Annonce
Bjerringbro Avis

Norlys hjælper til løsning af konflikten om Tange Sø

El-produktionen på Gudenaacentralen har været det springende punkt for løsning af konflikten om Tange Sø. Arkivfoto: Johnny Pedersen
Nye ejere af Tangeværket er med på kun at bruge halvdelen af det vand, som værket tidligere har brugt.
Annonce

Tange: Faunapassager. Korte stryg. Lange stryg. Vandrefisk. Det vrimler med fagudtryk i debatten om, hvorvidt den kunstige Tange Sø skal tømmes eller bevares. Konflikten om søen har stået på i mere end 30 år, men her i starten af 2021 er fronterne trukket skarpere op end nogensinde, idet miljøminister Lea Wermelin (S) i år forventes at afgøre søens fremtid med baggrund i EU's vandrammedirektiv, som kræver fri passage gennem alle vandløb.

Men nu næsten i 11. time er både Foreningen til Bevarelse af Tange Sø og Viborg Kommune klar med forslag til, hvordan man både kan bevare søen og samtidig sikre gode forhold for fiskene.

Begge forslag går på at dele vandet i Gudenåen. Foreningen til bevarelse af Tange Sø foreslår, at halvdelen af vandet gives til to stryg og den anden halvdel går til søen og Tangeværket.

Forslaget fra Viborg Kommune går på at give 70 procent af vandet til et åløb ved siden af søen og de sidste 30 til selve søen. Og det er en  meget billigere løsning end forslaget fra Foreningen Til bevarelse af Tange Sø.

De to nye forslag er mulige efter, at Tangeværkets nye ejer Norlys ikke er så fokuseret på at få al vandet.

Foreningen til Bevarelse af Tange Sø mener, at man kan starte med at anlægge Tangestryget på 2400 meter og derefter anlægge det lange stryg.
Annonce

Fiskevandring

Det centrale dilemma i konflikten har været, at ejerne af Gudenaacentralen - Tangeværket hidtil har været meget optaget af at have al vandet til rådighed til el-produktion. Men med fusionen mellem Eniig og SydEnergi, kom det nye selskab, Norlys til som ny ejer, og ifølge formanden for Foreningen til Bevarelse af Tange Sø, Jarl Gorridsen har det forandret situationen væsentligt.

- Det giver os alle helt nye muligheder for sammen at finde løsninger. Når vandmængden til turbinerne ikke længere er det springende punkt for at have en engageret ejer af søen, har foreningen derfor gransket situationen. Resultatet er en løsning, hvor alle - på nær søtømmerne - får deres ønsker opfyldt, siger han.


Når vandmængden til turbinerne ikke længere er det springende punkt for at have en engageret ejer af søen, har foreningen derfor gransket situationen. Resultatet er en løsning, hvor alle - på nær søtømmerne - får deres ønsker opfyldt,

Jarl Gorridsen, fmd. Foreningen til bevarelse af Tange Sø.


Planen er, at 40 procent af vandet går til et langt omløb helt oppe fra Gudenåen og uden om søen på østsiden.

- Det vil give Favrskov og Randers kommuner samt lystfiskerne præcis det, de gerne vil, nemlig vandring uden om søen for alle fisk op og ned samt 13 kilometer gydepladser. 10 procent af vandet bør gå igennem Tangestryget nede ved værket. På den måde sikres både vandrefisk i Tange å og store naturoplevelser ved værket. De sidste 50 procent af vandet går igennem værket, der sikrer Norlys en basis-drift til at sikre anlæg og teknik. Og vi selv får nok vand igennem søen til at sikre vandstand og vandkvalitet, siger Gorridsen.

Annonce

Dyrt langt løb

Forslaget er nu sendt til bestyrelsen for Norlys. Jarl Gorridsen lægger ikke skjul på, at det har krævet meget energi at nå så langt.

-  Når man har siddet længe i en situation uden manøvremuligheder, kan man godt blive lidt ’slidt’. Derfor føles det nærmest som en lettelse at kunne præsentere en løsning, hvor kommuner, fiskere, ejere og vi selv kan få det, som alle har kæmpet for i mange år, siger Gorridsen.

Forslaget går på at lave Tangestryget først, prisen er mellem 20 og 30 millioner kroner. Erfaringerne derfra skal så bruges til det lange stryg, og selv om det er et meget dyrt projekt  - op mod 300 millioner kroner - forventer han at det kan realiseres med penge fra fonde.

Medlem af Viborg Byråd Niels Dueholm (S) tror ikke på den dyre løsning.

- Vi skal ikke ud og grave skove op, siger han.

Han erkender som mange andre, at der skal findes en løsning, og han glæder sig over forslaget fra Viborg Kommunes embedsmænd. Han kender ikke prisen på det men ved, at det er en meget billigere løsning end forslaget fra Foreningen til bevarelse af Tange Sø.

- I følge mine oplysninger kan kommunens forslag både bevare vandspejlet på Tange Sø samt  vandets kvalitet, og dermed kan søen bevares. Det lange omløb gennem skoven er alt for dyrt, og det er ikke realistisk at grave den lange kanal gennem skoven på søens østside. Det vil ødelægge rigtig  meget natur og vil være alt for dyrt, siger Niels Dueholm.

Tange Sø

Tange Sø blev etableret i 1921. Søen er 13 kilometer lang, og vandspejlet fylder 625 hektar. På det bredeste sted er søen en kilometer, og nogle steder er den 10 meter dyb.

I det udvalg, som skal finde løsninger til løsning af Tange Sø-sagen sidder folk fra Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforening, Friluftsrådet, Foreningen til bevarelse af Tange Sø, Norlys samt repræsentanter for de fire kommuner Viborg, Silkeborg, Favrskov og Randers.

Arbejdet ledes af Danmarks Naturfredningsforening, og udvalget forventes at afgive sit forslag til en løsning inden for en måned eller to.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Bjerringbro Avis

Grønne sunde spirer er sagen

Bjerringbro Avis

25 år på Grundfos

Bjerringbro Avis

25 år på Grundfos

Bjerringbro Avis

Provsten får ridderkorset

Annonce