Annonce
Byudvikling

Fælledbyggeri går i gang i dag: Nu sættes hegnet om byggepladsen op

Omkransningen af byggefeltet set ovenfra. Illustration: By & Havn
Rydningen af vandrehjemmet ved Vejlands Allé går i gang nu for at gøre plads til byggeriet Fælledby. Der opsættes bygge- og paddehegn rundt om byggefeltet, og der etableres grenbunker og stendiger, som padder kan overvintre og bosætte sig i.

I dag går det omdiskuterede byggeri af Fælledby på Amager Fælled i gang, og det første konkrete og synlige anlægsarbejde bliver opsætningen af et kombineret byggeplads- og paddehegn, fortæller By & Havn i en pressemeddelelse.

Byggepladshegnet bliver et 2,5 meter højt pladehegn i træ, som man kender det fra metrobyggeriet. Hegnet skal blandt andet sikre, at padderne ikke bevæger sig ind på byggefeltet, mens byggeriet står på, og det vil omkranse hele byggefeltet på nær områdets nordligste kratområde. Det bliver først hegnet ind senere i år, når områdets beskyttede padder (stor vandsalamander) er vandret fra krattet til deres ynglevandhuller uden for byggefeltet.

Derudover etableres der i yderkanten af byggefeltet, hvor der ikke skal bebygges, erstatningslevesteder for padderne, også kaldet bilag IV-arter, som primært er observeret i det nordlige krat.

Blandt andet etableres et 430 meter langt stendige (se lilla markering på kortet herunder). Stendiget får indbygget ti frostfrie hulrum med grene og kvas, som padderne kan overvintre i. Ligeledes vil der blive etableret grenbunker i områdets kratområde, som også egner sig til nye levesteder.

På kortet nedenfor vises, hvilke aktiviteter der kommer til at ske på byggefeltet frem til sommer.

På kortet kan du se, hvornår hvad sker i byggefeltet frem til sommer. Illustration: By & Havn

Det er myndighedsbestemt af Københavns Kommune blandt andet via projektets VVM-tilladelse, at paddernes levevilkår ikke må forringes i forbindelse med udviklingen af Fælledby.

Og mens netop den kommende håndtering af padderne er et af klagepunkterne fra Amager Fælleds Venner og Danmarks Naturfredningsforening, lægger projektselskabet vægt på, at man har stort fokus på at få flyttet padderne og sikret dem nye levesteder, før selve byggeriet går i gang.


Vi er meget opmærksomme på, at der er beskyttede padder på dele af byggefeltet, og derfor sikrer vi også nye levesteder, inden byggeriet går i gang.

Erling Thygesen, projektudviklingsdirektør for Fælledby


- I planlægningsfasen har vi i samarbejde med Københavns Kommune fået grundigt undersøgt, hvordan vi bedst muligt kan mindske påvirkningen af naturen i byggefasen, og hvordan vi på sigt skaber gode levevilkår for både natur og mennesker. Vi er meget opmærksomme på, at der er beskyttede padder på dele af byggefeltet, og derfor sikrer vi også nye levesteder, inden byggeriet går i gang, udtaler Erling Thygesen, der er projektudviklingsdirektør for Fælledby, i pressemeddelelsen.

Annonce

Vandrehjemmet ryddes

Vandrehjemmet Danhostel Copenhagen Amager, der lukkede i december efter at være gået konkurs, skal jævnes med jorden for at gøre plads til byggeriet, og det arbejde går også i gang nu.

Størstedelen af bygningernes inventar er givet væk til velgørende formål, og når selve nedrivningen af vandrerhjemmet tager fart, skal mest muligt fra bygningerne genbruges i det nye byggeri eller genanvendes på anden vis, oplyser By & Havn.

Når byggepladshegnet og erstatningslevestederne er etableret skal der byggemodnes, og det indebærer blandt andet forkomprimering af jorden og jordopfyld.

En del af byggefeltets kratområde længst mod nord og en del af arealet ved områdets eksisterende sø bliver ikke bearbejdet men bevares, som det er.

En anden opgave, der venter i foråret, er at flytte padder (bilag IV-arter) fra byggefeltet til nye levesteder. Det kan dreje sig om spidssnudet frø, skrubtudse og stor vandsalamander, der flyttes, hvis de forekommer på byggepladsen.

Flytningen vil foregå af to omgange først i det lysåbne areal i april/maj og dernæst i områdets krat til juni. Indsamlingen og flytningen skal godkendes af Miljøstyrelsen.

Bygherren oplyser, at man udover sikring af paddernes levesteder også har afsøgt, hvordan eventuelle ynglende fugle på byggefeltets lysåbne areal ikke bygger rede og dermed forstyrres under det kommende arbejde med at bearbejde jorden.

_

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
LEDER

Lad os få naturvogterne på finansloven

BYLIV

Husgavle efterlyses til kunstprojekt

Annonce