Annonce
Brædstrup Avis

Kæmpe vandløbsprojekt: Vandkraftværket lukker - Gudenåen åbner

Gudenåen omkring Vestbirk Vandkraftværk og Vestbirksøerne skal genoprettes. . Kanoerne skal stadig kunne sejle langs kanten af Bredvad Sø som på billedet. Arkivfoto
Horsens Kommune og Naturstyrelsen skal nu i gang at genoprette naturen i området ved Vestbirk-søerne

Vestbirk: Gudenåen omkring Vestbirk Vandkraftværk og Vestbirksøerne skal genoprettes.

Projektet har været undervejs i en årrække, og så sent som for blot to år siden blev planerne sat på pause.

Nu bliver projektet en realitet.

Til oktober går Horsens Kommune i samarbejde med Naturstyrelsen i gang at genoprette naturen i området ved Vestbirk-søerne så tæt på det oprindelige som muligt.

Det sker samtidig med, at Vestbirk Vandkraftværk ophører med at producere strøm.

- Vi har gennem en længere periode vidst, at værket kørte på lånt tid. Værket har en alder, hvor det er realistisk at forvente et større havari eller et nedbrud. Dertil kommer, at der ikke længere er økonomi i at drive værket, da prisen for den elektricitet, værket producerer, er faldet mærkbart siden januar 2019, fortæller driftsleder Per Kristensen fra Naturstyrelsen til Horsens Folkeblad.


Vi har gennem en længere periode vidst, at værket kørte på lånt tid. Værket har en alder, hvor det er realistisk at forvente et større havari eller et nedbrud.

Per Kristensen, Naturstyrelsen


Lukningen af værket bliver senest en realitet, når vandløbsprojektet ved Vestbirk bliver gennemført.

Annonce

Online borgermøde

Når Gudenåen skal genoprettes, bliver den nuværende spærredæmning på Gudenåen i den nordlige ende af Bredvad Sø fjernet.

Spærredæmningen blev lavet i 1924 og har siden fungeret som en barriere i Gudenåen, som har medført store ændringer for naturen i og omkring åen.

Det er ikke længere rentabelt at drive Vestbirk Vandkraftværk. Derfor stopper værket elproduktionen, når vandløbsprojektet går i gang. Arkivfoto: Morten Pape


Spærredæmningen betyder bl.a., at dyrene i vandløbet ikke kan vandre frit, og det har haft stor negativ effekt på Gudenåens fiskebestand.

- Med projektet genskaber vi en af de mest spektakulære vandløbsstrækninger i Danmark. Noget af det helt unikke ved strækningen er, at der over en strækning på ca. 4 km vil blive genskabt et naturligt fald på omkring 10 meter i vandløbet, og det giver særligt gode vilkår for fiskegydning. Genopretningen af Gudenåen vil på rigtig mange parametre gavne naturen i området. Projektet får ikke kun stor betydning for den del af åen, der løber i Horsens Kommune, men for alle de 160 km, Gudenåen strækker sig over. Derudover gavner det yderligere ca. 150 km vandløb, der er sideløb til Gudenåen, siger Andreas Boesen, fungerende borgmester i Horsens Kommune, i en pressemeddelelse.

Annonce

Stort og vigtigt projekt

Baggrunden for projektet er vandrammedirektivet fra EU og statens vandområdeplaner, der bl.a. skal sikre gode forhold i Danmarks søer, vandløb, kystvande og grundvand.

- Vi skal passe bedre på dyr og planter i vores vandløb. Når Horsens Kommune fjerner spærringer og restaurerer vandløbet på den her strækning af Gudenåen, giver det både spændende natur at opleve og hjælp til biodiversiteten. Derfor er det et stort og vigtigt projekt. Jeg har opfordret kommunerne til at søge de penge, der er afsat til at restaurere vandløb, og her leverer Horsens Kommune på smukkeste vis, siger miljøminister Lea Wermelin.

Annonce

Genskaber vandløbet

Natur- og miljøafdelingen i Horsens Kommune har sammen med Naturstyrelsen undersøgt, hvordan Gudenåen kan lægges tilbage i sit oprindelige forløb.

- I bunden af Bredvad Sø kan vi finde det oprindelige forløb af Gudenåen, så vi kan genskabe vandløbet stort set, hvor det oprindelig har ligget. Fiskebestanden i Gudenåen har det rigtig skidt, men ved at genoprette Gudenåens oprindelige forløb og fjerne den kunstige spærring giver vi fiskene meget bedre muligheder for at vandre og yngle. Når vi fjerner spærredæmningen, bevarer vi desuden Vestbirk Sø og Naldal Sø samt dele af Bredvad Sø. Sidstnævnte er i dag præget af mange sandaflejringer og vil med tiden sande helt til, hvis ikke vi gør noget, forklarer Jan Kunstmann, biolog i Natur- og Miljøafdelingen i Horsens Kommune.

Til oktober går Horsens Kommune i samarbejde med Naturstyrelsen i gang med et vandløbsprojekt, der skal genoprette naturen i området ved Vestbirk-søerne. På luftfotoet ses Vestbirk Vandkraftværk nederst i billedet. Dernæst er det Vestbirk Sø og øverst Naldal Sø. Fotoet er taget mod syd. Arkivfoto

Horsens Kommune og Naturstyrelsen forventer at gå i gang med det store vandløbsprojekt i starten af oktober.

- Vi har ikke helt detaljeret på plads, hvordan vi skal lave det, men det skal vi ud og snakke med de pågældende lodsejere om. Noget af det første, vi højest sandsynligt går i gang med, bliver at sænke vandstanden. Vi håber, vi kan begynde at sænke vandstanden til efteråret, siger ingeniør ved Horsens Kommune Tony Bygballe.

Vandløbsprojektet vil blive præsenteret på et online informationsmøde torsdag den 25. marts kl. 19-21.

På mødet deltager biolog Jan Kunstmann og ingeniør Tony Bygballe fra Horsens Kommune samt skovrider Søren Hald og driftsleder Per Kristensen fra Naturstyrelsen.

Alle kan deltage i informationsmødet ved at gå ind på www.horsens.dk/livebegivenhed.

Vestbirk Vandkraftværk er kendt af kanofolket. Her skal kanoerne en tur over land for at komme forbi kraftværket. Arkivfoto: Morten Pape
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Brædstrup Avis

BHK fandt lotteri-vinder

Annonce
Forsiden netop nu
Brædstrup Avis

Er Horsens en grøn kommune?

Annonce