Annonce
Bjerringbro Avis

Syv år gammel Kjællinghølbro skal rives ned: - Vi står med en bro, som ikke kan bruges

På afstand ser den ud, som den har gjort siden indvielsen i juni 2012. Men Kjællinghølbroen er så hårdt ramt af skader, at det ifølge kommunens projektleder ikke giver mening at reparere den. Foto: Eskil Lyngsøe
Efter at have været helt afspærret i over et halvt år ser det nu ud til, at Kjællinghølbroen snart skal fjernes. Broen står på grund af råd ikke til at redde, og nu er spørgsmålet, hvem der står med ansvaret.
Annonce

Bjerringbro: Efter bare syv år som færdselsåre over Gudenåen må Kjællinghølbroen give op. Broen, som er Danmarks største bro i rundtømmer, har været spærret siden december, og nu er det så godt som sikkert, at ingen nogensinde kommer til at krydse den igen.

Da Kjællinghølbroen få dage før jul blev spærret, skete det på baggrund af, at der var fundet rådskader i dens bærende konstruktioner, og derefter var det hverken muligt at gå over den eller sejle under den. Dengang var vurderingen, at broen kunne åbne igen i første halvår af 2019.

I april blev der igen åbnet for sejlads under broen, men fodgængere, løbere og cyklister har fortsat måttet finde andre steder at krydse åen.

En syns- og skønsrapport, som avisen er kommet i besiddelse af, viser blandt andet, at der er konstateret rådskader i samtlige af broens vandrette og svagt hældende stammer, og desuden er skader ved samlingerne hyppige.

Ifølge rapporten skyldes skaderne ganske enkelt, at træsorten douglasgran, som er brugt til broen, er direkte uegnet til at være frit eksponeret for vind og vejr i længere tid. Viborg Kommune havde ellers sat som krav til totalentreprenøren Wood-Ways.com, at broen skulle kunne holde i mindst 20 år.

En af syns- og skønsrapportens konklusioner er derfor også, at de skader, Kjællinghølbroen allerede nu har, ikke kan udbedres uden en total udskiftning af konstruktionen.

Vi står som bygherre af en bro, som syv år efter, den blev bygget, ikke længere fungerer. Det var jo slet ikke den forventning, hverken vi eller borgerne i Bjerringbro havde. På den måde står vi med en bro, som ikke kan bruges, og det er jo dyrt at bygge en ny, hvis det er det, der skal til

Carsten Funch Madsen, projektleder, Viborg Kommune

Annonce

Fungerer ikke

På trods af syns- og skønsrapportens nedslående resultater er Viborg Kommune stadig i dialog med Wood-Ways.com om, hvorvidt der alligevel kunne findes en udbedringsløsning. Kommunen er dog endnu ikke blevet præsenteret for noget brugbart, fortæller projektleder ved Viborg Kommune, Carsten Funch Madsen.

Det er derfor meget sandsynligt, at broen, som blev indviet i juni 2012, snart bliver revet ned, fortæller han.

- Vi forventer ikke, at den kan repareres, så derfor tænker vi, at den skal løftes af på et tidspunkt, så al risiko bliver fjernet fuldstændig, og så vi også er sikre på, at ingen uforvarende begynder at gå over broen med den risiko, det giver, siger Carsten Funch Madsen, som ikke kan komme nærmere et specifikt tidspunkt.

- Meldingen fra syns- og skønsmanden var rimelig klar - den er ikke i for god stand, og han anså ikke udbedring af skaderne som hensigtsmæssigt, fordi der simpelthen er så grundlæggende en del af det, der handler om materialevalget, siger han med henvisning til træsorten.

Carsten Funch Madsen medgiver, at det på ingen måde er en optimal situation, kommunen står i.

- Vi står som bygherre af en bro, som syv år efter, den blev bygget, ikke længere fungerer. Det var jo slet ikke den forventning hverken vi eller borgerne i Bjerringbro havde. På den måde står vi med en bro, som ikke kan bruges, og det er jo dyrt at bygge en ny, hvis det er det, der skal til, siger han.

