Annonce
Bjerringbro Avis

Grønt lys til kiosk ved Åpromenaden

Allerede den 28. oktober godkendte teknisk udvalg i Viborg kommune en designmanual for Åpromenaden. Nu har de også godkendt en lokalplan for området.
Lokalplan samt tillæg til kommuneplan for det rekreative område på sydsiden af Gudenåen i Bjerringbro blev godkendt og sendt videre i det politiske system.
Annonce

Bjerringbro: Forslag til lokalplanen for området, hvor den fremtidige Åpromenade skal ligge - vest for Brogade,  har været i høring, og onsdag tog teknisk udvalg stilling til høringssvarene og sendte efterfølgende planforslaget med ændringer videre til godkendelse i økonomi- og erhvervsudvalget.

Forslaget til den nye lokalplan var i høring i perioden 3. september til 1. oktober, og i løbet af den tid kom der seks høringssvar. Disse handlede især om anvendelse, bebyggelsens omfang og placering samt knallertkørsel, parkering, stiforbindelser og klimasikring.

Forvaltningen havde på forhånd gennemgået alle høringssvarene og givet bemærkninger og forslag videre til teknisk udvalg.

Allerede den  28. oktober besluttede teknisk udvalg på et møde at godkende en designmanual for Åpromenaden.

Designmanualen er udarbejdet af Labland Architects og består af 50 sider, som beskriver projektet ned i detaljen med en lang række flotte illustrationer.

Heri kan man læse om de forskellige steder i den fremtidige park som åbadet, åpavillonerne, saunaen, madpakkehuset, aktivitetspladsen med flere.

Der er også i designmanualen lagt en beplantningsplan, en plan for adgang og belysning samt for hvordan byggeriet kommer til at foregå.

Hovedparten af høringssvarene, der altså blev afleveret inden designmanualen blev godkendt, omhandler bebyggelsens placering og bygningshøjden. For eksempel var der ønske om en præcis placering af sauna og åbad, og at der fra start af skal udlægges byggefelter der angiver, hvor bebyggelsen skal placeres.

Anlæg af Åpromenaden tager sin begyndelse i foråret 2021 - og omfatter dette område.

Forvaltningen indstillede dog til teknisk udvalg, at man ikke imødekom ønskerne, men at man i stedet regulerer omfanget af bebyggelse ved fastsættelse af et maksimalt antal bygninger. Desuden fastholdes byggehøjden på fem meter. Dette var udvalget enigt i.

Til gengæld besluttede man at lytte til et forslag om, at der ikke skal være mulighed for tagterrasse i delområde Ib og at bebyggelse ikke må etableres med reflekterende materialer.


Planen er, at kiosken bliver stationær og skal ligge på indehaver af Bjerringbro Kano- og Teltplads, Jeppe Bo Nielsens grund, og det er da også Jeppe Bo Nielsen, der har indsendt høringssvar om en mulig stationær kiosk i området.


Derudover besluttede man også, på baggrund af et forslag - at byggefelt 1, der omfatter delområde Ia, Ib og Ic, udvides, og delvist kan anvendes til en kiosk på maks. 20 kvadratmeter, og at der må bygges to shelters udenfor byggefelterne.

Annonce

Fortsat ingen knallertkørsel

Byrådsmedlem Martin Sanderhoff (S) gjorde opmærksom på, at man fra forvaltningens side burde være lidt opsøgende omkring den nye kiosk, hvor man allerede nu tager en forhåndsdialog med brugerne, så de kan få lavet nødvendige ansøgninger i god tid.

Planen er, at kiosken bliver stationær og skal ligge på indehaver af Bjerringbro Kano- og Teltplads, Jeppe Bo Nielsens grund, og det er da også Jeppe Bo Nielsen, der har indsendt høringssvar om en mulig stationær kiosk i området.

Hvad angår knallertkørsel, så var der indkommet et høringssvar, der forslog et forbud mod knallertkørsel. Forslaget giver dog ingen anledning til ændringer i planforslaget, men forvaltningen vil søge at udforme stierne i området, så de ikke er egnede til knallertkørsel, men stadig tilgængelige for andre grupper.

I sensommeren 2020 udarbejdede politiet, Viborg Kommune, Bjerringbro Byforum samt Bjerringbro Kano- og Teltplads sammen en række regler og ordensbestemmelser for området - og en af reglerne er, at man ikke må køre på knallert, scooter eller bil på området, og forvaltningen slår fast, at lokalplanen ikke hindrer, at man opsætter yderligere skilte i området, hvis problemet med knallertkørsel fortsætter.

Det er planen at selve anlægsarbejdet går i gang i april 2021.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Bjerringbro Avis

Spritbilist røg i autoværnet

Annonce
Forsiden netop nu
Bjerringbro Avis

Ung mand fik bil konfiskeret

Bjerringbro Avis

Farvel til afdelingsdirektør

Bjerringbro Avis

Pølsevognen fylder 100 år

Annonce