Annonce
Ugeavisen Bramming

Åbent brev til byråd og forvaltning

Mange forældre mødte op for at give deres mening til kende over for skolebestyrelsen, der mandag havde et ekstraordinært bestyrelsesmøde. Foto: Privat
Annonce

LÆSERBREV: Skolebestyrelsen på Fortunaskolen har på baggrund af forslaget til ”Budget i Balance” drøftet konsekvenserne af de fremsatte forslag på et ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag aften.

Bestyrelsen finder det stærkt utilfredsstillende, at folkeskolen i Esbjerg endnu engang skal holde så hårdt for, når der skal findes besparelser på driften.

Det er med meget stor undren, at vi kan se, at direktionen stiller forslag om en sammenlægning af Nordre og Bakkevejens Skole til henholdsvis en skole til 0.- 5 kl. og en skole for 6. til 9. klasse. Det er et meget drastisk forslag, som er fremsat med en meget kort procesplan og uden, at forvaltningen har drøftet konsekvenser eller muligheder med os. Vi har i den grad en oplevelse af, at man ikke bekymrer sig om vores elever og medarbejdere i folkeskolen i Bramming.

Forslaget er et kæmpe brud med tanken om helhedsskolen i Bramming, og det fratager forældre og elever mulighed for at tilvælge et andet tilbud, når et barn eksempelvis har behov for et miljøskifte. Vi oplever faktisk, at vi lykkes med at flytte børn fra den ene matrikel til den anden med stor succes. Sådan har det ikke altid været i Bramming.

Det er en kvalitet for Bramming som by, at vi har to skoletilbud med forskellige kulturer, og vi oplever, at den positive befolkningstilvækst, som Bramming har, også kan tilskrives vores to gode skoletilbud.

I budgetforslaget er vores specialafdeling Linje S ikke omtalt, og skolebestyrelsens og ledelsens vurdering er, at der ikke er fysiske rammer på de to matrikler til at sikre, at Linje S-børnene kan følge og spejle sig i alderssvarende almene elever ved en sammenlægning. Dette er afgørende for, at vores specialbørn kan udsluses igen på sigt til de almene tilbud. Vi har ligeledes meget vanskeligt ved at se, at vi har de fysiske rammer til at rumme en SFO med 300 børn. Regnearket har vist regnet forkert i vurderingen af vores lokaler.

Vi oplever en meget stor bekymring blandt vores forældre ved det fremsatte forslag og også fra Brammings Lokalråd. Bestyrelsen på Fortuna deler denne bekymring. Vi er enige med Bramming Lokalråd i at afvente en samlet masterplan for skoleområdet, inden der eventuelt træffes så drastiske beslutninger, som det fremsatte.

Det undrer os meget, at Fortunaskolen skal have en helt særlig skolemodel - hvorfor? Det er også et mærkeligt signal, at en lignende skolemodel i Ribe skal tilføres et stort anlægsbeløb modsat et ubetydeligt beløb til os. Det virker fuldstændigt urimeligt, da vi i forvejen er voldsomt udfordret på de fysiske rammer. Kan der være så forskellige skolemodeller med så forskellige økonomiske forudsætninger i den samme kommune? Er det lige vilkår og rimeligt?

For så vidt angår sammenlægning af skoler og afskaffelse af de gode og relevante lejrskoler, så oplever vi i bestyrelsen, at begge forslag er drastiske indgreb i samarbejdet mellem Esbjerg Kommune og skolebestyrelsen.

Hvad angår forslag om besparelse på vikardækning, på to-lærer ordning, på nednormering i SFO m.v. så er der tale om voldsomme besparelser, der vil påvirke kvaliteten af elevernes skolegang mærkbart for alle skolebørn i kommunen.

Forslag om besparelse på MIL, reduceret taxakørsel, reduceret specialtilbud m.v. virker urealistiske, idet man endnu ikke har implementeret de værktøjer og processer, der skal reducere de besparelser, der nævnes. Her sælges skindet, før bjørnen er skudt.

Forslaget om lukning af Kratskellet vil ramme Brammings elever særligt hårdt, da det er den mulighed, vi har for at bruge Skoletjeneste/Åben Skole i forhold til afstand, hvor der ikke kræves omkostninger til transport.

Afslutningsvis vil vi gerne bemærke, at de påtænkte besparelser på daginstitutionsområdet får alvorlige konsekvenser for elevernes skoleparathed og trivsel. Esbjerg Kommune er i forvejen udfordret på normeringer og ressourcer i vores dagtilbud og SFO-er, og vi kan se, at mange børn allerede er udfordret i dag, når de møder skolesystemet.

Folkeskolen i Esbjerg kommunen har været udsat for enorme ændringer og besparelser de seneste år, og det var vores opfattelse af politikkerne i Esbjerg kommune ved sidste års budgetforhandlinger udtalte, at vi har den skolestruktur, som er vedtaget, og at den skal fastholdes? Det løfte bør I holde. Forslaget om sammenlægning ligner en ren regnearksøvelse, som ikke har afsæt i Esbjerg Kommunes vision om at ”Esbjerg kommune skal være Danmarks bedste kommune at være barn i”… Den vision bør også gælde for børn i Bramming!

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce