Annonce
Bjerringbro Avis

Våde og tørre zoner: Åpromenadens design er på plads

Sådan forestiller Labland Architects at bygningen, der skal rumme omklædning, toilet og udedørs bad, kan se ud i den nye designmanual, der onsdag blev godkendt af teknisk udvalg i Viborg Kommune. Skitse: Labland Architects
Teknisk udvalg har godkendt designmanual - nu går arbejdet med Åpromenaden ind i ny fase.
Annonce

Bjerringbro: Under overskriften: "Vi samler livet ved åen og beskytter mod oversvømmelser", var designmanualen til Bjerringbros kommende Åpromenade - som er en del af byens helhedsplan på dagsordenen hos Teknisk Udvalg onsdag og her nikkede politikerne ja til at den stort anlagte plan for område på sydsiden af Gudenåen nu kan sendes videre i systemet.

Designmanualen er udarbejdet af Labland Architects og består af 50 sider som beskriver projektet ned i detalje med en lang række flotte illustrationer.

Heri kan man læse om de forskellige steder i den fremtidige park som åbadet, åpavillonerne, saunaen, madpakkehuset, aktivitetspladsen med flere.

Der er også i designmanualen lagt en beplantningsplan, en plan for adgang og belysning samt for hvordan byggeriet kommer til at foregå.

Åpromenaden har potentiale til at blive byens samlende fællesrum. Skitse: Labland Architects

Med designmanualen godkendt er der nu grundlag for projektering, og næste skridt er derfor, at teknisk forvaltning indgår en aftale med en rådgiver omkring projektering af Åpromenaden, der efterfølgende vil blive sendt i udbud.

Annonce

Skal søge ekstra penge

Det forventes at selve anlægsarbejdet går i gang i april 2021.Det vurderes fra forvaltningens side at projektet, som beskrevet i designmanualen kommer til at koste 10,65 millioner kroner.

Derudover er der et par tilkøbsmuligheder i form af en kåg, spang under Brogadebroen og et kajakhotel der vil koste yderligere 1,4 millioner kroner at realisere.

Helt så mange penge er der ikke på nuværende tidspunkt fundet til projektet.

Byrådet har tidligere godkendt en anlægsbevilling til på projektet på rundt regnet 5,6 millioner kroner. Heraf er de 2,5 millioner kroner et tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forsøgspulje i 2018, mens de resterende tre millioner kroner er finansieret af Viborg Kommune.


Det forventes at selve anlægsarbejdet går i gang i april 2021.Det vurderes fra forvaltningens side at projektet, som beskrevet i designmanualen kommer til at koste 10,65 millioner kroner.


Derudover har Foreningen Bjerringbro Elværk valgt at støtte projektet med 3,6 millioner kroner, hvilket giver et samlet økonomisk ramme på cirka 8,5 millioner kroner.

Derfor vil forvaltningen, i løbet af projekteringsfasen, søge yderligere fondsstøtte til projektet.

Dette betyder også at Teknisk Udvalg først skal godkende et endeligt anlægsbudget i starten af 2021.

Formålet med parken, der lige nu går under navnet Åpromenaden, er at udvikle det grønne område, der adskiller Bjerringbros bydele til et samlende, rekreativt fællesrum.

Gudenåen bliver parkens naturlige midtpunkt, og parken er designet med henblik på at bringe åen og dens dynamik i spil.

Annonce

Våd og tørre zone

Åen går dog jævnligt over sine bredder og oversvømmer også store dele af den fremtidige park. Derfor har man indtænkt denne udfordring i designet af parken, der opdeles i to zoner: En "våd" zone lang Gudenåen, hvor aktiviteterne tager afsæt i de muligheder, åen og dens varierende vandstand giver, og en "tør" zone længere fra åen som sikres mod oversvømmelser, så arealet kan anvendes, uanset åens vandstand.

Åpromenaden bliver delt op i en våd og en tør zone. Skitse: Labland Architects

Det bliver en lav dæmning der skal afgrænse den tørre zone - og på den vil der blive etableret en sti, som gerne skulle være farbar hele året. I den tørre zone bagved vil der blive etableret en aktivitetsplads og en bålplads, der lægger op til leg, events og udeliv.

I den våde zone, vil der blive etableret seks såkaldte "smutveje", der vil give mulighed for at man kan krydse vådområdet på en legende og udfordrende måde.

Her vil der også blive etableret en bro hvorfra skoleklasser kan undersøge vådområdets flora og fauna.

Ved åbreden indrettes et åbad af tre mindre broer, der tilgodeser både vinterbadere samt både mindre og større børn.

Som supplement og pendant til kanohavnen, etableres et decidere åbad for både børn og voksne. Skitse: Labland Architects

Der vil også blive etableret tre mindre bygninger i parken - nemlig et madpakkehus, et toilethus, der også rummer omklædningsfaciliteter og udendørs bruser samt en sauna.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Bjerringbro Avis

25 års jubilæum

Bjerringbro Avis

25 års jubilæum på Grundfos

Bjerringbro Avis

Nyt tag på Gerning Kirke

Bjerringbro Avis

Kuber pakkes ind som gaver

Bjerringbro Avis

Julehjælp til trængte familier

Bjerringbro Avis

Hvem må være her?

Annonce