Annonce
Byliv

Sejlere er dybt bekymret: Hvorfor ikke lave en tunnel under Lynetteløbet?

Claus Brask Thomsen holder godt fast i ankeret. Han er nemlig bekymret for, at den fremtidige trafik i havneløbet vil foregå så smertefrit, når Lynetteløbet bliver lukket permanent. Foto: Jan Jeppesen.
Formand for Sundby Sejlforening, Claus Brask Thomsen, er bekymret for den fremtidige sejlads til Københavns Havn, der i dag foregår syd om Trekroner Fort. By&Havn har nemlig tænkt sig at lukke Lynetteløbet, der i dag benyttes flittigt af fritidssejlere og vandsportsudøvere.

Anlæggelsen af halvøen Lynetteholm, der strækker sig fra Refshaleøen øst om Trekroner Fort og næsten helt ud til Middelgrundsfortet, kan volde store problemer for sejlerne i al fremtid.

By&Havn har planer om at lukke for indsejlingen til København Havn syd om Trekroner Fort. Det er den passage, der hedder Lynetteløbet. Passagen bliver i dag benyttet flittigt af lystfartøjer, sejl- og motorbåde samt joller, kajakker og robåde. Disse sejlbåde må nemlig ikke benytte indsejlningen nord om Trekoner Fort, Kronløbet, der af sikkerhedsgrunde kun må benyttes af erhvervstrafik som Oslo Færgen og krydstogtsskibe.

Formand for Sundby Sejlforening, Claus Brask Thomsen, er én af mange, der afgiver høringssvar om Lynetteholm. Og han er stærkt forundret over, hvorfor By&Havn ønsker at etablere Lynetteholm som en halvø i stedet for som en rigtig ø, så man kan komme rundt om øen.

- Med lukningen af Lynetteløbet vil By&Havn tvinge mindre sejl- og motorbåde samt kajakfolket og roere til at passere Kronløbet. Det sker ikke uden risiko. Og selvom By&Havn har tænkt sig at lave et signalsystem, så fritidssejlerne skal holde tilbage, når de store skibe skal passere, er det ikke realistisk at forestille sig, at Oslo Færgen vil vente i en halv time eller mere på en sejlbåd i næsten vindstille har flyttet sig ud af Kronløbet ved pludselig opstået rødt signal, siger Claus Brask Thomsem.

Annonce

Tunnel under Lynetteløbet

Han kæmper for at bevare Lynetteløbet som en sejlrende for gennemsejling med fuld frihøjde uden eksempelvis tværgående broer.

Claus Brask Thomsen foreslår, at trafik for Metro, biler, cyklister og fodgængere bliver lagt i tunneler under Lynetteløbet.

- Det vil have den postive sideeffekt, at det efter etableringen af Lynetteholm stadig vil være muligt for fritidssejlere og andre vandsportsudøvere at sejle ind og ud af Københavns Havn på en sikker måde, fastslår han.


Hvis det ikke er muligt at lave et ordentlig projekt, der hænger økonomisk sammen, når der tages rimelige hensyn, herunder ikke mindst sikkerhedshensyn, til alle grupper af borgere, hvorfor skal kommune og stat så lave et sådan projekt.


Sejlforeningens formand understreger, at det i praksis vil stoppe alle sejlere at komme ind i Københavns Havn, hvis Lynetteløbet lukkes.

- Det vil også forhindre hovedparten af alle de både, der i dag har bådplads i de københavnske kanaler at sejle ud i Øresund, hvor Københavns Havn i realiteten vil ændre status fra at være en havn til en indsø, siger han.

Annonce

Man tager bid for bid

Claus Brask Thomsen fortæller, at By&Havn ikke ønsker at undersøge muligheden for at bevare Lynetteløbet. På grund af økonomi. Og det kommer noget bag på formanden:

- Hvis det ikke er muligt at lave et ordentlig projekt, der hænger økonomisk sammen, når der tages rimelige hensyn, herunder ikke mindst sikkerhedshensyn, og til alle grupper af borgere, hvorfor skal kommune og stat så lave et sådan projekt?

Kommunen kan selvfølgelig komme af med en masse jord og så skal øen laves for at klima- og stormflodssikre København. Og det hele skal finansieres med salg af grunde og de mange beboere, der skal bo på øen, hvorefter man kan finansiere mere Metro.

Der er bare så mange konsekvenser, der ikke bliver belyst. By&Havn tager jo bare en lille del af projektet. Det er selve konstruktionen af øen. Men så er man også nødt til at flytte renseanlægget på Lynetten. Og det koster også et antal milliarder kroner. Der skal også bygges havnetunnel og flere Metrolinjer i byen. Derfor burde der laves én stor VVM-undersøgelse af hele projektet, men det kommer ikke til ske, når man laver det bid for bid.

Det siger sig selv, at når myndighederne først har godkendt den første bid, så bliver de også nødt til at godkende den næste bid og så videre. Det er jo lidt en glidebane, konstaterer Claus Brask Thomsen.

Han tager ikke ordet 'manipulation' i sin mund, men er forbløffet over, at By&Havn argumenterer for, at jordtransporterne til Lynetteholm ikke vil betyde mere lastbilstrafik end i dag.

- By&Havn ser på Københavns Kommune under ét, og så er det rigtigt, at der ikke kommer til at køre flere lastbiler i dag. Problemet er, at man nu har fået kørt det meste jord til opfyldning til Nordhavn. Isoleret set vil den trafik forsvinde. Men på Amager vil lastbilstrafikken stige markant i forhold til i dag via Amager Strandvej og Prags Boulevard. Det er ligesom at sminke tallene.

Annonce

Sagen kan flytte stemmer

Claus Brask Thomsen fortæller, at Sundby Sejlforening laver et høringssvar inden 25. januar. Han opfordrer flere til at gøre det samme for at lægge maksimalt pres på politikerne.

- Man kan sammenligne sagen med den sag, der er på Amager Fælled. Det er jo ingen vindersag for politikerne. Så jo flere, der råber op, desto stærkere står vi forud for efterårets kommunalvalg. Jeg tror, det kan flytte stemmer og derfor påvirke politikerne, når de skal træffe de endelige beslutninger. Det er selvfølgelig et likviditetsspørgsmål, men kommunen mangler ikke penge, og derfor tror jeg på, at politkerne kan finde pengene til at få lavet en tunnel. Vi skal bare blive ved med at råbe op.

Annonce

Ingen undersøgelse af pris

By&Havn oplyser, at der ikke er lavet en undersøgelse af, hvad det vil koste af etablere tunneler under Lynetteløbet, da 'en bibeholdelse af Lynetteløbet ikke er i overensstemmelse med formålet om klimasikring'. Selskabet oplyser dog, at ved sammenlignelige undersøgelser af den planlagte nordhavnstunnel vurderes en vejtunnel under Lynetteløbet til at koste over én millard kroner.

I et skriftligt svar til Claus Brask Thomsen skriver By&Havn videre, at der har været dialog med Dansk Sejlunion, og at man gerne indgår i dialog med havnens brugere og interessenter om alternative muligheder for vandareal til bl.a. kapsejlads.

Endelig oplyser By&Havn er det langs grænsen mellem projektområdet og Refshaleøen er tilladt at fiske, men i takt med at Lynetteholm etableres i området op til Refshaleøen, vil disse områder blive utilgængelige for lystfiskeri.

- Det vil være nødvendigt for lystfiskere at benytte de andre områder i havnen, hvor fiskeri er tilladt. Og vi arbejder med at åbne for fiskeri i flest mulige områder af Københavns Havn, skriver selskabet.

_

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
LEDER

Lad os få naturvogterne på finansloven

BYLIV

Husgavle efterlyses til kunstprojekt

Annonce