Annonce
Billund Ugeavis

Helt rent: Socialdemokratiet er ikke tilfreds

Annonce
Ann Charlotte Vilstrup. Arkivfoto: Chresten Bergh

Læserbrev: Borgmesteren udtaler til avisen, at ”vi er godt tilfredse med rengøringen, som det kører nu” – det står for egen regning.

Den nuværende rengøringsaftale forlænges med yderligere et år, men det er ikke, fordi vi i Socialdemokratiet er tilfredse med aftalen – tværtimod! Tiden skal bruges på at undersøge – og ikke mindst tage de politiske sværdslag, der skal sikre en ordentlig rengøring i vores kommune. Så med andre ord: Vi skal formentlig ud og finde de penge, der blev sparet ved at udlicitere opgaven i 2016.

Coronakrisen har vist, at en høj hygiejnestandard på de steder, hvor mange mennesker samles, har stor betyd­ning for smitte- og sygdomsspredning. Det gælder ikke mindst i den offentlige sektors mange institutioner som for eksempel skoler, dagin­stitutioner, specialinstitutioner og plejehjem.

Forskning peger på, at rengøringen kan have samme nytteværdi som for eksempel øget håndhygiejne og at det er lettere at sikre en højere rengørings­standard, end det er at sikre tilstrækkelig håndhygiejne blandt et utal af brugere, herunder mange børn.

I socialdemokratiet synes vi, at det er kommunens ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø og gode rammer, uanset om det foregår i eget regi eller er udliciteret.

Det handler om, at stillingerne skal være af en karakter, så man kan leve af dem – 15-20 timer om ugen er svært for mange at få til at hænge sammen.

Men det handler også om at sikre en arbejdstakt, der ikke bliver umenneskeligt høj.

Som virkelig­heden er i dag, skal rengøringspersonalet nærmest foretage rengøringen i let løb for at nå alle kvadratmeter inden for den givne tid – og det er vel at mærke hele dagen, hver dag.

Helt konkret har jeg et eksempel på, at man går fra 25 ned til 20 timer ugentligt, men man skal nå præcis den samme opgave.

Det er dokumenteret, at forbedret rengøring er godt for samfundsøkonomien. Netop derfor skal man se forbedret rengøring som en investering i samfundet og i den enkelte borger fremfor kun at se det som et ekstra indgreb i kommunens budget.

I børneudvalget har vi besluttet at få undersøgt, hvad det vil koste at fortsætte den rengøringsstandard, der er blevet besluttet under Covid-19. Denne standard er de meget tilfredse med ude i vores institutioner.

Hvad angår arbejdspresset, så kender vi allerede nogle af svarene fra rengøringspersonalets udsagn både til avisen og til os politikere.

Med ovenstående in mente er vi i Socialdemokratiet først godt tilfredse med rengøringen, når vi både har sikret os gode arbejdsforhold, kvalitet i rengøringen og ikke mindst tilfredse institutioner. Hvilket ikke stemmer overens med borgmesterens udtalelse.

Kvalitet i rengøringen og ordentlige arbejdsforhold skaber tryghed – det vil vi i socialdemokratiet med garanti arbejde hårdt for at skabe.


Det er dokumenteret, at forbedret rengøring er godt for samfundsøkonomien. Netop derfor skal man se forbedret rengøring som en investering i samfundet og i den enkelte borger fremfor kun at se det som et ekstra indgreb i kommunens budget.

Gruppeformand Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup (S)
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Billund Ugeavis

Samfundssind

Annonce