Annonce
Bjerringbro Avis

Tange Sø: Arbejdsgruppe afleverer indstilling til minister

Tangeværket og Tange Sø har i mange år været omdrejningspunktet for en konflikt. Men der er ikke umiddelbart mange løsningsforslag at hente i den indstilling, som miljøminister Lea Wermelin nu får. Arkivfoto: Morten Dueholm
Antallet af løsningsforslag reduceret fra 40 til 15 - stadig meget arbejde forude

Tange: Hvis miljøminister Lea Wermelin (S) forventer en kort og klar indstilling om Tange Søs fremtid, så bliver hun skuffet, når hun mandag modtager indstillingen om søens og Tangeværkets fremtid, fra den arbejdsgruppe, som hun nedsatte i efteråret. Arbejdsgruppen indstiller kun principper, og der er stadig meget arbejde forude. Således har arbejdsgruppen slet ikke vurderet økonomien i de mulige løsninger.

Undervejs i arbejdet er antallet af løsningsforslag reduceret fra 40 til 15. De spænder fra, at hovedparten af Gudenåens vand kan føres gennem lange eller mellemlange omløbsstryg til en genopretning af den oprindelige Gudenå og en nedlæggelse af Tange sø. Arbejdsgruppen mener ikke, at korte omløb opfylder EUs vanddirektiv.

I flertalsindstillingen, som kommer fra Favrskov og Randers kommuner, Friluftsrådet, Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening, er der kun principper, som sikrer, at direktiverne opfyldes, og at der tages hensyn til de rekreative værdier.

Som ventet er hverken Viborg eller Silkeborg kommuner eller energiselskabet Norlys, som ejer Tangeværket, med i flertalsindstillingen. Disse parter vil sammen med Foreningen til Bevarelse af Tange Sø indgive mindretalsindstillinger med vægt på at søen og Tangeværket bevares.

Annonce

Nationalt ansvar

Arbejdsgruppen fremhæver, at det ikke kun er et lokalt, men også er et nationalt anliggende at sikre Gudenåens kontinuitet, og at fiskebestanden kan reproducere sig selv.

Det var på opfordring fra Danmarks Naturfredningsforening, DN, at ministeren i efteråret nedsatte arbejdsgruppen med en række interessenter i området omkring Gudenåen og Tange Sø. DNs vicepræsident, Sebastian Jonshøj fik  som formand ansvaret for at gennemføre arbejdet i arbejdsgruppen. Han lægger ikke skjul på, at opgaven har været svær.

- På trods af visse uenigheder har det været en god proces, som jeg gerne vil kvittere for, siger Sebastian Jonshøj i en pressemeddelelse.

Baggrunden for arbejdsgruppens arbejde er, at Gudenå-systemet ikke lever op til kravene i EU’s vandrammedirektiv, som skal være opfyldt i 2027. Desuden er den nuværende spærring af Gudenåen ved Tange Sø i konflikt med EUs naturbeskyttelsesdirektiv. Gruppen har fået  faglig rådgivning fra Miljøstyrelsen og DTU Aqua.

- Det har været helt afgørende for flertallet i arbejdsgruppen at finde løsninger, som kan indfri vores forpligtelser i forhold til både vandramme- og habitatdirektivet. Arbejdsgruppen har  forskellige perspektiver på hvilke løsninger, som kan det. Derfor er vi også endt der, hvor vi ikke kan levere en indstilling i fuld enighed - men en flertalsindstilling og en række mindretalsindstillinger, lyder det i indstillingen til ministeren.


Det har været helt afgørende for flertallet i arbejdsgruppen at finde løsninger, som kan indfri vores forpligtelser i forhold til både vandramme- og habitatdirektivet. Arbejdsgruppen har  forskellige perspektiver på hvilke løsninger, som kan det. Derfor er vi også endt der, hvor vi ikke kan levere en indstilling i fuld enighed - men en flertalsindstilling og en række mindretalsindstillinger.

Sebastian Jonshøj, fmd. for arbejdsgruppen.


Annonce

Tangeværket

Arbejdsgruppen understreger, at opfyldelse af Vandramme-, Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektivet er afgørende for en løsning, og det skal baseres på faglige vurderinger og tilgodese god økologisk tilstand i Gudenåen og gunstig bevaringsstatus for den såkaldte Natura 2000-udpegede arter og naturtyper.

For mange i lokalområdet spillet Tangeværket en vigtig rolle. Arbejdsgruppen finder Tangeværket bevaringsværdigt som museum og kulturmiljø men afviser, at værkets fortsatte eksistens skal afgøre valget af løsning for søens fremtid.

Uanset hvilken løsning, ministeren vælger, er der ikke tvivl om, at det bliver dyrt. Undervejs er der nævnt priser på mellem 300 og 500 millioner kroner.

Arbejdsgruppen har som nævnt ikke vurderet økonomien i forslagene, men lægger vægt på at der foretages en langsigtet samfundsøkonomisk analyse, som også omfatter en afdækning af de rekreative, turistfremmende og kulturelle interesser, der er forbundet med de mulige løsninger,  lyder det i indstillingen til miljøminister Lea Wermelin, som nu har ansvaret for det videre arbejde.

Tange Søs fremtid

Tange Sø er Danmarks største kunstige sø og ligger som en spærring midt på Gudenåen. Den blev anlagt for 100 år siden som en vandkraftsø.

I arbejdsgruppen har deltaget repræsentanter fra Viborg, Silkeborg, Favrskov og Randers kommuner, Gudenåcentralen/Norlys, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, lokale lystfiskerforeninger, Friluftsrådet og Foreningen til bevarelse af Tange Sø.

Det er miljøminister Lea Wermelin, som nu på baggrund af arbejdsgruppens indstilling, skal træffe den endelige beslutning om Gudenåens fremtid.


Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce