Annonce
Uddannelse

Vendt op og ned på få år: Fra lukningstruet til velfungerende skole

Marck Gylling Tønnesen, skoleleder på Dyvekeskolen. Foto: Hanne Bjørton
I løbet af en 10-årig periode er Dyvekeskolen vokset fra lidt over 200 til 640 elever. Et dårligt ry er vendt til et godt. Og fagligheden blandt eleverne vokser op over landsgennemsnittet, fortæller skoleleder Marck Gylling Tønnesen.
Annonce

- Det var jo en skole, der var ved at lukke for 12 år siden og elevtallet var nede omkring 200, og næsten ingen børn søgte skolen. Skolen havde i mange år haft et dårligt ry på Amager. Nu er vi faktisk en ret velfungerende skole: Vi har 640 elever. Vi er gået fra at være tosporet til at være firesporet. Det har ikke været et hurtigt skift, men det lange seje træk, fortæller Marck Gylling Tønnesen.

I de seneste tre år har han været skoleleder på Dyvekeskolen på Remisevej og stået på skuldrene af andre skoleledere før ham i skolens positive transformation.

Og der er flere årsager til forvandlingen. En af dem er en ændring af skoledistrikterne i Sundby.

- Størstedelen af vores elever kommer fra haveforeninger og villakvarterer og så en mindre del af Urbanplanen. Før kom størstedelen af eleverne fra Urbanplanens område. Men vi er stadig præget af en mangfoldighed, både hvad angår elever og forældre. Peder Lykke Skolen har fået en større del af Dyvekeskolens gamle skoledistrikt, og de har så også oplevet en forbedring i karaktererne, siger Marck Gylling Tønnesen.

En anden årsag til den positive udvikling er skolens mangeårige, målrettede indsatser, fortæller skolelederen.

- Vi arbejder med det, vi kalder et anerkendende børnesyn, det vil sige, at alle vores ansatte bliver undervist i en metode, der hedder tryg og relationel klasseledelse. For eksempel når børnene kommer ind om morgenen eller fra et frikvarter, så står lærerne og hilser dem ind. Normalt giver vi dem et håndtryk og kigger dem i øjnene og siger: Alt okay? Nu giver vi dem håndsprit!

- Og så har vi måder, som læreren starter timerne op på. Vi har 'stille morgen', hvor eleverne arbejder med noget selvstændigt. Nogen sidder måske og tegner eller læser. Vi har et koncept, som er med til at skabe en god og tryg skoledag for vores børn.

Annonce

Fremgang i tests

Skolen har også meget fokus på børnenes faglige udvikling.

- Vi har bestemte mål, man skal leve op til. Blandt andet er der nationalt sat det mål, at 80 procent af alle børn skal være gode til at læse og skrive og regne.

Hvornår er man ’god’?

- Man må ikke kalde det en karakter, men det er en bedømmelse, hvor børnene kan score enten fremragende, rigtig god, god, jævn, mangelfuld eller ikke tilstrækkeligt. For eksempel på vores 2. årgang, der er 83 procent af vores børn gode til at læse - et ret markant skift i forhold til, hvordan det tidligere har set ud.

Nationale tests på Dyvekeskolen

Den nationale målsætning er, at 80 procent af eleverne skal være gode til at læse, skrive og regne.

2014-2019 er der sket følgende udvikling i, hvor stor en procentdel af 2. årgang på Dyvekeskolen der er gode læsere.:

2014-2015: 67 procent (landsgennemsnit 75 procent)

2015-2016: 68 procent (landsgennemsnit 76 procent)

2016-2017: 83 procent (landsgennemsnit 76 procent)

2017-2018: 79 procent (landsgennemsnit 76 procent)

2018-2019: 83 procent (landsgennemsnit 75 procent)

- På andre årgange ligger vi på landsgennemsnittet. Vores tal går fem år tilbage, og vores elever bliver dygtigere og dygtigere fra år til år – både i dansk, matematik og engelsk, de tre fag vi bliver målt på.

Annonce

Fire skolers samarbejde

Der har også været store fysiske forandringer på skolen, som var igennem en større renovering i 2013-14 og blev kåret som årets skolebyggeri i Danmark.

Og i 2012 indgik Dyvekeskolen i et fireskolesamarbejde, hvor eleverne går fra 0.-6. klasse på enten Dyvekeskolen, Sundbyøster Skole eller Gerbrandskolen, hvorefter de fortsætter på Højdevangens Skole i 7.-9. klasse.


Bare forældrene har en god relation til hinanden, så er det sandsynligt, at eleverne også har en god relation til hinanden.

Marck Gylling Tønnesen, skoleleder på Dyvekeskolen


- Fireskolesamarbejdet fik en ret svær start. I lokalområdet var der ikke den helt store opbakning. Jeg var lærer på Gerbrandskolen, og lærerne demonstrerede om morgen. Efter et par år skete der et skift, og nu oplever vi faktisk, at rigtig mange børn glæder sig til at skulle over på udskolingsskolen. Man har på Højdevangen skabt et ungemiljø, som er rigtig attraktivt for rigtig mange børn, siger Marck Gylling Tønnesen.

Dyvekeskolen har også en specialklasserække 0.-10. klasse, hvor hver klasse har 7-12 elever. Her går elever med lettere generelle indlæringsvanskeligheder, kognitive udfordringer og diagnoser som adhd og autisme.

Annonce

Stærkt forældresamarbejde

Forældresamarbejdet er et sidste fokusområde, som er meget væsentligt for Dyvekeskolen.

- Et stærkt forældresamarbejde er alfa og omega for, om eleverne får en rigtig god skolegang. Der er både forskning, der understøtter det, men vi kan også se, at bare forældrene har en god relation til hinanden, så er det sandsynligt, at eleverne også har en god relation til hinanden. Vi har en meget engageret skolebestyrelse, som gør rigtig meget for at inddrage forældrene.

- Vi gør meget ud af at sætte forventninger til forældrene. Det er vigtigt at omtale klassekammerater og lærere i positive vendinger. Så kan det godt være, at man ikke er enige i det, som læreren siger og det som skolen gør, men så tager forældrene den dialog med os. Det forældrene gør og siger, det er også den sandhed, børnene bringer ind i skolen. Så hvis forældrene har et negativ syn på skolen, er det sandsynligt at børnene også får det.

Selv om Dyvekeskolen for længst har lagt de hårde år bag sig, dukker nogle af de gamle myter om skolens dårlige ry af og til frem igen.

- En sjælden gang hører jeg historier, hvor man refererer til ting, der skete for 15 år siden. Det er interessant, at de ting holder ved ude i lokalområdet. Vi er et sted, hvor vi i en længere periode har oplevet stigende elevtal, de faglige resultater bliver bedre og bedre og vores elever trives mere og mere. Vi er gået fra at være lukningstruet til at være velfungerende, og det er sket på en 10-årig periode.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Natur

Lille padde kan forsinke fælledbyggeriet

Annonce