner faktisk med at komme nogenlunde billigt til noget af det, forklarer Jan Kirk Todsen.

Genner Lokalråd er som ét af i alt ti lokalsamfund i Aabenraa Kommune med i projektet Ellevilde Egne. Den gamle opvisningsbane i Genner skal omdannes til et naturområde, fortæller Jan Kirk Todsen, næstformand i Genner Lokalråd. Foto: Jan Sternkopf

Det er tanken, at Genner Lokalråd har det overordnede ansvar for vedligeholdelsen af området. Ikke alene - for der vil formentlig være borgere, der gerne vil give en frivillig hånd med.

Genner råder således i forvejen over et såkaldt grønt korps, der er med til at holde offentlige arealer i landsbyen pæne og ryddelige.

- Vi kunne måske involvere det grønne korps i én eller anden form - det har vi ikke helt lagt os fast på. En løsning kunne være, at vi udvider det nuværende korps eller også, at vi opretter et helt nyt korps til formålet, fortæller Jan Kirk Todsen.

Annonce

Jord under neglene

Måske vil også eleverne fra Genner Univers være med til at få jord under neglene.

Det er i hvert fald oplagt, mener Jan Kirk Todsen.

Ellevilde Egne i Genner tænkes etableret på den tidligere fodboldbane, der alligevel ikke bruges mere. Grafik: Katrine Turner, Vildskab

Der er nemlig rigtig meget læring i et stykke vild natur - og Genners Ellevilde Egn er med vilje lagt tæt ved skolen, for at eleverne skal have mulighed for at bruge området, alene eller sammen med landsbyens borgere.

- For eksempel når der skal høstes grøntsager i køkkenhaven, bemærker Jan Kirk Todsen med et smil.

Men også en befæstet cykelbane for de yngste skal nok være med til at skabe liv i området.

Annonce

Tribune i brug

- Det har været et spændende forløb at komme så vidt, fortæller Jan Kirk Todsen.

Og det var lige fra de første møder med kommunen og Katrine Turner, påpeger næstformanden.

- Idéerne stak jo i alle retninger, men Katrine Turner formåede at skabe struktur og samle forslagene, tilføjer han.

Det er endda lykkedes at indlemme den tidligere fodboldtribune.

- Den bliver opgraderet, så man kan sidde og skue ud over området. Det er jo egentlig blot en forhøjning i to-tre niveauer bygget op i beton og så med en overdækning, som godt nok har set bedre dage. Men der skal skabes disse små oaser, hvor der er mulighed for at sidde og drikke en kop kaffe midt i naturen. Det er nemlig stort nok til, at der kan være 3-5 grupper i området på samme tid.


Idéerne stak jo i alle retninger, men Katrine Turner formåede at skabe struktur og samle forslagene

Jan Kirk Todsen, næstformand Genner Lokalråd


Ellevilde Egne i Genner

Den grønne plads er inddelt i et vest- og et øst-område, adskilt af en sti, der i mange år alligevel er blevet brugt som en naturlig gennemgang. Den vestlige del af området indeholder en frugtplantage med en sansesti mellem træerne. Sansestien består af flere forskellige materialer og kan bruges som barfodssti. Omkring stien er beplantet med blomster og plantearter, der stimulerer sanserne med duft, lyd, og farver.

Det er også hér, at skole-køkkenhaven anlægges sammen med et halvtag eller en anden form for madpakkehus.

De åbne sydvendte områder tilplantes med vilde frø-blandinger.

Den østlige del af området indeholder en cykelbane, en stenbunke og nogle sandbunker og holdes generelt mere vild og uklippet, med undtagelse af stien der holdes slået. Stenbunken er ikke ment som legeplads men som levested for dyr og insekter.

Der plantes småbuske og træer spredt på arealet primært i hjemmehørende arter, der sikrer en lang blomstringstid.

Der sættes fuglekasser op, ligesom der bygges insekthoteller. Det overvejes endnu, om der også skal sættes bistader op.

Det grønne område ligger tæt ved skolen, hallen, petanquebaner og tennisbaner. Idrætsforeningen har også planer om udendørsfaciliteter, men de står længere nede på prioriteringslisten. I første omgang håber man at kunne lave en udbygning af hallen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce