Annonce
KONFLIKT

Tove Æbeløe i retten: Pigerne skal sørge for vand og mad til hestene

Ejendommen på Egmondvej, der er omdrejningspunkt for de mange sager om ridepiger, der klager over vanrøgt af heste og dyr, hvilket bliver afvist af ejeren Tove Æbeløe. Foto: Jan Jeppesen.
Under retssagen, hvor to ridepiger blev dømt for injuriende påstande om vanrøgt af heste og andre dyr på ejendommen Egmondvej 2-4, forklarede ejeren Tove Æbeløe, at pigerne, der har part i heste, selv skal sørge for, at de har vand og mad. Hun forklarede også, at hun selv har det overordnede ansvar.

I forbindelse med retssagen, der i 2019 førte til dom mod to ridepiger for at have fremført injurierende påstande mod ejeren af ejendommen på Egmondvej 2-4, Tove Æbeløe, er der tale om to sager fra 2016. I begge sager blev der delt opslag på Facebook, hvor pigerne skrev om vanrøgt af heste og andre dyr på ejendommen.

En af ridepigerne skrev for eksempel: - De seneste måneder (efteråret og vinteren 2015) har der været episoder med bl.a. kaniner, der er døde af vandmangel, får der har brækket benene og er blevet smidt levende ind i en container for at dø, heste der har gået ubebehandlede med haltheder og er blevet redet imens, foldsregler der ikke bliver overholdt, heste der ikke kommer udenfor, hunde der holdes indespærret i nævntes hus i flere uger, dyr der ikke bliver fodret i flere dage af gangen og høns der plukker hinanden på grund af stress og sult.

Under retssagen forklarede Tove Æbeløe, at hun passer gården og arbejder engang imellem som vagt. Hun har en partsordning på gården, der betyder, at man har part i en af hendes heste en eller flere dage om ugen.

Annonce

Partsordningen indebærer, at man skal passe hesten som sin egen, de dage man har købt en part.

Æbeløe forklarede, at man skal muge ud ved hesten, passe den og ordne folden. Hun oplyste også, at det er både børn, unge piger og voksne, der er med i partsordningen, og hun fastslog, at hun fører tilsyn med, at dyrene får vand og mad, da hun har det overordnede ansvar.

Politi aflagde flere besøg

Forud for ridepigernes opslag på Facebook havde Københavns Politi været på besigtigelse hos Æbeløe. Af en afgørelse fra 21. marts 2012 fremgår det, at en efterforskning mod Tove Æbeløe om mulig overtrædelse af dyreværnsloven blev standset. Af begrundelsen fremgår det, at dyrene var sund og raske, og at der derfor ikke var en rimelig formodning for, at der var begået noget strafbart.

Året efter - i marts 2013 - blev en efterforskning om en mulig overtrædelse af dyreværnsloven igen standset. Fødevarestyrelsens dyrlæge var på besigtigelse 25. januar 2013, og han konkluderede, at der ikke forelå en overtrædelse af dyrevænslovens bestemmelser. Tove Æbeløe blev dog indskærpet, at beskæring af hestenes hove skulle ske efter behov, og at politiet ved efterfølgende besøg på ejendommen havde konstateret, at det var bragt i orden.

Den 30. juni 2014 blev Tove Æbeløe meddelt et påbud udstedt i medfør af dyreværnsloven. Begrundelsen for pålægget var, at Fødevarestyrelsen havde besigtiget dyrene 6. marts 2014 og konstateret, at ponyerne og hestene ikke blev behandlet forsvarligt. De var ikke huset, fordret, vandet og passet under hensynstagen til deres behov og var angrebet af lus. Endvidere var folden optrådt og mudret.

Som opfølgning på påbuddet bestigtigede embedsdyrlægen og Københavns Politi 19. august 2014 Tove Æbeløes ejendom. Den 21. august traf Københavns Politi afgørelse om, at Tove Æbeløe havde efterkommet politiets påbud af 30. juni.

Året efter - 25. juni 1015 - blev en efterforkning om mulig overtrædelse af dyreværnsloven igen standset, da der ikke var en rimelig formodning for, at der var begået noget strafbart. Her var begrundelsen, at der var lagt vægt på en skriftlig udtalelse fra Fødevarestyrelsens dyrlæge, som sammen med politiet havde været på bestigtigelse 11. maj 2015, hvor det blev vurderet, at der ikke forelå en overtrædelse.

Det fremgår videre af en afgørelse fra Københavns Politi, at politiet rettede henvendelse til Tove Æbeløe 22. december 2015, og efterfølgende med en dyrlæge 23. december og 4. april 2016. Af afgørelsen fremgår det, at der ikke var en rimelig formodning for, at der blev begået noget strafbart, hvorfor politiet havde standset en efterforskning om overtrædelse af dyreværnsloven.

Annonce
Alarm112

Flere er tilbageholdt af politiet efter knivoverfald i Tårnby

Annonce
Alarm112

Voldsom sort røg: Fem både brændt i Kastrup Lystbådehavn

Annonce
Alarm112

20-årig fundet bevidstløs på Metrostation: Døde af sygdom

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Alarm112

13-årig pige fra København fundet i god behold

Alarm112

Flere hypoteser efterforskes i sag om forsvundet 13-årig

Alarm112

Bror til forsvundet 13-årig: Nogen må have taget hende

Alarm112

Politiet er uden gennembrud i søgen efter teenagepige

Alarm112

Politi mangler konkrete steder at søge efter savnet teenagepige

Alarm112

Motorcyklist kørte 250 kilometer i timen på Amager

Annonce