Annonce
Brædstrup Avis

Se video: Vandet fik frit løb og 1000 års historie blev skruet tilbage

Vital del af Gudenåen er genskabt af mennesker. Åens oprindelige vej ud til Klosterkær og Mossø er genfundet, og Døde Å er vakt til live.
Annonce

Klosterkær: Det var et historisk øjeblik og et imponerende syn, da Gudenåen klokken 10 torsdag 16. april blev "genfødt" for foden af Sukkertoppen.

Der var tale om højdepunktet i det store naturgenopretningsprojekt, hvor Horsens Kommune i flere år har arbejdet på at genskabe det oprindelige stykke af Gudenåens udmunding i det store ferskvandsdelta Klosterkær ved Mossø.

I det seneste års tid har gravemaskiner knoklet med at bane vejen for det nye stykke af Gudenåen. En meget bred rende var blevet gravet lidt øst for Højlundvej og ud mod Klosterkær, og det eneste, der til sidst holdt vandmasserne fra Gudenåen tilbage, var en smal dæmning af jord.

Nøjagtigt klokken 10 gik to gravemaskiner fra firmaet Studsgård Entreprenør i gang med at fjerne jorddæmningen, og efter fem minutters gravearbejde skete det: Vandet fra Gudenåen brød igennem som en flodbølge og susede hurtigt og voldsomt ned gennem det nye å-stykke.

- Det er et stort øjeblik, konstaterede biolog Simon Marsbøll fra Horsens Kommune, og hans kollega, biolog Stine Bach, var helt enig:

- Nu kan vi se frugten af vores arbejde gennem de seneste fire år, og det er en milepæl i projektet. Tænk sig... det er næsten 1000 år siden, at vandet sidst har løbet denne vej, sagde hun.

Nu kan vi se frugten af vores arbejde gennem de seneste fire år, og det er en milepæl i projektet. Tænk sig... det er næsten 1000 år siden, at vandet sidst har løbet denne vej.

Stine Bach, biolog, Horsens Kommune

Annonce

Tilbage til fortiden

Sagen er, at naturprojektet nærmest skruer tiden tilbage til 1100-tallet. Dengang ankom en flok munke til området, og de begyndte at anlægge en ny kanal, der senere fik navnet Klosterkanalen. Denne kanal har gennem de seneste godt 900 år ledt vandet fra Gudenåen hen til en vandmølle, kaldet Klostermølle. Men nu er vandkraften fortid, og naturen og Gudenåen bringes tilbage til den oprindelige tilstand.

Den gamle del af åløbet gennem Klosterkær, kaldet Døde Å, er så at sige blevet vakt til live igen, og det betyder, at fiskene får fri passage gennem Gudenåen og ud i Mossø.

Der har ganske vist i mange år været en fisketrappe ved Klostermølle, men den fungerer dårligt og kan kun passeres af de største og stærkeste fisk. Med den genskabte stump af Gudenåen kan fiskelivet få meget bedre vilkår.

- Vi vil blandt andet se en vækst i ørredbestanden, og det er en af se ting, der har drevet dette projekt, forklarede biolog Simon Marsbøll.

Også fuglelivet og det øvrige dyreliv kan få bedre vilkår, og samtidig bliver afgræsningen i kæret bedre, mener biologerne.

Åbningen af åen havde trukket en del nysgerrige til, selv om Horsens Kommune på grund af corona-restriktionerne ikke havde valgt at invitere mere end 10 personer. Flere beboere i området havde alligevel anet, at der skulle ske noget stort, så der var en håndfuld lokale tilskuere, der dog holdt god afstand.

Projektet skal efter planen fejres med en stor fest i september, men datoen afhænger af, hvordan corona-epidemien udvikler sig.

Annonce

Klosterkanalen næsten tømt

Da vandet fra Gudenåen kunne indtage en ny rute, løb der samtidig betydeligt mindre vand gennem Klosterkanalen.

Faktisk faldt vandstanden i Klosterkanalen hurtigere end ventet, så for at kanalen ikke skulle løbe helt tør, måtte driftsleder Per Kristensen fra Naturstyrelsens lokale afdeling Søhøjlandet hurtigt køre ned til Klostermølle og manuelt lukke en sluseport.

- Der er en utæthed ved turbinehuset, så vi skal have sat en prop i. Klosterkanalen skal jo stadig have en vis mængde vand, forklarede Simon Marsbøll.

Der skal nok en del regulering til. Vandstanden i Klosterkanalen faldt dramatisk i løbet af dagen med mere end en meter. Ved 17-tiden var kanalen nogle steder næsten tørlagt, og turister, der var på vandretur, blev noget chokerede over den slunkne kanal.

Fisketrappen ved Klostermølle fjernes ikke, men fyldes op med sand. Der skal dog stadig være lidt brus på vandet ved den gamle vandmølle, men ikke så meget som før.

Fire år med naturgenopretning

Naturgenopretningsprojektet i Klosterkær har varet i fire år og handler kort fortalt om at genskabe Gudenåens oprindelige rute ud i Klosterkær og Mossø. Den oprindelige stump af åen, Døde Å, er nu udvidet og "genoplivet", så vandet i Gudenåen kan løbe frit, hvilket vil gavne fiskebestandene og det øvrige dyreliv.

Hele projektet forventes at koste 8,43 millioner kroner, som betales af staten og EU.

EU's vandrammedirektiv siger, at der skal være fri passage for dyr og planter i alle vandløb, og derfor er Horsens Kommune forpligtet til at skabe bedre muligheder for de fisk, som vandrer mellem Mossø og den øvre del af Gudenåsystemet.

Genskabelsen af det oprindelige å-stykke ud mod Klosterkær er næstsidste led i det arbejde. Næste skridt bliver at skabe et frit løb ved Vestbirk-søerne. Det skal udføres inden 2027, men måske kan det ske tidligere. Forundersøgelserne er så småt i gang, men tidsplanen ligger ikke fast.

Torsdag blev der lukket op for Gudenåens nye løb ud i Klosterkær. Alle tilstedeværende, her i forgrunden Tony Bygballe og Stine Bach fra Horsens Kommune, fik gang i deres kameraer. Foto: Morten Pape
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce