Annonce
NYTÅRSHILSEN

Dragørs borgmester: Han brændte for at gøre en forskel

Dragørs borgmester, Eik Dahl Bidstrup (V). Arkivfoto: Michael Paldan
Dragørs borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) skriver nytårshilsen og mindes blandt andet kollegaen Allan Holsts bortgang i 2020. Borgmesteren berører naturligvis også coronakrisen, der har ramt mange familier hårdt.
Annonce

Så kom 2021 -og vi går mod lysere tider. Det gør vi efter et år 2020, som har været lidt mørkere og mærkeligere, end vi nogen sinde har prøvet før og måske endda har haft fantasi til at forestille os. Sådan tror jeg mange, ligesom jeg, har oplevet det.

Mit håb for det nye år er, at vi bliver ved med at stå sammen – både lokalt lige her i Dragør og på landsplan. Sammen kan vi hjælpe og støtte hinanden, når corona og covid-19 viser sit grimme ansigt og sætter os og vores samfund under pres.

Mine tanker går især til dem, som på forskellige måde har mistet til coronaen. Især de ældre og deres familier har i år lidt afsavn. Det har ikke været muligt at se og besøge hinanden, som man har haft lyst til. Og for nogle familiemedlemmer har det ikke været muligt at sige et sidste farvel. Det berører mig dybt. Det berører os alle i kommunalbestyrelsen meget, når man ikke kan tage varm afsked. Konsekvensen af corona - som verdensomspændende pandemi - har også vist sig særligt i vores ellers så skønne kommune. Qua vores beliggenhed - tæt på lufthavnen – som jo nærmest er lukket ned, er kommunen berørt af øget ledighed. Det er mennesker af kød og blod, som er ramt.

Jeg har mødt og kender familier, der står i en uvis situation på tærsklen til det nye år. Familier, hvor både mor og far arbejdede i lufthavnen, men som nu begge har mistet jobbet. Det lægger et stort pres på hele familien. Vi gør, hvad vi kan for at hjælpe. Og personligt følger jeg med i initiativer og indsatser i følgegruppen for CPH-lufthavnen. I et noget andet regi står vi også sammen. Det gør vi i kommunalbestyrelsen, og det har vi løbende vist gennem 2020. Som eksempel vil jeg pege på vores hidtil usete enighed om kommunens budget.

Alle 15 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag at styrke og stabilisere kommunes økonomi i 2021. Vi er også fælles om at prioritere flere penge til de store velfærdsområder, og vi står sammen om at håndtere udgifter til for eksempel flere ledige, som kommer i kølvandet på corona-situationen. Jeg vil benytte lejligheden til at takke hver og en i kommunalbestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år med ønsket om et godt nytår og et godt samarbejdsår igen i 2021.

Jeg vil også gerne sige et par ord om Allan Holst, tidligere borgmester i Dragør Kommune. Det var nemlig en kær kollega, som vi tog afsked med i begyndelsen af marts måned 2020. Allan døde i en alder af 65 år. Han brændte for at gøre en forskel for andre og var i gang med sin sjette periode i kommunalbestyrelsen. Dannebrogordenens Ridderkors fik han tildelt for – netop – lang og tro tjeneste som medlem af kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune. Jeg kan roligt sige, at vi alle i kommunalbestyrelsen nærede dyb respekt for hans engagement og virke.

Jeg begyndte min nytårshilsen med optimisme – for vi går imod lysere tider. Dels helt bogstavligt for dagene bliver længere og nætterne kortere. Dels fordi store dele af verden er godt i gang med at blive vaccineret for corona. Det er vanskeligt at spå om fremtiden. Jeg tror dog, at vi kommer til at leve med bøvlede restriktioner et godt stykke tid endnu. Men med EU-godkendte vacciner ser jeg også et lys for enden af tunnelen.

I 2021 fejrer vi - i hele Dragør - 500-året for den hollandske indvandring til Store Magleby. De nederlandske bønder har siden præget Amagers kulturhistorie. Og selv om det traditionelle hollandske landbrug er afløst af vores moderne lokalsamfund, er det vigtigt at markere 500-året.

Vi er i kommunalbestyrelsen optaget af, at vi gennem fejring af 500-året kan styrke følelsen af fællesskab og give grobund for alle aktive medborgere, som involverer sig i lokalmiljøet, får aktiviteter til at blomstre og organiserer sig i frivillige foreninger til glæde for os alle sammen. Historien er vi nemlig fælles om! Derfor har vi også sat penge af til royalt besøg torsdag den 3. juni 2021 og til det aktive lokalsamfund, foreninger, skoler og lignende, som med lyst og virke vil vise, hvad Dragør er rundet af i dag og i fremtiden.

Du eller din forening er velkommen til at søge støtte til at afholde et arrangement i Dragør i sommerhalvåret 2021, som kan kobles på fejringen af 500-årsjubilæet med en dansk/hollandsk henvisning. Læs mere om det på vores hjemmeside www.dragoer.dk Vi vil gerne have, at både danske og udenlandske turister får øje på Dragør, på museerne og vores moderne lokalsamfund.

Til november skal vi til valgurnerne og have fat i stemmesedlerne, for så er der igen kommunalvalg. Og som en stor tilhænger af lokaldemokratiet kan jeg kun opfordre til, at alle, som kan, giver deres besyv med og stemmer den 16. november 2021. Der er for eksempel en del nye førstegangsvælgere, som er blevet myndige siden 2017, hvor det seneste kommunalvalg fandt sted. Det giver det bedste fundament i arbejdet med at styre og udvikle vores fantastiske kommune, at vi igen får en høj valgdeltagelse.

Inden vi når så langt, kan jeg her ved indgangen til 2021 love, at alle i kommunalbestyrelsen vil arbejde i borgernes tjeneste. For eksempel med 1) kystsikringsprojektet ’Klimarobust kystkommune’, der både tilgodeser borgernes ønsker og sikrer på en måde, der bringer endnu mere værdi i form af ny naturområder, med 2) fortsat at udvikle og afprøve nye måder at inddrage borgerne i beslutninger og med 3) at udvikle naturaktiviteter og naturskolen/ungdomsskolen.

Godt nytår!

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Natur

Lille padde kan forsinke fælledbyggeriet

Debat

De københavnske familier betaler

Annonce