Annonce
Brædstrup Avis

Friskole-ledelse vil genskabe tillid blandt forældrene

Heidi Jørgensen er lærer på Bakkelandets Friskole, og hun har nu påtaget sig rollen som konstitueret leder, indtil rekrutteringen af en ny leder er på plads. Som konsulent har skolen hyret Mogens Bregendahl (i baggrunden), der i mange år har arbejdet som rekrutteringskonsulent for friskoler og efterskoler. Foto: Peter Hald
Konstitueret leder på Bakkelandets Friskole er glad for, at der er kommet gang i en konstruktiv dialog på skolen og med forældrene. Skolen har haft flere lederskift og har opsagt to lærere.

Nimdrup: Mere information til forældrene, mere dialog og mere handling er noget af det, som ledelsen på Bakkelandets Friskole nu vil arbejde for. Det oplyser skolens konstituerede leder Heidi Jørgensen, der på baggrund af samtaler og møder med forældre og personale nu ser fortrøstningsfuldt på skolens fremtid.

- Vi skruer gevaldigt op for informationsniveauet, og vi vil også handle målrettet, siger Heidi Jørgensen til Horsens Folkeblad. Heidi Jørgensen er lærer på friskolen og har været ansat i fire år.


Vi skruer gevaldigt op for informationsniveauet.

Heidi Jørgensen, konstitueret leder


- For nylig havde jeg et meget konstruktivt møde med en større gruppe forældre, og jeg fornemmer, at der er kommet mere ro på. Det er virkeligt vigtigt, at vi har tillid til hinanden, og jeg syntes, at der var en god tone på mødet, siger hun.

I forbindelse med den forrige skoleleder Johnny Beier Hessellunds opsigelse stod det klart, at der var frustrationer, usikkerhed og utilfredshed blandt forældrene. Det skal også ses i lyset af, at det seneste par år har budt på flere lederskift på Bakkelandets Friskole. I august 2018 afløste Karsten Julsbjerg Andreasen Jens Erik Skals som leder, men Karsten Julsbjerg Andreasen stoppede allerede efter prøveperioden, og en lærer blev midlertidigt konstitueret som leder, indtil Johnny Beier Hessellund tiltrådte i januar 2019.

En følsom verden

Mange lederskift giver ikke optimale vilkår, så Bakkelandets Friskole har nu tilknyttet den erfarne skolekonsulent Mogens Bregendahl til at yde hjælp på to punkter: Dels konsulenthjælp i forhold til at rekruttere en ny skoleleder. Og dels rådgivning og assistance med at få genskabt den fornødne arbejdsro og gensidige tillid på friskolen.

- Det er klart, at uro på ledelsesgangen breder sig, og manglende information har givet utryghed blandt forældrene. Skoleverdenen er en følsom verden, og 80 procent af vores arbejde kan siges at være følelsesrelateret. Det er derfor, at det er så vigtigt med god dialog, og at man får "snak i krogene" ud i det åbne, siger Morgen Bregendahl.

Det medgiver Heidi Jørgensen også:

- Når vi ser tilbage, er det klart, at informationsniveauet ikke har været godt nok. Ledelsen har ikke informeret bestyrelsen eller forældrene tilstrækkeligt. Det tærede på tålmodigheden og tilliden. Men nu håber jeg, at forældrene kan holde juleferie med ro i maven. Jeg synes i hvert fald, at vi fik lyttet til hinanden, og jeg fornemmer opbakning, siger Heidi Jørgensen.

En del af uroen på Bakkelandets Friskole er koncentreret om mellemtrinnet, hvor skolen tog afsked med to lærere.

- Det handlede om den pædagogiske tilgang til børnene, så meget kan jeg sige. Det er klart, at to opsigelser giver uro, siger Heidi Jørgensen.

I øjeblikket er der inklusive Heidi Jørgensen ni lærere på skolen.

Annonce

Skolen vil klare sig

Heidi Jørgensen erkender åbent, at der i kølvandet på det hele måske godt kan komme flere udmeldelser af elever. Elevtallet er faldet i den senere tid fra 115 elever til nu 97, men Heidi Jørgensen understreger, at hun ikke frygter for skolens fremtid:

- Vi har en god økonomi, og nu har vi gang i en konstruktiv dialog, så jeg er fortrøstningsfuld. Skolen skal nok klare sig. Bakkelandets Friskole har et enormt potentiale, og nu skal vi have gang i de gode historier. Det er jo sådan, at der skal rigtig mange gode historier til at opveje én dårlig historie, siger hun

Som nævnt vil Heidi Jørgensen skrue kraftigt op for informationsniveauet, og det vil blandt andet ske med nyhedsbreve og også med samtaler og eventuelt flere møder.

Ifølge Mogens Bregendahl og Heidi Jørgensen har der allerede været et par henvendelser omkring den ledige lederstilling, der blev slået op for nylig, men processen kommer til at strække sig over noget tid. Fristen for ansøgning er 24. januar, og den nye leder skal først tiltræde i april.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Brædstrup Avis

Powerpull udskydes til 2022

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce