Annonce
Brædstrup Avis

Bekymrede naboer får svar denne måned: Grusgrav-vækst bliver snart afgjort

Skovområderne omkring Sdr. Vissing bliver brudt af den store grusgrav, hvor Dansand og Dansk Kvartsindustri udvinder kvartssand. Spørgsmålet er nu, hvor meget større grusgraven kan blive. Foto: Peter Hald
Råstofplan 2020 behandles politisk i juni og vedtages endeligt af regionsrådet 23. juni.

Sdr. Vissing/Midtjylland: Mange borgere i Sdr. Vissing, men også adskillige andre områder i Midtjylland venter spændt på, hvad politikerne i Region Midtjylland når frem til, når det gælder den store Råstofplan 2020. Beslutningerne om den nye råstofplan besluttes nemlig af regionsrådet i juni.

Det foregår i tre etaper. Vedtagelsen af Råstofplan 2020 behandles første gang politisk den 7. juni 2021 i udvalget for regional udvikling. Herefter følger forretningsudvalget den 15. juni og endelig i regionsrådet den 23. juni.

Lokalt er der megen debat om en foreslået udvidelse af grusgraven mellem Sdr. Vissing og Addit. I første omgang var der lagt op til, at 53 hektar skovklædt område ned mod Sdr. Vissing kunne blive udlagt som et nyt graveområde, men efter indsigelser fra Miljøstyrelsen har Region Midtjylland valgt at ændre det oprindelige råstof-forslag, så det nu kun omfatter halvdelen af det udpegede område omkring Sdr. Vissing.

Annonce

I Miljøstyrelsens høringssvar til regionens råstof-forslag for området omkring Sdr. Vissing lød det blandt andet:

"Området ligger inden for områder, der er udpeget til bevaringsværdigt landskab, større sammenhængende landskaber, specifik geologisk bevaringsværdi, nationale geologiske interesseområder, værdifulde geologiske områder. Området bør ikke udgraves."

Også Horsens Kommune har i sit høringssvar påpeget, at graveområdet omkring Sdr. Vissing ligger et sted med bevaringsværdige landskaber.

300 høringssvar

De endelige beslutninger er ikke truffet endnu, men som det ser ud nu samlet set, vil Region Midtjyllands Råstofplan 2020 udpege 22 nye graveområder, hvoraf 17 af dem er udvidelser af eksisterende graveområder. Arealmæssigt er råstofgraveområderne reduceret med cirka 2400 hektar i forhold til den nuværende Råstofplan 2016.

I høringsperioden sidste år har Region Midtjylland holdt fire virtuelle borgermøder og modtaget knap 300 høringssvar fra borgere, grundejerforeninger, interesseorganisationer, myndigheder, foreninger, indvindere og råstofbranchen. Mange af høringssvarene rummer bekymringer fra naboer og nærliggende bysamfund, som frygter støj, støv og tung trafik.

Omvendt har der også været en hel del indlæg, hvor borgere og folk fra bygge- og råstofbranchen har peget på nødvendigheden af sand og grus som råstoffer og bevarelsen af lokale arbejdspladser.

Så politikerne er ikke på nogen let opgave.

- Jeg ser frem til, at vi får taget politisk stilling til den nye råstofplan. Planen betyder meget for vores samfund. På den ene side berører planen mange borgere, der bor tæt på graveområder. På den anden side har vi en byggebranche, der er afhængig af råstofforsyninger, for at vi kan bygge og udvikle, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i en pressemeddelelse.

Annonce

Fire ugers klagefrist

Høringen fra 8. juni til 1. september sidste år har allerede givet anledning til justeringer. Af de 25 råstofgraveområder, der lå i forslaget, er to områder ændret til råstofinteresseområder, og et område er taget ud. Herudover er 12 af råstofgraveområderne reduceret med i alt 107 hektar tilsammen, og i de otte råstofinteresseområder er to områder reduceret med i alt 10 hektar tilsammen.

Når Råstofplan 2020 er vedtaget af regionsrådet, træder den i kraft med det samme. Det er dog betinget af, at eventuelle retlige klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke giver anledning til ændringer i planen.

Annonce
Annonce
Brædstrup Avis

Nye bænke i tennisklubben

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Erhverv

Brygger Olsen besøger Fru Skov

Brædstrup Avis

Ingen kemi i Ring Sø

Erhverv

VVS-firma har fået en el-afdeling

Brædstrup Avis

Havekredsen rykker ud

Erhverv

Nannas neglesalon er kommet på landkortet

Annonce