Annonce
Brædstrup Avis

Grusgrav-høring fyrer op under politisk debat: Beboere er bekymrede

Dansand og Dansk Kvarts Industri mellem Addit og Sdr. Vissing har planer om at grave efter mere kvartssand nord for Sdr. Vissing. Og det har fået flere foreninger i byen på banen. Billedet her er taget i Dansands grusgrav. Arkivfoto: Morten Pape
Foreninger fra Sdr. Vissing efterlyser mere debat om Region Midtjyllands råstofplan.
Annonce

Sdr. Vissing: Et skarpt formuleret høringssvar fra Sdr. Vissing Borgerforening, Idrætsforeningen SVUG og pensionistforeningen Optimisterne levner ingen tvivl om, at adskillige indbyggere i Sdr. Vissing er bekymrede over udsigten til, at den store grusgrav nord for byen måske bliver udvidet væsentligt.

Reaktionerne fra Sdr. Vissing er med i bunken af i alt 294 høringssvar, som Region Midtjylland har modtaget i forbindelse med den kommende Råstofplan 2020, der dækker det store midtjyske område. Høringssvarene er nu offentliggjort, og der er meget at læse.

Grusgraven mellem Sdr. Vissing og Addit blot er ét ud af flere steder, hvor der er planer om at grave efter mere sand.

Offentliggørelsen af de mange høringssvar er startskuddet til politiske drøftelser, inden råstofplanen skal vedtages i 2021.

Planen forventes at være klar til behandling i regionsrådet om cirka et halvt års tid, oplyser Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

I Sdr. Vissing er man optaget af den lokale del af Region Midtjyllands Råstofplan 2020 - et skovdækket område på 53 hektar nord for Sdr. Vissing, hvor Dansand sammen med nabofirmaet Dansk Kvarts Industri har opkøbt jord for at kunne indvinde mere kvartssand.

Annonce

Flere bekymringer

Støj, støv og tung trafik er nogle af de ulemper, som borgere i Sdr. Vissing er bekymrede for. Også drikkevandet kan komme i fare, påpeger borgerforeningen og de to andre foreninger i deres høringssvar:

"Som vi forstår planerne for Addit Syd, vil sugning af kvartssand blotlægge grundvandsforsyningen. Det er uklart, om denne blotlægning ville bringe grundvandet i fare i fald der sker forurening under sugningen", skriver de tre Sdr. Vissing-foreninger.

De påpeger også, at miljørapporten fra Region Midtjylland er fejlbehæftet, når det gælder vandboringer. Regionen har antydet, at Sdr. Vissing Vandværks to boringer i området er inaktive - men det er forkert. De to boringer er aktive, og der findes vandindvindingstilladelse fra Horsens Kommune på disse to boringer.

Et andet emne, som regionen åbenbart ikke har været så grundig med, er spørgsmålet om fredede dyrearter:

"Oplægget til Råstofplan 2020 inkluderer ikke redegørelse for §4 dyrearter i området. Dette ønskes redegjort for", skriver foreningerne fra Sdr. Vissing.

Annonce

Hvor længe og hvor meget?

Overordnet er det helt store spørgsmål: Hvor meget skal der egentlig graves? Og i hvor lang tid?

Det grave-område, der omtales i råstofplanen, er som nævnt et 53 hektar stort område mellem Sdr. Vissing og Addit - i planen kaldet Addit Syd.

Et stort område. Og måske for stort og for lang en tidshorisont, antyder de tre foreninger:

"Region Midts forpligtigelse i Råstofplan 2020 skal indeholde en plan for råstofudgravning 12 år frem. Det udkast, som Region Midt har sendt i høring, dækker for Addit Syds vedkommende virksomheden Dansands eget-vurderede behov indtil efter 2100: Det synes at være en urealistisk tidsplan at forholde sig til. Vores svar er derfor baseret på udgravning som helhed, da vi ikke kan forudsige hvilke behov, muligheder og udfordringer der vil være i år 2100", lyder det i deres høringssvar.

Derfor foreslår de tre foreninger fra Sdr. Vissing, at regionen ikke giver tilladelse til at grave sand i hele det 53 hektar store område, men kun i en mindre del af området.

"Vi ønsker ikke, at der skal graves vedholdende i alle hjørner af såvel det eksisterende område som det nye, men at der kun graves i en mindre del af området ad gangen. Vi foreslår derfor, at Råstofplan 2020 kun udpeger det graveområde, der er behov for frem til 2040", skriver foreningerne.

Annonce

Vedvarende produktion

Den politiske dialog er så småt begyndt, men spørgsmålet er, hvor og hvordan debatten skal føres.

Lone Skriver, formand for Sdr. Vissing Fællesråd, der er en uformel sammenslutning af byens foreninger, mener, at det kan blive svært at blive hørt:

- Hvor er det egentlig, vi skal råbe op henne? Hvem hører på os? Vi bliver slået i hartkorn med alle de andre, men her er der jo ikke tale om en almindelig grusgrav, hvor man graver og hurtigt lukker igen. Her er der tale om produktionsvirksomheder, der har en vedvarende og kontinuerlig produktion af sand, og det gør det anderledes og vanskeligere. Regionen har ikke interesse i at nedlægge den produktion, men man skal være bevidst om, at den her form for råstof-forsyning medfører en permanent og markant ændring af landskabet, siger Lone Skriver.

Lone Skriver, formand for Fællesrådet i Sdr. Vissing, frygter, at det kan blive svært for byen at blive hørt i debatten om råstofindvindingen. Arkivfoto: Søren E. Alwan

- Jeg kunne godt tænke mig flere nuancer i debatten om den nationale råstof-forsyning. Hvor meget sand skal vi bruge - og til hvilke formål? Kan vi bruge noget andet? Derfor vil vi opfordre til, at man begynder at tænke i alternativer. Ja, vi skal bruge kvartssand til for eksempel filtre i vandværker. Men er det nødvendigt at fremstille parfumeret sand til kattebakker eller bruge sandet til kunst-fodboldbaner?, spørger Lone Skriver.


Hvor er det egentlig, vi skal råbe op henne?

Lone Skriver, formand for Sdr. Vissing Fællesråd


- I andre sammenhænge sættes naturen over alt andet. Her i Sdr. Vissing vil vi gerne renovere vores gamle gadekær, et tilvokset sumphul, men vi kan næsten ikke få lov til at gøre noget ved det. Men når det drejer sig om sand og nationale råstof-interesser, så er naturen åbenbart ikke så hellig. Derfor er det næsten latterligt at tale om, hvad der sker om 100 år med råstofindvindingen. Når vi taler national råstof-forsyning, så behøver man ikke at lægge en 100 års plan. Regionen behøver jo heller ikke give virksomhederne fuldmagt til at fremstille produkter i evig tid, siger hun videre.

Et åbent spørgsmål er, hvordan det vil gå med Sdr. Vissing, når og hvis råstof-indvindingen kommer tættere på byen.

- Ironisk nok er der solgt tre grunde og 12 huse i løbet af det seneste år. På den korte bane vil der måske ikke ske så meget, men på den mellemlange og lange bane vil der ske noget, hvis det kommer tættere på. Vi har allerede i dag problemer, hvor nogle føler sig generet af støj fra Dansk Kvarts Industri, lyder det fra Lone Skriver.

Det er området indrammet med rødt, der er udset som det kommende råstofområde. Det hvide areal er Dansands nuværende grusgrav. Illustration: Region Midtjylland
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce