Annonce
Bjerringbro Avis

Byens Hus: Der skal være lys i vinduerne

Stationen - Byens Hus. Lars Haahr og Poul Erik Gregersen
Stationsbygningen skal være byens dagligstue, hvor der skabes nye fællesskaber.

Bjerringbro: Det er en markant bygning - og gennem tiden har den været udgangspunkt for mange Bjerringbro-borgeres første spæde skridt ud i den vide verden. Uanset om det var en udflugt med spejderne eller skolen, en tur til Sjælland for at besøge familien eller starten på charterrejsen, så har Bjerringbro Station været startstedet for mange.

I mange år har bygningen, der også har været et bærende element i byens opståen og udvikling - i og med at den kom sammen med jernbanen, stået ubrugt hen og det i en grad, så den nu indvendigt er ved at gå i forfald.

Til trods for at den ligger centralt - lige midt i byens hjerte - har den længe ligget mørk hen, men det ændrer sig nu. I hvert fald hvis det står til Poul Erik Gregersen og Lars Haahr.

- Der skal lys i vinduerne igen, siger Poul Erik Gregersen, og med det mener han både i overført betydning men også helt reelt.

Poul Erik Gregersen er ny formand for Byens Hus, som stationen er blevet døbt, efter at der i slutningen af august var generalforsamling i foreningen, der blev stiftet i 2019.

Annonce

Liv på stationen

Dengang var planen, at bygningen skulle danne ramme om en café i underetagen og møderum ovenpå. Men med en ny bestyrelse og ny formand er der også kommet nye visioner og nye kræfter til, og nu arbejder man henimod et hus, der kan rumme hele byen.

Her ses grundplanen for Byens Hus - Stationen - som foreningen forestiller sig at den skal tage sig ud. Skitse: AK2 Arkitekter

- Visionen er at omdanne huset til en attraktiv ramme for et mangfoldigt samvær både for foreninger og for ad-hoc aktiviteter, som kan komme alle byens borgere til gode, fortæller Poul Erik Gregersen, som sammen med bestyrelsesmedlem Lars Haahr, allerede har lagt rigtig mange timer i opgaven.


Vi forsøger at få en fleksibel aftale med DSB, så vi kun lejer dele af stationen og kun et lokale til et enkelt arrangement ad gangen. Desuden er vi i gang med at søge fondsmidler, men det er meget vigtigt, at vi får øget medlemstallet. Vi har et mål om mindst 200 betalende medlemmer

Lars Haahr, medlem af bestyrelsen for Byens Hus - Stationen


Stationen er ejet af DSB Ejendomme, og en del af den har været lejet ud til Arriva. Den lejeaftale ophører den 13. december, og foreningen Bjerringbro Station - Byens Hus har ifølge Lars Haahr et rigtig godt og tæt samarbejde med DSB om udlejningen af bygningerne.

- Samtidig indgår vi i det DSB-projekt, der hedder "Nyt liv på stationerne", som skal medvirke til, at byens station igen bliver et lokalt aktiv, fortæller Lars Haahr.

Største udfordring i arbejdet er økonomien, for foreningen har kun de penge, som medlemmer betaler i kontingent samt donationer fra lokale fonde.

- Vi forsøger at få en fleksibel aftale med DSB, så vi kun lejer dele af stationen og kun et lokale  til et enkelt arrangement ad gangen. Desuden er vi i gang med at søge fondsmidler, men det er meget vigtigt, at vi får øget medlemstallet. Vi har et mål om mindst 200 betalende medlemmer, siger Lars Haahr og Poul Erik Gregersen.

Og der ingen tvivl om, at pengene vil falde på et tørt sted, for foreningen har allerede fået udarbejdet tegninger til café, udstillingslokaler, depot til bypedellerne samt toiletter  i underetagen. Overetagen skal både have store og små mødelokaler samt bad og køkken.

Annonce

E-sport

- Vi er i dialog om at afholde E-sports arrangementer i bygningen - helt specifikt E-fodbold i DBU regi - og sådan håber vi, at vi langsomt kan vokse efterhånden som efterspørgslen melder sig, siger Poul Erik Gregersen.

Prisen for renovering og indretning af hele stationsbygningen inklusiv ventesalen, det nuværende depot og cykelrum samt overetagen er 4,2 millioner kroner.

- Vi mener dog, at vi kan få det ned i omkring 2,5 millioner kroner, hvis vi selv står som bygherre - og der kan vi trække på Poul Erik, der har arbejdet som projektleder i stort dansk byggefirma og tidligere har drevet tømrervirksomhed i Bjerringbro, siger Lars Haahr som sammen med resten af bestyrelsen har talt med Real Dania om projektet.

- De er positive, men har også deres forbehold, for det er vigtigt at finde den rigtige form. Det kan jo ikke gå, at vi betaler fuld husleje og samtidig investerer 4,2 millioner i en bygning, som er ejet af DSB, sige Lars Haahr med et smil.

Annonce

Byens dagligstue

Vigtigst er det dog, at foreningen er sund og velfungerende, og så ser både Lars Haahr og Poul Erik Gregersen meget gerne, at Viborg Kommune også kommer ind over.

- Det vil være med til at sikre levedygtigheden af stedet, som vi håber bliver byens nye forsamlingshus, siger Lars Haahr.

Planerne er mange. Første skridt på vejen er dog at få tilsagn fra kommunen, når brandmyndighederne har givet grønt lys. Derefter skal der så søges fondstøtte til renovering.

- Vi ser eksempelvis mulighed for at starte et mødested for mænd. Det har man gjort i Silkeborg, og her har man fået tilskud fra kommunen. Men Byens Hus kan også være der, hvor man holder en privat fest, eller hvor gå-klubberne mødes eller slutter - eventuelt med en kop kaffe. Det skal være byens dagligstue, hvor der skabes nye fællesskaber. Og så må det gerne være et hus, der bygger bro til de unge og skaber synergi til ungdomshuset "Broen", fortæller Lars Haahr.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce