Annonce
Brædstrup Avis

Våd maj og kvælstoffer skyld i algevækst i Ring Sø

Igen i år fraråder Horsens Kommune folk mod at hoppe i vandet fra badebroen ved Ring Sø på grund af algerne. Arkivfoto: Per Algreen

Af Jens Hjortdal, Grædstrupvej 72, 8740 Brædstrup

Ring Sø har igen i år fået en opblomstring af glågrøn alger. Dette år er de dog dukket op noget tidligere end førhen. Det er trist og ærgerligt, men egentlig ikke overraskende. Der er tre ting, der skal til, for at give næring til en uønsket alge forekomst.

1) Stort indhold af fosfor i vandet.

Annonce

2) Stort indhold af kvælstof i vandet.

3) Middel til høje vandtemperaturer.

Hvad har så ændret sig i år i forhold til de tidligere?

Vandtemperaturen har jeg ikke en oversigt over, men mon ikke den ligger på eller måske lidt under, hvad der er normalt for årstiden, altså ikke dén faktor, der giver udslaget.

Fosfor og kvælstof er nødvendig og god næring set fra et alge synspunkt. Hvis de to kilder forefindes i et bestemt forhold, så kan algerne spise ”det hele op”. Hvis én af de to ligger på et lavere niveau end det optimale forhold, så er dét netop dén faktor, der er begrænsende for væksten.

Fosfor er der i rigelige mængder i Ring Sø, hvilket tidligere undersøgelser helt sikkert vil bekræfte. Fosfor er et resultat af tidligere tiders uvidenhed, sparsommelighed og manglende krav/regulering fra højere sted.

Dén fosfor, som er udledt fra den tidligere version af Brædstrup By og omegns rensningsanlæg, er blevet ophobet og bundet i søens bundslam. Herfra frigives det langsomt, så der er en nogenlunde konstant koncentration i søen.

Dén faktor har været tilstede på samme niveau i år som tidligere år. Det er ikke her forskellen skal findes.

Hvad har så været anderledes i år?

Jo, vi har haft den vådeste maj i ”mands minde”, og overskudsvandet fra markerne løber via dræn og å løb ud i søen. Når jordtemperaturen er for opadgående, så er der stor omsætning i jordens organiske humus, hvorved der frigøres kvælstof.

Derudover har del af markerne allerede, inden vi kom til maj måned, fået forårsgødningen i form af gylle eller kunstgødning. Begge dele med højt kvælstofindhold. Med store nedbørsmængder, så kan jorden ikke ”holde på vandet”. De øverste jordlag kan opfattes som en stor svamp.

Afgrøder, der vokser samt fordampning fra blade og jordoverflade bevirker normalt, at der op i luften, forsvinder lige så store mængder vand, som der tilføres med regnen. Men når svampen overmættes i en våd periode, så løber vandet ud under den, og dét er der store mængder kvælstof i, især i foråret.

I de år, hvor maj ikke er så regnfuld, da løber der ikke ret meget vand gennem svampen og vi får kun mindre mængder kvælstof i søen. Kvælstof er altså den begrænsende faktor for algevækst i Ring Sø.

Før nu nogen evt. begynder at pege fingre af et bestemt erhverv, så vil jeg lige påpege, at alle andre søer (på nær grundvandssøer) får tilført akkurat samme koncentrationer af kvælstof.

Dét, der gør forskellen i Ring sø i forhold til andre, er, at der er det kvælstof og ikke fosfor, som er den begrænsende faktor for algemængden, fordi der altid er en stor mængde fosfor i søen. I andre søer er det stoffet fosfor, der begrænser algevæksten, fordi det kun forefindes i mindre mængder.

Hvad løsningen på problemet Ring Sø kan være, har eksperter helt sikkert en bedre idé om end jeg, men mit umiddelbare forslag er (og det er ikke noget der virker ”her og nu”), at der mange steder rundt om søen, anlægges f.eks. pilerensningsanlæg, hvor søvand kontinuerligt året rundt pumpes op og langsomt siver ned gennem pilekrattet.

