Annonce
Brædstrup Avis

Kamp for at bevare Sdr. Vissings bakker involverer både underskrifter og politikere

Kontrasten mellen sand, industri og skovklædte bakker er stor i området mellem Sdr. Vissing og Addit. Nu har en arbejdsgruppe lanceret udtrykket Sdr. Vissing Bjerge for at bevare bakkerne. Foto: Peter Hald
Arbejdsgruppe med titlen Sdr. Vissing Bjerge samler underskrifter og inviterer politikere for at forhindre stor grusgrav-udvidelse.

Sdr. Vissing: Hvem har ikke hørt om Mols Bjerge eller Rebild Bakker? Det er berømte natur-attraktioner, som mange valfarter til. Nu er der lanceret et nyt navn på et knap så kendt ”bjerg-landskab” i det midtjyske – nemlig Sdr. Vissing Bjerge.

Det nye begreb stammer fra en arbejdsgruppe fra Sdr. Vissing af samme navn. Gruppen har to formål med at sætte Sdr. Vissing på landkortet. Dels vil de gerne gøre byen mere kendt, men især handler det om at bevare de selvsamme bjerge – eller bakker, som der rettelig er tale om.

Sagen er, at beboere i Sdr. Vissing længe har kæmpet mod et forslag om at forvandle 53 hektar skovklædt bakkeområde nord for byen til en grusgrav.

I juni vil Region Midtjylland tage stilling til, om der skal gives gravetilladelser eller ej. Det er et led i den omfattende Råstofplan 2020.

De 53 hektar ved Sdr. Vissing har der været debat om længe. Og der er modstand ikke blot fra borgerne. Både Horsens Kommune, Horsens Museum og en række foreninger, blandt andet Danmarks Naturfredningsforening, er kritiske over for forslaget om at udlægge det store område til grusgrav.

Minister-besøg?

Sdr. Vissing-borgerne har allerede givet deres mening til kende i den officielle høringsrunde, der varede frem til 1. september 2020, men nu vil arbejdsgruppen sikre sig, at byen ikke bliver glemt.

Derfor har Sdr. Vissing Bjerge-gruppen under overskriften "En fremtid med udsigt" i flere uger samlet underskrifter ind for at bevare de 53 hektar, og antallet er i skrivende stund nået op på over 1300 underskrifter.

Maja Harsberg og Lone Skriver (t.h.) er med i gruppen Sdr. Vissing Bjerge. De er med til at indsamle underskrifter mod en større udvidelse af grusgraven nord for Sdr. Vissing, og de gør opmærksom på kampagnen blandt andet med stickers. Foto: Peter Hald

Målet er at nå op på mindst 1500 underskrifter, så der bliver også samlet ind i de kommende uger, hvor repræsentanter fra gruppen blandt andet vil besøge Brædstrup.

- Vi vil gerne have en dialog om områdets fremtid. Og det er svært at tage den dialog, når bakkerne er væk. Vi taler om beslutninger, der kan række 100 år ud i fremtiden. Så vi fortsætter med underskriftsindsamlingen, og i maj vil vi arrangere en åben vandretur i bakkerne, hvor vi vil inviterer regionsrådsformand Anders Kühnau og miljøminister Lea Wermelin til at deltage, siger Maja Harsberg, der er tovholder for arbejdsgruppen Sdr. Vissing Bjerge.

Annonce

De midtjyske alper

- Landskabet omkring Sdr. Vissing er virkelig unikt. Det er en del af et stort plateau, der blev skabt under istiden, og byen ligger faktisk 110 meter over havet. Nogle gange taler vi om ”de midtjyske alper”, for i dansk målestok er det jo næsten bjerge. Og vi vil meget gerne beholde dem. Når først bakkerne er gravet væk, kan de jo ikke genskabes. Skove kan vokse op igen… men ikke bakker. Der er allerede forsvundet en kendt bakke, kaldet Gildbjerg, forklarer Maja Harsberg.


Sdr. Vissing Bjerge være titlen på en ny, positiv identitet for vores område.

Lone Skriver


Underskrifterne samles ind på hele egnen. Sdr. Vissing, Brædstrup, Voervadsbro, Voerladegård og også Gl. Rye, Ry og andre områder.

- De fleste kender udtrykket Søhøjlandet, og i den forbindelse vil Sdr. Vissing Bjerge være titlen på en ny, positiv identitet for vores område, der er en del af hele det her landskab, der også omfatter Sukkertoppen og Himmelbjerget længere østpå. Og tænk lige på en ballade, der ville blive, hvis nogen foreslog, at man skulle grave Sukkertoppen eller Himmelbjerget væk, siger Lone Skriver, der er formand for Sdr. Vissing Fællesråd og øvrigt også en af de nye byrådskandidater for Socialdemokraterne i Horsens Kommune.

Annonce

Find nye produkter

Når det 53 hektar store område nord for Sdr. Vissing er i kikkerten til et muligt grave-område, skyldes det, at området er meget rigt på kvartssand, der er et vigtigt råstof i byggeindustrien og til andre formål som filtersand til vandrensning.

- Ja, kvartssand er et råstof, men meget af det, der udvindes her, går også til eksport. Og spørgsmålet er, om ikke det er på tide at forske i, om der kunne findes nogle alternativer til kvartssand i industrien og byggeriet. Det kan jo lade sig gøre på andre områder. Når der bliver mangel på et bestemt materiale, finder man nye produkter. Eller går i gang med genbrug. Et firma som Sibelco arbejder på at finde metoder, så man kan genanvende kvartssand, siger Lone Skriver.

Både Lone Skriver og Maja Harsberg understreger, at de ikke er ude på bekæmpe de sand-virksomheder, der længe har arbejdet i området, Dansand og Dansk Kvartsindustri.

- Det her er ikke et spørgsmål for og imod Dansand og de andre virksomheder. Vi er ikke ude på at få noget lukket. Men vi vil gerne stille spørgsmålstegn ved, om det virkelig er nødvendigt at grave i hele 53 hektar dejlig natur, siger Lone Skriver.

- Set med økonomiske briller er naturen også værdifuld, og det handler i høj grad om trivsel. Her i corona-tiden er det gået op for os, hvor meget naturen betyder for os mennesker, og for Sdr. Vissing og omegn er bakkerne meget vigtige. Sdr. Vissing har en mulighed for at udvikle sig og tiltrække nye indbyggere. Mange unge familier vil gerne bo tæt på natur og have god plads. Det er der jo også økonomiske perspektiver i, lyder det fra Maja Harsberg.

Titlen "Sdr. Vissing Bjerge" og sloganet "En fremtid med udsigt" er kommet på klistermærker, som arbejdsgruppen uddeler. Foto: Peter Hald
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Brædstrup Avis

Powerpull udskydes til 2022

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce