Annonce
Bjerringbro Avis

Kirkeruin ved Hjermind skal udgraves i sensommeren

Fundamentstenene til ødekirken dukkede op få centimeter under jordoverfladen, da museet foretog en prøveudgravning i september 2019. Foto: Viborg Museum
Amatørarkæologers fund af middelaldermønter førte til, at man sidste år fandt den eller forsvundne kirkeruin lige vest for Hjermind.
Annonce

Hjermind: Der har en gang i fjerne tider ligget en kirke eller et kapel lige vest for Hjermind - en ødekirke også kaldet. Det har man faktisk vidst længe, for kirken omtales i skriftlige kilder fra både 1700- og 1800-tallet, og der har også i lokalområdet gået mange historier om den forsvundne kirke. Den nøjagtige lokalitet har dog været ukendt indtil sensommeren 2019, hvor Viborg Museum foretog en prøvegravning og fandt det, der sandsynligvis er en del af kirkefundamentet samt spor af en enkelt grav.

Nu skal stedet undersøges nærmere, for Viborg Museum har fået del i Slots- og Kulturstyrelsens pulje til dyrknings- og erosions-truede lokaliteter, og dermed er der penge til en egentlig udgravning.

Grunden til, at Viborg Museum foretog en prøvegravning i 2019, var, at amatørarkæologer med metaldetektorer allerede tilbage i 2017 fandt adskillige middelaldermønter på et ret koncentreret område på en mark lige vest for Hjermind.

- De kom med mønterne til os, og de fortalte også, at der var ret mange rester af teglsten i samme område, og det kunne jo tyde på, at der havde været en bygning i samme område, og så blev vi da ret interesserede, siger arkæolog Lars Agersnap Larsen fra Viborg Museum, der selv var ude at se på området i april 2019.

Amatørarkæologer

Mens amatørarkæologer med metaldetektorer mange steder i udlandet er nærmest forhadte af de professionelle arkæologer, er de i Danmark generelt højt værdsatte for deres indsats.

Langt de fleste fund bliver da også indberettet til museerne, som oftest arbejder tæt sammen amatørarkæologerne - som tilfældet har været om den forsvundne ødekirke ved Hjermind.

Her har brødrene Henrik Sahl Carlsen og Morten Sahl Carlsen samt Lars Wiis Jensen fundet i alt 33 mønter fra senmiddelalderen, ligesom de har fundet jernnagler og fragmenter af teglsten (munkesten).

Amatørarkæologerne har indberettet alle deres fund til Viborg Museum.

Annonce

Ikke i tvivl

Der - i foråret - var marken tilsået, så det var ikke helt så let at se, hvad der var op og ned, men Lars Agersnap Larsen var nu alligevel ikke meget i tvivl om, at noget af det, han fandt, var rester af gamle munkesten.

- Det var lidt for spændende, og da marken så var blevet høstet i sensommeren, gik vi efter aftale med forpagteren af jorden i gang med en prøvegravning, fortæller Lars Agersnap Larsen.

Museumsfolkene skulle faktisk ikke mere end få centimeter ned i jorden, før de klare tegn på en gammel bygning - store fundamentsten - afslørede sig.

- Vi fandt også rester af en grav, så vi var hurtigt klar over, at vi nok havde fundet den kirke, vi vidste, var der et eller andet sted, siger Lars Agersnap Larsen.

De interessante fund førte til en ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen, som altså nu har bevilget penge til en egentlig udgravning.

Annonce

Udgravning efter høsten

Selve udgravningen, regner Lars Agersnap Larsen med, vil kunne finde sted til september, når dette års høst er overstået.

- Her er idéen, at vi skal have afdækket kirken grundplan, der nok er omkring 7 x 17,5 meter, og så skal vi selvfølgelig have taget skelettet op af graven, så det kan undersøges nærmere, siger Lars Agersnap Larsen.

Han regner ikke med, at man finder så voldsomt meget mere af kirken, da de fleste sten nok er blevet fjernet for længe siden, men han håber, at man vil være i stand til både at fastlægge de nøjagtige dimensioner og den nøjagtige beliggenhed - og så selvfølgelig give et kvalificeret bud på, hvornår ødekirken er fra.

- Den kan sagtens være yngre end den nærliggende Hjemind Kirke fra 1200-tallet, for kapeller kan være rejst på et bestemt sted til minde om en begivenhed. Det kan måske hænge sammen med den ene grav, der er inde i kirken, siger Lars Agersnap Larsen.

Han tvivler dog på, at man vil kunne stadfæste, hvornår personen i graven er død.

- Det er faktisk ret svært at tidsfæste skeletter. Det hænger sammen med, at man dengang spiste meget fisk, og da ferskvandsfisk optager meget kulstof fra søer og vandløb, som så overføres til mennesker, kan det helt forstyrre de resultater, som ellers i andre sammenhænge er meget nøjagtige, siger Lars Agersnap Larsen.

Prøveudgravningen afslørede både fundamentsten og en enkelt grav inde i kirken. De lysegrønne og lille markerinegr viser kirkens sandsynlige placering. Illustration: Viborg Museum
De to brødre Henrik (tv) og Morten Sahl Carlsen har fundet både mønter og munkesten i området ved Hjermind. Privatfoto.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Billund Ugeavis

bjBarokmusik i kirken

Annonce