Annonce
Brædstrup Avis

Grusgrav eller skov? Debatten rumler i landsby

Skovområderne omkring Sdr. Vissing bliver brudt af den store grusgrav, hvor Dansand og Dansk Kvartsindustri udvinder kvartssand. Der er stadig meget skov, men mange i byen frygter, at grusgraven vil brede sig. Foto: Peter Hald
Sdr. Vissing kan måske få stor grusgrav tættere på, men der samles underskrifter for at råbe Region Midtjylland op.

Sdr. Vissing: Et næsten 53 hektar stort skovdækket område nord for Sdr. Vissing er ved at blive et ret kendt stykke landskab. I hvert fald er der meget debat om arealet, for området er kommet med i Region Midtjyllands Råstofplan 2020, og det kan - måske - betyde, at træerne må vige for gravemaskiner.

Vel at mærke hvis Region Midtjylland senere på året giver grønt lys for en fornyet indvinding af det eftertragtede kvartssand, der ligger gemt under det store skovareal med betegnelsen 27g.

Foreløbig er det uvist, hvad det hele ender med. Regionsrådet har endnu ikke truffet den politiske beslutning.

Annonce

Det vil sandsynligvis ske om fire måneder på et regionsrådsmøde den 23. juni, omend det ikke ligger helt fast.

- Den 23. juni er det bedste bud indtil videre, siger Lars Ernst, der er råstofgeolog i Region Midtjylland.

Virksomhederne Dansand og Dansk Kvartsindustri har i mange år været i gang med at grave efter kvartssand i den nuværende grusgrav mellem Addit og Sdr. Vissing, og det har ikke givet anledning til de store diskussioner.

Men virksomhederne har opkøbt det 52,7 hektar store område, der nu er omtalt i Råstofplan 2020, og det har fået folk i Sdr. Vissing på barrikaderne.

Kommunen og museet siger fra

Debatten begyndte for alvor at rulle i sommeren 2020, da der blev holdt borgermøder, og den officielle høringsrunde kørte frem til 1. september.

Den mest bemærkelsesværdige indsigelse under høringen kom fra Horsens Kommune, der anbefaler, at regionen tager det omdiskuterede graveområde "Råstofgraveområde Addit Syd" helt ud af Råstofplan 2020.

Det er området indrammet med rødt, der er udset som det kommende råstofområde. Det hvide areal er den nuværende grusgrav. Illustration: Region Midtjylland

Også Danmarks Naturfredningsforening ønsker, at planen om at indvinde sand i området droppes, ligesom flere foreninger fra Sdr. Vissing foretrækker at bevare naturområdet.

Horsens Museum har også lavet et høringssvar med fokus på den nationale kulturarv, der kan gå tabt. Museet skriver blandt andet, at der er: "... markante fortidsmindelandskab med en meget stor koncentration af gravhøje nordvest for området samt det udpegede kulturarvsareal øst for. Horsens Museums vurdering er, at der vil være stor risiko for at påtræffe skjulte jordfaste fortidsminder ved råstofindvinding i området."

Annonce

Ny underskriftsindsamling

I mellemtiden rumler debatten, og i Sdr. Vissing er der lige nu gang i en underskriftsindsamling, der sigter på at bevare skovstykket 27g, der er byens rekreative naturareal, og som samtidig skal forhindre en udvidelse af grusgraven op til bygrænsen.

”Vi ønsker at bevare vores by fuld af liv med skov og natur i baghaven - også for fremtidige generationer”, lyder det fra en arbejdsgruppe, der har lanceret en hjemmeside med titlen Bevar Vores By og i sammenhæng med underskriftsindsamlingen har uddelt pjecer med titlen ”Bevar Vores By - regionens råstofplan truer Sdr. Vissing”.

Der er vandrestier i skovområdet ved Sdr. Vissing, og stierne bliver flittigt benyttet. Foto: Peter Hald

I skrivende stund har arbejdsgruppen indsamlet støtte-underskrifter fra 142 husstande i Sdr. Vissing By. Det svarer til, at ni ud af ti husstande har skrevet under, oplyser Maja Harsberg, der er talsmand for gruppen.

