Annonce
Amager

Forureningstruet: HOFOR vil lukke vandværk midlertidigt

Annonce

Grundvandsmagasinet er truet af både pesticider og anden forurening, så HOFOR har besluttet at lukke Dragør Vandværk midlertidigt, så Dragør alene forsynes fra St. Magleby Vandværk.

Vandforsyningen til Dragør Kommunes borgere snævres nu ind til at komme alene fra vandværket i St. Magleby.

HOFOR har nemlig 15. maj orienteret Dragør Kommune om, at Dragør Vandværk lukkes midlertidigt.

Beslutningen skyldes, at indvindingen af vand sker fra et sårbart grundvandsmagasin, der er truet af både naturlige stoffer og forureninger med miljøfremmede stoffer. Det fremgår af sagsakterne til By-, Erhvervs- og Planudvalgets behandling af sagen på et møde 2. juni.

Forureningerne er dels forskellige pesticider, dels stoffet PFAS der stammer fra en forurening ved lufthavnens brandøvelsesplads.

Faktisk er alle HOFORs vandindvindingsboringer i Dragør Kommune i større eller mindre omfang påvirket af forurening.

Også drikkevandet, der leveres fra Tårnby Forsyning, indeholder lave koncentrationer af pesticider.

Annonce

To boringer lukket

Men det er især Dragør Vandværk, der har været udsat. To af vandværkets indvindingsboringer måtte lukke i 2018 som følge af forurening med stoffet DMS. I 2014 måtte indvindingen reduceres på vandværket som følge af fund af pesticidet CGA.

Herudover blev én af værkets boringer ramt af forurening med PFAS i 2011 og en anden boring styrtede sammen i 2013.

Læs også: Brandslukningsskum satte skadelige spor i grundvandet

Derfor er indvindingen til Dragør Vandværk reduceret betydeligt, og i 2019 er der kun indvundet vand fra tre ud af fem boringer. Dragør Vandværk har flere gange været ude af drift som følge af forurening og tekniske problemer.

HOFOR gennemfører lige nu forsøg med videregående vandbehandling (fjernelse af pesticidet DMS) på Dragør Vandværk, og nedlukningen forventes at ske, når forsøgene er slut »medio 2020«, altså i nær fremtid.

HOFOR vil nu udarbejde et forslag til en fremtidig forsyningsstruktur i Dragør Kommune - nyt vandværk eller skaffe forsyninger udefra - som Dragørs byråd skal træffe beslutning ud fra.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Amager

Måge og reje størrelse XL i strandparken

Amager

Juleoptoget hænger i en tynd tråd

Amager

Atletikklub hurtigt ude af startblokken

Amager

Fælledbyggeri i høring til efteråret

Amager

Borgmester: Det er en meget trist dag

Annonce