Andre typer af bevoksning, både lav som høj, kan helt sikkert også anvendes. Her vil fosfor og kvælstof kunne ophobes i rødder, træstammer og grene m.v., som det også bliver i al anden bevoksning.

Senere kan træet flises og evt. bruges til afdækning rundt omkring i byen og krattet kan vokse op igen og optage endnu mere næring. Dette vil, som en bonus, give søen et andet udtryk, idet den, som den er nu, har en meget sparsom bevoksning rundt langs kanten.

Kommunen – eller borgerne i Brædstrup, burde opkøbe en bræmme rundt langs søen, hvor dette kunne etableres. Naturoplevelsen ved en gåtur langs søen ville blive højnet.

Dér, hvor søen har tilløb (hvilket ved et kik på kortet er meget få steder, idet Dalbæk leder vand væk fra søen), bør der etableres lavvandede vådområder. Det gælder både området ud mod Sømose, som helt sikkert har et skjult indløb i søen samt mange andre steder rundt langs søen, hvor markdræn sandsynligvis ender i søen. Lavvandede vådområder ved tilløb til søen, vil dog ikke begrænse algevæksten, idet det vigtigste er at få fosforet taget ud af søens kredsløb.

Annonce
Annonce
Brædstrup Avis

Løb tør for doser: Vaccination uden tidsbestilling trak både 12- og 86-årige til

Annonce
Annonce
Brædstrup Avis

Ensomheden skal drives væk: Ældre spiser sammen i Brædstrup

Annonce
Forsiden netop nu
Brædstrup Avis

Kommunen investerede i ny badesø, men giftige alger lukker søen igen og igen for badende

Brædstrup Avis

Kørelærer gennem 50 år er bekymret: Der er kommet 'klumper i systemet'

Brædstrup Avis

Natur-paradis blev mere frit: Køer, fugle og fisk trives i Klosterkær

Brædstrup Avis

Folkeparken fik et løft: Byen har fået et dejligt åndehul her

Brædstrup Avis

Lokalsamfund søger butiksleder: Nim skal bruge en ny købmand

Brædstrup Avis

Otte lokale foreninger fik ekstra penge

Brædstrup Avis

Få dine planter helskindet gennem ferien

Brædstrup Avis

Fire års forarbejde er tæt på deadline: Tre nye byporte skal på plads før stor fest

Brædstrup Avis

Skolestart? Øv trafiksikkerhed allerede i sommerferien

Brædstrup Avis

Munter butiksejer: Vi spiller hinanden stærke i Brædstrup

Brædstrup Avis

Turbo på seniorerne: Ældre Sagen er oppe i omdrejninger igen, men der mangler hænder

Brædstrup Avis

Snart bliver første spadestik taget til en dyr udvidelse af genbrugsplads: Pas på kø og ventetid de kommende måneder

Brædstrup Avis

Fest i gaderne: Forvandlet midtby fejres med musik og togkørsel

Brædstrup Avis

Plante-paradis slår dørene op: Fuchsia-Peter varmer op til Fuchsiaens Dag

Brædstrup Avis

Vær strategisk og spar på din vandregning

Brædstrup Avis

Kendt Brædstrup-borger bliver ny formand for lokalrådet

Brædstrup Avis

Nyt samlingspunkt på handelsgade: Selvstændige skaber et kreativt fællesskab

Brædstrup Avis

By har ligget i et sort mobilhul i årevis: Nu kommer der en 42 meter høj antennemast

Brædstrup Avis

Tag på skattejagt i Horsens, Odder, Tunø og Juelsminde: Sommerpræmierog vind stor sommerpræmie

Brædstrup Avis

Eks-skoleleder siger farvel til friskole med tungt hjerte

Brædstrup Avis

Cykelryttere i gang igen

Annonce