Annonce

Burde have informeret

Hvem står så med ansvaret for, at kommunen har opsat en bro, som allerede efter syv år er ubrugelig?

Det spørgsmål er netop nu ved at blive besvaret, fortæller kommunens projektleder.

- Vi mener, at vi har fået en produkt, som ikke stemmer overens med vores forventning, og derfor er vi nu i gang med en afklaring af, om vi er berettigede til en eller anden form for kompensation fra entreprenørens eller bygherrerådgiverens side, siger Carsten Funch Madsen.

Ifølge projektlederen blev der i sin tid i kommunens udbudsmateriale bedt om, at der skulle vedlægges en 20-årig vedligeholdelsesplan. Derfor mener han, at entreprenøren burde have informeret om douglasgrans begrænsede holdbarhed.

- Hvis man ikke mener, at den kan holde i 20 år, så synes jeg, at man er forpligtet til at tage det forbehold som totalentreprenør. Men det er noget af det, den juridiske afklaring skal afklare for os - om vi kan gøre et krav gældende.

Carsten Funch Madsen har ikke overblik over, hvilke udgifter kommunen de seneste syv år har haft på broen, men han fortæller, at totalentreprenøren selv stod for vedligeholdelsen de første fem år af dens levetid. Han forventer i øvrigt, at der kan komme en afklaring i sagen om det juridiske ansvar hen over sommeren.

Ejeren af Wood-Ways.com, John Paaskesen, fortæller til avisen, at han ikke vidste, at at douglasgranen ikke kunne holde til vind og vejr gennem alle de 20 år, kommunen lagde op til. Han ønsker ikke at kommentere sagen yderligere.

FAKTA: Kjællinghølbroen

 • Kjællinghølbroen blev indviet den 14. juni 2012
 • Den blev finansieret af Viborg og Favrskov kommuner, Nordea Fonden, Naturstyrelsen, Bjerringbro Atletik & Motion, Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening, Bjerringbro Borger- og Erhvervsforening samt LAG Favrskov og LAG Viborg med midler fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
 • Broen har frit spænd på 35 meter og er Danmarks længste bro i rundtømmer. Med ramper ned til de tilsluttende stier er anlægget næsten 90 meter
 • I september 2016 viste broen store svaghedstegn og den måtte lukkes, da en af de bærende bjælker knækkede
 • I slutningen af november 2016 genåbnede broen
 • Den 19. december sidste år blev broen spærret for færdsel både over og under på grund af råd i de bærende stammer
 • Først i midten af april i år blev det muligt for åens folk at sejle under broen - men den er altså stadig lukket for tørskoet færdsel

FAKTA: Syns- og skønsrapporten

 • En syns- og skønsrapport fra den 18. marts konkluderede, at broen kan være på vej mod nedrivning
 • I rapporten konstateres det, at der er rådskader i alle de vandrette og svagt hældende stammer, der kunne inspiceres fra brodækket. Desuden er skader ved samlinger hyppige
 • Rapporten konkluderer også, at snelast på broen kan forøge kræfterne betydeligt og må frygtes at kunne medføre kollaps
 • Den fastslår yderligere, at den benyttede træsort, douglasgran, kun vil kunne tåle vejrliget i få år og ikke i 20 år som forudsat i udbuddet. Heller ikke træsorten, der er brugt til brodækket, er ifølge rapporten egnet til ubeskyttet udendørs område
 • Rapporten forklarer også, at det splinttræ, der udgør de yderste cirka 50 millimeter af de afbarkede stammer, har meget ringe holdbarhed
 • En af rapportens konklusioner lyder som følger: "Skaderne kan ikke udbedres uden total udskiftning af konstruktionen til en mere hensigtsmæssig udformning"
 • Hvem, der bærer ansvaret for den rådne bro, er nu et juridisk spørgsmål mellem kommunen, bygherrerådgiveren og bygherren Wood-Ways.com

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Bjerringbro Avis

En aften om P.E. Eriksen

Bjerringbro Avis

Træfolket indviede lokaler

Bjerringbro Avis

Udstilling på Ulstrup Slot

Annonce