Annonce
BUTIKSLIV

Gammelt og nedslidt butikscenter skal have en afløser: Nyt Tårnby Torv er nu sendt i høring

Visualisering af det nye butikscenter på Tårnby Torv. Illustration: Tårnby Kommune.

Tårnby Torv - et hyggeligt, men nedslidt butikscenter - skal have en afløser. Planerne om et nyt Tårnby Torv blev offentliggjort i begyndelsen af marts, og lokalplanforslaget er nu sendt i høring, så borgerne kan dele deres tanker med kommunen.

Den foreløbige plan er, at det ny butikscenter skal være på 19.000 kvadratmeter og indeholde dagligevare- og udsalgsbutikker. De 1.600 kvadratmeter placeres nord for Sneserevej. Byggeriets stueetage skal som i dag rumme dagligvare- og udvalgsvarebutikker, og så kan der i stueetagen også indrettes foyer til et eventuelt hotel.

I etagerne over stueplan kan der mod øst, syd og vest opføres bebyggelse til hotel, boliger, liberalt erhverv med mere.

Annonce

På butikscentrets tag etableres tagterrasse/gårdhave med både private og offentlige opholdsarealer, hvor der kan anlægges private taghaver i forbindelse med boliger samt udeareal for butikker, restauranter og andre publikumsorienterede funktioner. Minimum 30 procent af tagterrassens areal skal fremstå beplantet.

Lokalplanen tillader en højde på det nye Tårnby Torv på fire-syv etager mod Englandsvej og mod stationsbygningen og i op til 25 meter over terræn. Mod vejen Tårnby Torv kan ny bebyggelse opføres i fire etager og i op til 15 meters højde.

Høringen

Planforslagene ledsages af en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, samt af en udbygningsaftale.

Der vil ske ændringer i infrastrukturen. Blandt andet skal vejkrydset på Englandsvej udvides med nye svingbaner og der sikres en ny cykelstiforbindelse på tværs af området i forlængelse af cykelstitunnelen under Englandsvej.

Med udvidelsen af centerområdet vil et mindre område nord for Sneserevej ved Tårnby Skole også blive berørt.

Endvidere bliver borgerne bedt om at komme med input i forhold til trafik og trafikstøj samt for eksempel skygge og indbliksgener.

Tårnby Kommune skriver videre, at planforslagene er screenet i forhold til Natura 2000, og at det er kommunens vurdering, at planforlagene ikke påvirker Natura 2000.

Høringen løber frem til 21. maj, så har du kommentarer, indsigelser eller andet kan du sende dit høringssvar på e-mail til plan@taarnby.dk Husk at skrive 'Høringssvar til Lokaplan 143' i emnefeltet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce