Annonce
Bjerringbro Avis

Formænd: Overbygning for ny skole skal ligge, hvor det giver bedst mening

Egeskovskolens bestyrelse har ændret i indstillingen til kommunen og ønsker at man overvejer om overbygningen kan lægges på Egeskovskolen og ikke på Bøgeskovskolen. Foto: Christine Krüger Hansen
Egeskovskolens bestyrelse har bedt om, at overbygningen samles, og at det kan ske på henholdsvis Bøgeskov eller Egeskovs matrikel, alt efter hvad der giver bedst mening.
Annonce

Bjerringbro: I sidste uge kom der i et referat fra et møde afholdt omkring skolesammenlægningen frem, at der var delte meninger om, hvor overbygningen for den nye samlede skole i Bjerringbro skulle ligge.

Det var personalet på Egeskovskolen, der i indstillingen til kommunen luftede et ønske om, at den ligesåvel kunne ligge på Egeskovskolen som på Bøgeskovskolen. Samtidig udviste de også betænkeligheder med at skulle indgå i en samlet ledelse, der havde udgangspunkt på Bøgeskovskolen.

På baggrund af dette har de to bestyrelsesformænd hos Bøgeskovskolen og Egeskovskolen, Jesper Jakobsen og Martin Bøgelund valgt at sende denne præcisering ud til pressen.

- Først og fremmest vil vi gerne gøre det klart, at beslutningen om sammenlægning ikke er taget endegyldigt endnu. Der er stadig mulighed for at øve indflydelse på sammenlægningen i den inddragende proces, der kommer efter sommerferien. Og der er stadig mulighed for at vi helt trækker indstillingen om sammenlægning tilbage, hvis vi finder der, er grund til dét. Så intet er endegyldigt endnu, og den involverende proces giver elever, forældre og personale ægte indflydelse på resultatet, skriver de to formænd, der gerne vil understrege, at man på grund af administrative og lovgivningsmæssige årsager skal lukke to skoler for at kunne skabe én ny skole. De vil derfor gerne have slået helt fast, at planen er at begge skolerne lukker, og lever videre som to enheder i den nye skole i Bjerringbro, som en sammenlagt skole, og IKKE én skole der lægges ind som en afdeling i den anden.

- Først og fremmest vil vi gerne gøre det klart, at beslutningen om sammenlægning ikke er taget endegyldigt endnu. Der er stadig mulighed for at øve indflydelse på sammenlægningen i den inddragende proces, der kommer efter sommerferien.

Martin Bøgelund og Jesper Jakobsen, formænd for henholdsvis Egeskov- og Bøgeskovskolen

Annonce

Bedst mening

Hvad angår diskussionen om overbygningens placering, skriver de to formænd: - Egeskovskolens bestyrelse har justeret i den indstilling, som man havde på dagsordenen på skolebestyrelsesmødet 2. juli. I det oprindelige udkast til en indstilling stod der, at man foreslog en samlet overbygning på Bøgeskov. Efter grundig drøftelse på bestyrelsesmødet blev skolebestyrelsen på Egeskovskolen enige om ikke at lægge sig fast på, at overbygningen skulle samles på Bøgeskov, men åbne op for at overbygningen også kunne samles på Egeskov, hvis det var det bedste valg.

Egeskovskolens bestyrelse har bedt om, at overbygningen samles, og at det kan ske på henholdsvis Bøgeskov eller Egeskovs matrikel, alt efter hvad der giver bedst mening. og de to formænd opfordrer til en undersøgelse af, hvilken placering der giver mest mening i forhold til den øvrige byplanlægning og udvikling i Bjerringbro-området. Men derudover skriver de at den overordnede vision er én fælles skole på én matrikel. - Til sidst vil vi gerne nævne, at Bøgeskovskolens bestyrelse fastholder den oprindelige formulering om, at den samlede udskoling skal samles på Bøgeskovskolen. Det gør man, fordi man er af den opfattelse, at en placering i tilknytning til Bjerringbro Gymnasium, Naturvidenskabernes Hus og KnowHowZ er vigtig, da de ses som nære samarbejdspartnere til en fornyet udskoling i Bjerringbro.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Bjerringbro Avis

Dueholm: Hvor er forældrene

Bjerringbro Avis

Slut med fredsvalg

Annonce