Annonce
LYNETTEHOLM

By & Havn afviser påstande om massiv trafik: Samme antal lastbiler som i dag

Visualisering fra Kystlandskabsrapporten, hvor man ser Lynetteholm til højre. Illustration: COWI, Arkitema, Tredje Natur.
Fremtidsøen Lynetteholm vil medføre gener i form af støj og møg for flere tusinde amagerkanere og pendlere, men By & Havn afviser, at mængden af lastbiltrafik bliver væsentligt øget. Og Københavns overborgmester Lars Weiss (S) glæder sig over, at de miljømæssige konsekvenser er relativt få. 'Og for mig er Lynetteholm selve fundamentet for, at vi kan videreudvikle København som den fantastiske by, vi kender og elsker, siger han.
Annonce

Risikoen for altødelæggende miljømæssige konsekvenser af den 2,8 kvadratkilometer store kunstige halvø, Lynetteholm, er minimiale. Det fastslår en såkaldt VVM-rapport, der vurderer byggeriets konsekvenser for miljøet. Til gengæld vil flere tusinde amagerkanere og pendlere mere tung trafik, støj og møg, mens byggeriet står på. Og det i en lang årrække.

Langt ude i fremtiden vil halvøen have plads til 35.000 borgere og indeholde skoler, handelsliv, infrastruktur, metro, havnetunel og virksomheder som alt i alt skal bidrage til klimasikring ved sikring mod stormflod og havspejlsstigning. En anden fordel ved byggeriet er, at etableringen vil løse manglen på seder til at placere den jord, der graves op andre steder i byen, påpeger rapporten.

Københavns overborgmester Lars Weiss (S) peger på flere fordele ved etableringen af Lynetteholm:

- For mig er Lynetteholm selve fundamentet for, at vi kan videreudvikle København som den fantastiske by, vi kender og elsker. Den vil give plads til nye boliger, så vi ikke behøver at bygge på hver en grøn plet i den eksisterende by. Den vil sikre, at der er nok boliger til de mange nye indbyggere, så vi kan holde boligpriserne i ro og bevare København som en by med plads til alle indkomster. Den vil få et kæmpestort grønt kystlandskab og sikre, at københavnerne også i fremtid får adgang til natur og hav, siger han, efter By & Havn har sendt miljøvurderingen i offentlig høring.


Lynetteholm vil give plads til nye boliger, så vi ikke behøver at bygge på hver en grøn plet i den eksisterende by. Den vil sikre, at der er nok boliger til de mange nye indbyggere, så vi kan holde boligpriserne i ro og bevare København som en by med plads til alle indkomster.


Annonce

Ikke flere lastbiler end i dag

De mere barske kendsgerninger er, at produktionen af overskudsjord, der skal placeres, i gennemsnit er 2,6 millioner tons om året. Det fremgår af rapporten, at opfyldningskapaciteten er cirka 80 mio. tons. Det betyder, at halvøen først vil være fyldt op om cirka 30 år.

Med den årlige jordmængde vil der i gennemsnit køre cirka 350 lastbiler i døgnet til og fra modtageanlægget til Lynetteholm. Og da kapaciteten til modtagelse af forunenet jord i Nordhavn er opbrugt, forventes jorden oplagret midlertidigt til 2023. Denne jord vil blive sejlet fra Nordhavn til Lynetteholm.

På Refshaleøen anlægges et modtageområde, hvor jorden kan vejes og eventuelt analyseres, inden den bliver indbygget i Lynetteholm, som er udformet som en opfyldning, der er landfast med Refshaleøen, hvilket betyder, at Kronløbet bliver eneste gennemsejling for større både.

For lastbiltransporterne gælder, at der etableres en ny dæmning, så det meste af transporten vil køre væk fra beboede områder.

Netop lastbiltransporterne har medført hård kritik, men udviklingsdirektør i By & Havn, Ingvar Sejr Hansen, afviser, at der kommer flere lastbiler i København, når Lynetteholm skal etableres, end der er i dag.

- Sådan er det overordnet set, men lokalt set vil der selvfølgelig være ændringer. I dag kommer byggepladserne i Storkøbenhavn af med deres overskydende jord i jorddeponiet i Nordhavn, men fra 2023 bliver slutdestinationen ændret til Lynetteholm. Derfor kommer der mindre trafik på Østerbro/Nordhavn, og mere trafik på Nordøstamager. Men der kommer ikke til at være 700 nye kørsler med 350 lastbiler hver vej. Mange af lastbilerne kører allerede med jord på Amager i dag, men har Nordhavn som slutdestination. De fleste lastbiler, der kommer fra Sjællandssiden og skal til Lynetteholm, vil køre over Langebro og via Uplandsgade til den nye vej, vi etablerer, i forlængelse af Prags Boulevard. Den løber hen over Prøvestenen og videre derfra til Lynetteholm og etableres for at komme så langt væk fra kolonihaver og beboelse på Margretheholm som muligt. Langebro får således 300 nye kørsler med 150 lastbiler pr. dag sammenlignet med i dag. Uplandsgade kommer til at samle trafikken mod den nye adgangsvej og får 436 nye kørsler med 218 lastbiler pr. dag, mens Torvegade får 30 nye kørsler pr. dag med 15 lastbiler, skriver direktøren i en kommentar til Amager Bladet.

Annonce

Ingen kommentar

Det er transportminister Benny Engelbrecht (S), der har det overordnede ansvar for projektet, og han ønsker ikke at give interview, før høringsfasen er afsluttet.

Men ifølge en pressemeddelelse fra By & Havn siger ministeren, at jordopfyldningen vil være 'helt afgørende' for at stormflodssikre København.

- Det er en stor og vigtig opgave, og med Lynetteholm bliver der også åbnet en række muligheder for både København og kommunerne omkring, siger ministeren.

Transportministeriet sender snart en anlægslov i høring. Anlægsloven er den som i sidste ende vil give By & Havn endeligt grønt lys til at sætte gang i anlæggelsen af Lynetteholm. Anlægsloven forventes at blive førstebehandlet i Folketinget i marts og tredjebehandlet godt tre måneder senere.

Den videre proces for Lynetteholm

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt Miljøkonsekvensrapporten for Lynetteholm i offentlig høring, der udløber 25. januar.

Sammen med Miljøkonsekvensrapporten offentliggøres en miljøansøgning om nyttiggørelse af overskudsjord.

Transportministeriet sender anlægsloven for Lynetteholm i høring i fire uger. Anlægsloven bemyndiger By & Havn til at anlægge Lynetteholm.

Anlægsloven forventes at blive førstebehandlet i Folketinget i marts og tredjebehandlet i juni.

Lovvedtagelse af anlægsloven sker ved tredjebehandling.

Visualisering af Lynetteholms placering. Illustration: By & Havn.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
CORONA

Dagens coronatal: Smittetal falder en smule

Annonce
Forsiden netop nu
Natur

Lille padde kan forsinke fælledbyggeriet

Annonce