Annonce
Amager

Fælledbyggeri i høring til efteråret

Indgangsportalen til Vejlands Kvarter. Illustration: By og Havn
Annonce

Et flertal i Københavns teknik- og miljøudvalg godkendte 22. juni lokalplan og kommuneplantillæg for det kommende byggeri Vejlands Kvarter på Amager Fælled. Ud over boliger skal området rumme skole, daginstitutioner, plejehjem, serviceerhverv samt butikker.

En tilhørende miljøvurderingsrapport fra Sweco konkluderer, at byggeriet, når det står færdigt, vil have en væsentlig indvirkning på trafikken på Vejlands Allé, som skønnes ikke at kunne afvikles på et acceptabelt niveau.

Også landskabet og udsynet til Amager Fælled og Københavns skyline fra Ørestad City og Bellakvarter vil blive væsentligt påvirket, mens rapporten mener, at flora og fauna kun vil blive påvirket fra ubetydeligt til moderat af byggeriet - hele rapporten kan findes i referatet fra udvalgsmødet på www.kk.dk.

Enhedslisten og Alternativet mener fortsat, at lokalplanen helt bør forkastes og argumenterer  i sin protokol blandt andet med, at byggeriet vil ødelægge habitater for truede arter og presse biodiversiteten på den sydligere gamle strandeng på grund af en tværgående asfalteret sti.

Stien nævnes også i miljøvurderingsrapporten, og at anlægget af den potentielt kan "medføre en væsentlig miljøpåvirkning af natur", men fordi der endnu ikke foreligger et konkret projekt med placering, udformning og materialevalg, kan Sweco endnu ikke afgøre, om påvirkningen kan minimeres eller undgås.

Sagen behandles efter sommerferien af Københavns Borgerrepræsentation, inden lokalplan og miljøvurdering sendes i offentlig høring i otte uger.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Friluftsliv

Ny spejdergruppe på Fælleden

Bogfestival

Bogforum udsættes til 2021

Annonce