Annonce
Bjerringbro Avis

Landsby skal leve med kloak-arbejde i halvandet år endnu - til gengæld har byen fået en ny sø

Sådan så det ud for et par uger siden, da Svend E. Madsen, der har entreprisen på opgaven, var i fuld gang med at lave det nye regnvandsbassin. Privatfoto
Der bliver kloaksepareret i Hjorthede, og det betyder, at det kan blive udfordrende at færdes i landsbyen.

Bjerringbro: Det kommer nok til at ske en hel del gange i løbet af de næste halvandet år, at man skal finde en anden vej, end den man plejer at tage, hvis man kører gennem Hjorthede.

Årsagen skal findes i det, som mange husejere måske lidt frygter, ikke mindst fordi det koster et anseeligt beløb,  nemlig kloakseparering.

Der er rigtig mange steder i Viborg Kommune, hvor man mangler at kloakseparere, men nu er turen kommet til Hjorthede, hvor godt 75 hustande i løbet af det næste lange stykke tid, skal have separeret kloakvandet så regnvand og spildevand føres ud af to forskellige stikledninger.

Annonce

Ifølge Energi Viborg er kloaksystemet i Hjorthede også nedslidt. Det blev oprindeligt lavet af Bjerringbro Kommune midt i tresserne.

Lige nu graver entreprenørfirmaet Svend E. Madsen, der har entreprisen, flere steder, både ved Enemærkevej samt på begge sider af Ilsøvej.

- I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på veje, hvor der etableres ny kloak, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet. På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse, forklarer Claus Nielsen, ingeniør hos Energi Viborg.

Vi kloakseparerer fordi det ikke giver mening at pumpe så meget vand til rensningsanlægget i Bjerringbro. Det er rigtig dyrt at pumpe så meget vand, hvor af halvdelen er overfladevand til Bjerringbro, og samtidig er det også for "tynd" en blanding, hvilket ikke er godt, sådan rent teknisk

Claus Nielsen, ingeniør hos Energi Viborg

Han opfordrer borgerne til at gå ind på Energi Viborgs hjemmeside for at holde sig opdateret på de aktuelle afspærringsplaner i projektperioden.

- Vi har desværre ikke kunne holde informationsmøde om projektet, som vi plejer på grund af corona-restriktioner, fortæller han.

Ny sø

Foruden gravearbejdet inde i byen, har Energi Viborg også valgt at opføre et regnvandsbassin, på hjørnet af Enemærkevej og Ilsøvej.

- Vi kloakseparerer, fordi det ikke giver mening at pumpe så meget vand til rensningsanlægget i Bjerringbro. Det er rigtig dyrt at pumpe så meget vand, hvor af halvdelen er overfladevand til Bjerringbro, og samtidig er det også for "tynd" en blanding, hvilket ikke er godt -sådan rent teknisk, fortæller Claus Nielsen.

Nu ser rensedammen således ud. Privatfoto

Med separationen kan man lede regnvandet, som falder på befæstede overflader som tage, fortov og veje, ud i regnvandsbassinet, der så kan opmagasinere og forsinke regnvandet, inden det igen forlader bassinet og løber til det nærmeste vandløb eller rende.

- Miljømæssigt har regnvandsbassinet også sin berettigelse, fordi opholdstiden i bassinet tillader partikler at sedimentere og biologiske processer hjælper med fjerne næringsstoffer fra vandet inden at det udledes, forklarer Claus Nielsen.

Tæt på det nye regnvandsbassin ligger et område som Viborg Kommune samtidig er gang med at reetablere som vådområde med det formål at få områdets naturlige hydrologi til at genopstå samt øge naturindholdet på arealerne.

I den forbindelse har Svend E. Madsen kunne fordele jorden der blev til overs da regnvandsbassinet blev etableret på et lavere område 200 m derfra, som netop er en del af det store vådområdeprojekt.

Annonce

Rigtig meget jord

- Overløbet fra vores rensedam ledes via et udløbsbygværk ud til nogle sivegrøfter, hvorefter det vil ende i det store vådområde, fortæller Martin Schøler der er ansat hos Svend E. Madsen.

- Det har været en stor fordel, for når jorden fordeles meget tæt derpå, skånes byen for en masse tung trafik, alene i rensedammen har vi håndteret 6.000 kubikmeter jord, fortæller han videre.

Entreprenørfirmaet har arbejdet tre uger på at færdiggøre rensedammen, lave stryg og forme diger.

- Inden vandet ledes via et stryg ned til rensedammen, stemmes det op to steder i stryget for at bremse vandets hastighed, så sand bundfælles i mellem stemmeværker. Det giver langt mindre vedligehold af selve rensedammen, forklarer Martin Schøler.

Området, hvor regnvandsbassinet er udgravet, tilhører Søren Skamris, der fornylig købte ejendommen på Ilsøvej 21.

- Der lå allerede en aftale med den forrige ejer af Ilsøvej 21, og vi har heldigvis fået lavet en god aftale med Søren Skamris, der indbærer, at vi til gengæld hjælper dem med at anlægge en ridebane, fortæller Claus Nielsen.

Annonce
Annonce
Bjerringbro Avis

Tradition og fornyelse ved Egeskovløb

Annonce
Annonce
Bjerringbro Avis

Byforum indkalder til to vælgermøder

Annonce
Forsiden netop nu
Bjerringbro Avis

Genbrug er guld: Hyggen er rykket ind i byens station

Bjerringbro Avis

Fondspenge til to nye fjernsyn

Bjerringbro Avis

Hvis jeg ikke kan gøre det rigtigt - vil jeg hellere vente

Bjerringbro Avis

En beretning fra det kolde nord

Bjerringbro Avis

Ingen lyskunst på bro og i viadukt før foråret

Bjerringbro Avis

Liverpool Academy på dansk græs: Fodbold på engelsk med danske oversættelser

Bjerringbro Avis

'Det er helt overvældende, og jeg bliver så utrolig rørt og stolt': Over 100.000 kroner udløser jubel

Bjerringbro Avis

Alle er forpligtet til at yde en indsats for samfundet

Bjerringbro Avis

Foredrag i Sognehuset i Thorsø

Bjerringbro Avis

Ny vikarierende præst i oplandet

Bjerringbro Avis

Bliv inden døre lørdag 23. oktober!

Bjerringbro Avis

Vælgermøde i Tange

Bjerringbro Avis

Meldte ekskonen til politiet for at have riffel og narko i sit skur: Nu er han fængslet for selv at have gemt det der

Bjerringbro Avis

Flot indvielse af Bogby 8870 Langå

Bjerringbro Avis

Arkæologer fandt unik opbygning i gravhøj

Bjerringbro Avis

Flot pris til lokal butiksleder

Bjerringbro Avis

Kærlighed er...

Bjerringbro Avis

Naturvidenskabernes Hus: Samarbejde, samfundssind og sammenhænge

Bjerringbro Avis

Orgelkoncert i Langå Kirke

Bjerringbro Avis

Det startede med, at de købte en ræv

Bjerringbro Avis

Gigantisk udfordring: Ingen vil være formand i handelsstandsforening

Annonce