Annonce
Ugeavisen Aabenraa

Her bruger politikerne pengene næste år: Museum, svømmehal og aktivitetsmekka ved campus er i toppen

Der var i forvejen afsat 48 millioner kroner til opførelsen af en ny svømmehal ved Arena Aabenraa. De er fordelt over overslagsårene 2023 til 2025. I det nyligt indgåede budgetforlig fik økonomiudvalget stillet yderligere 25 millioner kroner til rådighed for projektet i 2025. Arkivfoto: Claus Thorsted
De 31 byrådsmedlemmer var enige om, hvad pengene skal bruges på i 2022, da de lavede budgettet i september. Det samlede budget lyder på 4,232 milliarder kroner.

Aabenraa: Hvordan skal vi fordele de millioner, vi har til rådighed?

Det er her, vi som borgere i Aabenraa Kommune kan mærke de lokale politikeres visioner og ønsker for udviklingen af kommunen.

Hvert år i september forhandler medlemmerne af byrådet om, hvad pengene skal bruges på, og i år var alle 31 enige.

Annonce

Her er et overblik over de mest iøjnefaldende punkter i fordelingen af pengene for 2022, men også i overslagsårene, som er betegnelsen for de tre følgende år. Altså i denne omgang 2023 til 2025.

Udover disse punkter bruges der også flere penge på at fastholde serviceniveauet på de store velfærdsområder og således både sikre løftet om 2000 kroner pr. barn i folkeskolen fra sidste års budgetforlig og en tilførsel af midler til ældreområdet, som følge af en stigning i antallet ældre med behov for hjælp og pleje.

Så mange penge kan politikerne bruge

Kommunens indtægter er på 4,232 milliarder.

Der er udgifter for 4,078 milliarder.

Der er dermed 154 millioner i overskud, som i princippet bliver lagt i kommunekassen.

Det er af denne kasse, byrådet tager penge fra, hvis der er investeringer som ny svømmehal eller nedrivning af Skolevænget 33 samt serviceforbedringer, de vil prioritere at bruge penge på.

I Aabenraa Kommune er der dog et princip om, at kommunekassen skal være velpolstret for at imødegå de uforudsete store udgifter, der kan komme hen ad vejen.

Aabenraa Kommune får forskellige tilskud fra staten via udligningsreformen og er permanent omfattet af tilskud som grænsekommune på 25 millioner og som ø-og yderkommune på 51 millioner.

Aabenraa i tal

Indbyggere: 58.700

Arbejdspladser: 29.400

Befolkningsudvikling: -0,3 procent (2015-2020)

Største byer: Aabenraa (16.400), Rødekro (6050), Padborg (4350)

Arbejdspladser inden for 60 minutter fra Aabenraa by: 367.100

Den gennemsnitlige indkomst pr. indbygger var i 2019 på 305.855 kr. i Aabenraa Kommune. Det er under både regions- og landsgennemsnittet.

11,2 procent af de unge mellem 16 og 24 år var i 2018 hverken i arbejde eller under uddannelse i Aabenraa Kommune.

Antallet af arbejdspladser i kommunen er steget med 3,7 pct. i perioden 2016 til 2018. Det er en større stigning end gennemsnittet for både Syddanmark og for hele landet.

1 20 millioner kroner ekstra til nyt museum

Det beløb på 20 millioner kroner, der var afsat i 2022 til etablering af nyt museum beliggende på arealet nord for Kilen i Aabenraa, øges med yderligere 20 millioner kroner, så der i alt er afsat 40 millioner kroner fordelt over årene 2022-2024.

2 25 millioner kroner ekstra til ny svømmehal

Det beløb på 48 millioner kroner, der i budgetforliget for 2020 blev sat af til nyopførelse af en svømmehal placeret ved Arena Aabenraa, fordeles over årene 2023 til 2025. Endvidere er der enighed om at reservere yderligere et beløb på 25 millioner kroner i 2025.

3 15,1 millioner kroner til aktivitetsmekka på Skolevænget

Den største 2022-investering på anlægsrammen i dette års budgetforlig er en håndtering af bygningsmassen på Skolevænget 33 (tidligere Brundlundskolen), så stedet kan bruges og anvendes af borgere, foreninger og campus-formål. Midlerne - i alt 15,1 millioner kroner - skal gå til at rive dele af bygningsmassen ned og derefter reetablere det, mens gymnastiksalene skal facaderenoveres, og en bygning specialindrettes.

4 21 millioner kroner til cykelstier

De seneste års budgetforlig har indeholdt prioritering af midler til cykelstier i Aabenraa Kommune. Parterne er enige om at tilføre cykelstipuljen 6 millioner kroner i årene 2022-2024. Med de allerede afsatte midler i 2022 er der samlet set afsat 21 millioner kroner til etablering af cykelstier de næste tre år.

5 Bæredygtighed for 10 millioner kroner

Parterne var enige om at afsætte 10 millioner kroner til udmøntning af konkrete initiativer og indsatser, der beskrives i Klimahandleplanen. Det kan for eksempel omfatte omlægning af kommunalt ejet lavbundsjord, jordfordeling, Power-to-X (processen, hvor grøn elektricitet omdannes til brint, eller andre PtX-produkter baseret på brint, red.), understøttelse af udfasning af fossile varmekilder og tiltag, der fremmer grøn mobilitet. Af de 10 millioner kroner reserveres 1 million kroner til biodiversitet.

