Annonce
Bjerringbro Avis

Gudenaacentralens fortsatte drift på dagsordenen

Tangeværkets fremtidige drift var tordag på Klima- og miljøudvalgets dagsorden. Foto: Morten Dueholm
Klima- og miljøudvalget beder nu værket om at indsamle data så en ny konsekvensvurdering kan laves og en ny vandindvindingstilladelse gives.
Annonce

Tange: Det handlede om Gudenåcentralens fortsatte drift, da der torsdag var møde i klima- og miljøudvalget i Viborg Kommune. Punkt 11 drejede sig nemlig om værkets fremtidige vandindvindingstilladelse, som Viborg Kommune ellers gav Gudenaacentralen tilbage i 2015.

Men i februar 2019 valgte Miljø- og Fødevareklagenævnet at ophæve og hjemvise Gudenaacentralens tilladelse til indvinding af vand fra Gudenåen til el-produktion med virkning fra den 1. juni 2020.

Det betyder at Gudenåcentralen på nuværende tidspunkt kører på den oprindelige konsessionsaftale fra 1921.

- Indtil der ligger en godkendt driftstilladelse, kan vi dog køre videre, det blev bestemt, da Ida Auken var miljøminister og indførte en ophævelseslov, fortæller Rasmus Lambert, der er direktør hos Gudenaacentralen.

Det er Favrskov Kommune, Danmarks Sportsfiskerforbund samt Danmarks Naturfredningsforening, der har klaget over Viborg Kommunens tilladelse til tidsubegrænset fortsat drift, og på mødet torsdag besluttede udvalget, at Gudenaacentralen skal udarbejde en konsekvensvurdering, inden der kan søges om en fornyet vandvindingstilladelse.

Desuden blev det også slået fast på mødet, at det er Gudenaacentralen, der skal fremskaffe de nødvendige oplysninger - eventuelt gennem undersøgelser - til brug for konsekvensvurderingen.

Disse oplysninger - eller gennemførelsen af en undersøgelse - kan være ganske omfattende, og derfor er man indstillet på at give Gudenaacentralen seks måneders frist til indsendelse af oplysninger.

Viborg Kommune har haft kontakt med Gudenaacentralen for at høre om ønsker for et nyt ansøgninggrundlag og har herefter udarbejdet en væsentlighedsvurdering, som tager udgangspunkt i, at projektet med det eksisterende opstemningsanlæg inklusiv ålepas, fisketrappe og ungfiskesluse samt en uddybning af åen nedenstrøms opstemningen kan påvirke Natura 2000-området væsentligt.

Når konsekvensrapporten er lavet, skal Viborg Kommune efterfølgende vurdere, om tilladelserne efter vandforsyningsloven og vandløbsloven kan gives eller ej.

Hos Gudenaacentralen er man noget ærgerlig over, at det er værket, der skal stå for indsamling af oplysninger.

- Det er en betragtelig udgift, der pålægges Gudenaacentralen - en sum, der ligger mellem 200.000 og 400.000 kroner, og vores advokat har gjort Viborg Kommune opmærksom på, at det ikke er vores opgave at indhente oplysninger eller gennemføre egentlige undersøgelser. Det er der faldet adskillige domme om i lignede sager ved EU-domstolen, siger Rasmus Lambert, der trods beslutningen i udvalget torsdag har en forventning om, at der om dette punkt bliver yderligere diskussion.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Bjerringbro Avis

Dueholm: Hvor er forældrene

Bjerringbro Avis

Slut med fredsvalg

Annonce