Annonce
Ugeavisen Bramming

“Det er svært at spå, især om fremtiden”

Det er svært at spå om fremtiden, men vi kommer et stykke af vejen med at inddrage sandsynlighed og erfaringer, mener Torben Kjær Andersen. Arkivfoto: Prebens Foto & Video
Så det vil jeg selvfølgelig prøve. Eller også vil jeg argumentere for, at man skal være forsigtig med at spå, eller måske helt lade være. Det vil vise sig; som sagt er det svært at spå…
Annonce

Klumme: Nå, men til sagen:

Hjemme hos os prøver vi ind imellem at planlægge tingene for ligesom at vide, hvad vi skal, hvad vi kan tillade os og hvad konsekvenserne kan være. Det er som regel de større ting, mens vi ta’r de mindre dagligdags ting, som de nu kommer, i tiltro til, at tiden nok arter sig som den plejer.

Nogle gange viser vores store planer sig at være holdbare; andre gange må vi justere hen ad vejen, når virkeligheden skikker sig anderledes end forventet.

Vi læser også en del og prøver at følge med i, hvad der sker i verden. Og ud fra nyhedsmedierne ser det ud til, at begivenhederne i verden fordeler sig lidt som hjemme hos os: noget er som forventet, andet uventet og noget det rene kaos.

Fremtiden kender vi altså ikke, men erfaringen siger, at befolkningen til den tid vil have andre levevilkår og andre udfordringer end dem, vi har i dag. Og jeg personligt vil – selvom jeg sandsynligvis ikke vil være i live til den tid – netop med baggrund i vores kollektive erfaring vælge at have tiltro til, at menneskets tænke-, reaktions- og tilpasningsevne vil sikre vores overlevelse
Annonce

Klima

Aktuelt skrives der en hel del om klimaets fremtid og konsekvenserne for os alle. Politisk har man for mange år siden valgt at prøve at begrænse den globale opvarmning ud fra en betragtning om, at man derved så at sige tegner sig en forsikring: Går det, som nogle forudsiger, at vi risikerer at klimaet går amok, så er forsikringspengene givet godt ud. Hvis dommedagsforudsigelserne omvendt viser sig ikke at slå til, så er vi da sluppet med at betale forsikringspræmien.

Jeg skal ikke kloge mig på det politiske, men i stedet vende tilbage til det med at spå. Og årstallet 2100 fylder meget i debatten. Det er om 80 år, og selv DMI er usikre på en vejrudsigt, der rækker længere end en uge ud i fremtiden – og jeg ved godt, at der er forskel på vejr og så klima.

Annonce

Spådomme

Af andre spådomme kan vi tage nogle eksempler.

Ét eksempel kunne være med forholdsvis kort tidshorisont: hvis en dansk landmand sår sin mark til, er det nogenlunde sikkert, at han indenfor et halvt års tid kan høste; derimod ved han ikke, hvor meget høsten vil indbringe til den tid.

Og med en lidt længere tidshorisont: hvis to elefanter – en han og en hun – føler affektion for hinanden, vil der nok om 22 måneder vise sig et resultat heraf; vi ved dog ikke, af hvilket køn.

Annonce

Erfaringer og sandsynlighed

I begge tilfælde er der noget, vi ved og noget vi ikke ved. Det vi ved, bygger vi på kendsgerninger kombineret med visse forbehold, for elefanter kan som andre dyr abortere og høsten kan slå fejl – mens det vi ikke ved, kan indsnævres, hvis vi inddrager erfaring og sandsynlighedsbetragtninger.

Erfaring er i den forbindelse mange ting. Én måde at anskue det på er at gå 80 år tilbage i tiden, altså lige så langt, som år 2100 ligger ude i fremtiden. Og for 80 år siden kendte vi ikke ord og begreber som antenne, antibiotikum, atomkraft, asfaltering, computer, ligestilling, velfærdsstat, menneskerettigheder, internet, tv, dialysebehandling og mange andre.

Der har altså fundet en ikke uvæsentlig teknologisk udvikling sted.

Samtidig har vi Danmark i de forløbne 80 år haft en gennemsnitlig velstandsstigning på to procent årligt, hvilket svarer til, at en almindelig lønmodtager i år 2100 vil tjene godt 1½ million kroner i realløn.

Annonce

Andre levevilkår

Fremtiden kender vi altså ikke, men erfaringen siger, at befolkningen til den tid vil have andre levevilkår og andre udfordringer end dem, vi har i dag. Og jeg personligt vil – selvom jeg sandsynligvis ikke vil være i live til den tid – netop med baggrund i vores kollektive erfaring vælge at have tiltro til, at menneskets tænke-, reaktions- og tilpasningsevne vil sikre vores overlevelse.

Med mindre, selvfølgelig, at vi i ren og skær panik vælger at se bort fra disse evner.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce