Annonce
Debat

Replik: Jo, andre ældrerådsmedlemmer genopstiller

Peder Blom. Foto: Privatfoto.
Annonce

Det er lidt beskæmmende læsning, når Torben Morten Lund redegør, hvorfor han ikke genopstiller til Ældrerådet. Jeg synes, at Torben Morten Lund har truffet den rigtige beslutning om at trække sig. Jeg vil heller ikke bruge tid på noget, jeg ikke synes giver mening.

Det er derfor, at jeg genopstiller til Københavns Ældreråd, for jeg er ikke enig i Torben Morten Lunds betragtninger om rådets indflydelse. Ligesom han sidder jeg i Boligudvalget og som formand i Teknik- og miljøudvalget, så vi deltager i de samme tre møder om måneden. Det tredje møde er Ældrerådets.

Det er korrekt, at Ældrerådet ikke har besluttende magt. Den kompetence ligger hos Borgerrepræsentationen og lovgivningsmæssigt hos Folketinget. Men ældreråd er nedsat ved lov og findes i alle kommuner. Vi er valgt for fire år ad gangen og skal høres i alle spørgsmål, der vedrører borgere over 60 år. Den høringsret bruger vi i fuld udstrækning til at påvirke Borgerrepræsentationen. Rådet og fagudvalgene kan ligeledes påvirke den kommunale udvikling ved møder med borgmestre, politiske udvalg og embedsmænd. Vi indgår i dialog og samarbejde. Vi bliver hørt i de årlige budgetdrøftelser, hvor vi kæmper mod urimelige besparelser på ældreområdet.

Ældrerådet bliver ofte forvekslet med Ældre Sagen, men vi vil ikke ændre navnet til seniorråd, som det hedder i nogle kommuner, når paraplyorganisationen hedder Danske Ældreråd. Vi giver til gengæld en forklaring på forskellen.

Som formand for et fagudvalg er jeg en del af Forretningsudvalget og Torben Morten Lunds tanker om, at Forretningsudvalget kun skulle bringe vigtige sager op i Ældrerådet, er helt i skoven. Forretningsudvalgets formål er at lægge dagsordenen for det kommende ældrerådsmøde. Det er Ældrerådet, der konfirmerer fagudvalgenes høríngssvar og det er Ældrerådet, der har beslutningskompetencen. Hvis kompetencen lå i fagudvalgene, ville det svare til fem-seks miniældreråd.


For mig giver det mening at være en del af Københavns Ældreråd og jeg opfordrer alle københavnere over 60 år til at stemme ved valget

Peder Blom. ældrerådsmedlem


Er der meget arbejde? Ja. En lang dagsorden med typisk 5-10 bilag og rapporter og link til referater fra Borgerrepræsentationens politiske udvalg. 100 siders forberedelse er ikke usædvanligt, men det giver et indblik og viden om forhold i kommunen.

Ældrerådet har en række ældrepolitiske mål og mærkesager, som rådet arbejder for bliver en del af kommunens politik:

Kernevelfærd skal prioriteres, så der ikke sker forringelser på ældreområdet.

Flerfaglighed på plejehjem, ansættelse af pædagoger, terapeuter og sygeplejersker.

Bedre læge- og sygeplejedækning på midlertidige døgnophold. Flere demenspladser på plejehjem.

Flere seniorbofællesskaber i København.

Ældre skal have mulighed for at deltage i Københavns kulturliv samt bedre og lige mulighed for at dyrke idræt og bevægelse.

Ældre må ikke komme i klemme i den digitale udvikling. Løsninger for ikke-digitale borgere, og at personlig betjening fortsat er en mulighed.

Ældre borgere skal have mulighed for at blive i eller vende tilbage til beskæftigelse.

Ældre +60 år uden realistisk mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, skal have mulighed for førtidspension.

Følge arbejdet i kommunens udvalg for at fremme mulighed for hurtigere og bedre integration for borgere + 60 år.

København skal opleves som en tilgængelig og ældrevenlig by med bænke, bemandede toiletter, vandposter og gadebelysning.

Kommunens visitationskriterier til Flextrafik skal lempes, så ensomhed inddrages som selvstændigt kriterie og antallet af årlige ture udvides.

Kollektiv trafik skal fungere, så +60-årige kan færdes trygt og sikkert i trafikken og det offentlige rum.

Ældrerådets mærkesager kan findes på rådets hjemmeside aeldreraadet.kk.dk/politik

For mig giver det mening at være en del af Københavns Ældreråd og jeg opfordrer alle københavnere over 60 år til at stemme ved valget, der foregår 9.-30. oktober. Der kan stemmes både pr. brev og digitalt.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kultur

Nyt kunstinitiativ: Oplev lyden af corona

Annonce
Forsiden netop nu
DENGANG

Chokoladeeventyret på Prags Boulevard

Corona

Corona-ensretning ophæves i København

CORONA

Smitteeksplosionen fortsætter i Tårnby

Annonce