6 13,8 millioner kroner til landdistrikterne

Der afsættes 4 millioner kroner til styrkede fællesskaber i kommunens lokalsamfund, mens der er 2,5 millioner kroner til byggemodning i Felsted med henblik på at skabe et større antal byggegrunde i et aktivt lokalområde.

Med henblik på at gennemføre et byfornyelsesprojekt ved Padborg Torvecenter afsættes 0,3 millioner kroner i 2022 til for-projektering. Desuden afsættes et rådighedsbeløb på 5 millioner kroner i 2024 og 2 millioner kroner i 2025 til gennemførelsen af projektet.

7 4 millioner kroner til Fjordbakkerne

Parterne var enige om at øge rammen til kapitaltilskud til investeringer i almene boliger. Der afsættes yderligere 4 millioner kroner til projektet Fjordbakkerne, således at der i alt er afsat 12,4 millioner kroner.

8 Vandmøllefarvel til 3 millioner kroner

Parterne var enige om at afsætte 3 millioner kroner i 2022 til nedrivning af Kruså Vandmølle og dermed afslutte mange års drøftelser af muligheder og udfordringer med den forfaldne bygning.

9 3,2 millioner kroner til prisstigninger

Parterne er enige om at afsætte 3,2 millioner kroner i 2022 til at imødegå uforudsete prisstigninger på anlægsprojekter som følge af den meget voldsomme udvikling i fragt- og materialepriser igennem 2021.

10 2,85 millioner kroner til sårbare

Udviklingen på børne- og familieområdet er præget af flere og dyrere anbringelser. Der afsættes 1 million kroner årligt til at imødekomme udgiftspres og reducere behovet for omprioriteringer.

I erkendelse af, at der løbende opstår behov for misbrugsbehandling, som ikke nødvendigvis dækkes af den nuværende behandlingsgaranti, var parterne enige om at afsætte en ramme på 1,25 millioner kroner i 2022 og 2023 til køb af misbrugsbehandlingsforløb i privat regi. Der afsættes yderligere 0,6 millioner kroner årligt til kørsel af elever til specialtilbud med henblik på at imødekomme stigning i antal elever og eventuelt øget pris ved et kommende udbud af opgaven.

11 4 millioner kroner til Klippigården

Parterne er enige om at afsætte 2 millioner kroner i henholdsvis 2022 og 2023 til ombygning/renovering af den selvejende aldersintegrerede daginstitutionen Klippigården i Kliplev.

12 2 millioner kroner til koncerter

Der afsættes 2 millioner kroner til Aabenraa Live i 2023 og 2024, og dermed videreføres det økonomiske niveau fra etableringen i 2020 i yderligere to år.

Annonce
Annonce
Ugeavisen Aabenraa

Biblioteket anbefaler bøger skrevet af børns idoler: YouTube får børn til at læse

Annonce
Annonce
Ugeavisen Aabenraa

Black Friday nærmer sig: Sådan navigerer du i tilbudsjunglen

Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Aabenraa

Her kan du hente de største besparelser på black friday

Ugeavisen Aabenraa

I år rykker juletræsfesten indenfor med coronapas: Arena er klar med julemand og godteposer

Ugeavisen Aabenraa

Anmeldelse af ny Julehjerteby: Aabenraa har fået en unik hyggelig by i byen

Ugeavisen Aabenraa

Stig Rossen synger julen ind for 27. gang: I år har han ung sangerinde med på scenen i Aabenraa

Ugeavisen Aabenraa

13 nye navne: Her er alle medlemmerne af det nye byråd

Ugeavisen Aabenraa

175 Lykke-børn og unge havde en uforglemmelig dag i Aabenraa: Gav gaver til børn, der har det ekstra svært

Ugeavisen Aabenraa

Her kan du få det store overblik: Sådan gik det dramatiske valg i Aabenraa punkt for punkt

Ugeavisen Aabenraa

Efter sidste års nedlukning: Nu kan du måske snart stå på skøjter i midtbyen

Ugeavisen Aabenraa

Se video og billeder: Malene og de frivillige blev overstrømmet med positive ord og glæde ved Julehjertebyens åbning

Ugeavisen Aabenraa

Glemt tøj får nyt liv i økonomisk trængte familier: Arena vil bryde tabu ved at give tøj væk

Ugeavisen Aabenraa

Frivillige togførere er enige efter politiets nej: Juletogene bliver i garagen i de næste to uger

Ugeavisen Aabenraa

Garant donerer - Elsebeth syr: Udgåede gardinprøver bliver til penge til Et Hjerte for Alle

Ugeavisen Aabenraa

Politiets nej kan stoppe populært juletog:  Frustrerede frivillige mødes for at diskutere fremtiden

Ugeavisen Aabenraa

På fredag er sidste chance: 275 har allerede søgt om julehjælp hos Et Hjerte for Alle

Ugeavisen Aabenraa

Jette Julius havde en mærkelig mavefornemmelse inden valget: Der går måneder, før jeg kommer over det

Ugeavisen Aabenraa

Se video: Mangeårig lokalpolitiker fortryder, han stillede op - 'Det er totalt slut med politik'

Ugeavisen Aabenraa

Se alle navnene: De blev valgt

Ugeavisen Aabenraa

Her er overblikket: Det skal du vide inden dit besøg i den nye Julehjerteby

Ugeavisen Aabenraa

Nørreports butikker er klar med julehygge: Serverer julefrokost for gæsterne

Ugeavisen Aabenraa

KIS spritter af på valgsteder: Elever og vælgere holdes adskilt

Ugeavisen Aabenraa

Biblioteket anmelder: Medrivende, sprudlende og bevægende roman fra Indiens slumkvarterer

Annonce