- Det er en solid opbakning. Og vi er stadig i gang, fordi det ikke er nok at indsende høringssvar. Vi er nødt til at blive ved med at kæmpe. Og vi vil gerne vise regionsrådspolitikerne, at det her er noget, der virkelig berører folk i området, siger Maja Harsberg.


Vi vil gerne vise regionsrådspolitikerne, at det her er noget, der virkelig berører folk i området.

Maja Harsberg


- Det her er overhovedet ikke en kamp for at lukke den nuværende grusgrav eller lukke virksomhederne Dansand og Dansk Kvartsindustri. Vi vil bare ikke have, at man graver skoven op. Det er jo et naturareal på størrelse med 100 fodboldbaner, og det er et unikt landskab. Vi vil ikke nedlægge arbejdspladser, og vi har stor respekt for Dansand og Dansk Kvartindustri, men vi ønsker også, at Sdr. Vissing kan bevares for de kommende generationer, siger Maja Harsberg.

Maja Harsberg er talsmand for den arbejdsgruppe, der samler underskrifter ind for at forhindre grusgravens udvidelse. I skrivende stund har gruppen fået underskrifter fra 142 husstande i Sdr. Vissing. Foto: Peter Hald

Hun lægger ikke skjul på, at der også er følelser involveret i debatten.

- Det er ikke alle, der tør stå frem, og der er forskellige holdninger. Men jeg oplever det ikke som et generations-spørgsmål. Der er også en hel del ældre, der ikke ønsker, at grusgraven kommer tættere på byen, og de vil også gerne bevare skoven. Vi fører ikke en hetz mod Dansand og Dansk Kvartsindustri – det er jo virksomheder, der har etableret mange lokale arbejdspladser og som er en del af byens historie.

- Nogle skriver ikke under, fordi de har en arbejdsrelateret eller personlig relation til grusgraven, men dem taler vi jo også med, og vi forklarer, at vi ikke er ude efter at lukke noget. Sand-virksomhederne skal have lov til at være her – men det skal byen jo også. Det må handle om gensidig respekt, siger hun.

Annonce

Mulig fredning

Arbejdsgruppen bag Bevar Vores By arbejder på flere planer. Man har gang i en dialog med Danmarks Naturfredningsforening om mulighederne for at sætte gang i en fredningssag for skovstykket, og der er også overvejelser om at starte en dialog med Miljøministeriet.

Der er således et højt aktivitetsniveau, og Maja Harsberg kan ikke lade være med at drage paralleller til kampen mod lukningen af Sdr. Vissing Skole. Også dengang var byen på barrikaderne, men det var dog i første omgang forgæves, da skolen lukkede i 2011. Til gengæld blev der efterfølgende etableret et fælleshus og børnehave i den tidligere skole, og i den senere tid er børnetallet steget og er faktisk mere end fordoblet på et år. I november 2019 var der under 20 børn i hele institutionen - i dag er der 45.

Netop Børnehuset Himmelblå fylder også en del i debatten om grusgraven.

I en udtalelse fra Børnehuset Himmelblå hedder det således:

”Folk kommer langvejs fra for at bruge vores fantastiske børnehave, som har skoven lige udenfor lågen. Erstattes skoven af larm, støv, maskiner, lastbiler og blege sandskrænter er vi nok knapt så tillokkende et sted at bygge bo og lave rede”, lyder det fra børnehuset.

Maja Harsberg mener, at Sdr. Vissing har fremtiden for sig, hvis det lykkes at opnå en balance mellem hensynet til arbejdspladser og råstofindvinding og naturen omkring byen. Netop naturen er et trumfkort for byen, påpeger hun. Men hvis skoven i byens ”baghave” forsvinder og erstattes af en stor grusgrav, så risikerer Sdr. Vissing at blive forvandlet til en spøgelsesby, frygter hun.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Erhverv

Brygger Olsen besøger Fru Skov

Brædstrup Avis

Ingen kemi i Ring Sø

Erhverv

VVS-firma har fået en el-afdeling

Brædstrup Avis

Havekredsen rykker ud

Erhverv

Nannas neglesalon er kommet på landkortet

Brædstrup Avis

Stjernholm holder Havens Dag

Annonce