Annonce
Ugeavisen Bramming

Generationernes by i Bramming

Skitseplanen for forslaget til helhedsplan for det centrale Bramming omkring Idræts Allé. Illustration: AART Architects
Formanden for sundheds- og omsorgsudvalget, Olfert Krog (DF), ser spændende perspektiver i det oplæg, der nu sendes videre i den politiske behandling.

BRAMMING: En helt ny stor ”generationernes by” er på vej i det centrale Bramming omkring Idræts Allé.

Kort fortalt er det en udløber af den strategiske udviklingsplan for Bramming, som byrådet vedtog lige før jul sidste år. Fritid, sundhed & omsorg blev på forvaltningsplan tovholder for projektet, der nu er på vej gennem det politiske system.

-Og det er et meget spændende projekt-oplæg, siger formanden for sundheds- og omsorgsudvalget, Olfert Krog (DF).

Annonce

-Her skal etableres nye boligtyper – også seniorboliger, og vi er i kontakt med Jensens Planteskole, som ejer en del af det store centrale projektområde. Nu skal oplægget behandles politisk, og så skal der formentlig sættes en lokalplansproces i gang.

-Klubfaciliteter m.v. foreslås flyttet og indarbejdet et mere levende Kultur- og Fritidscenter, siger Olfert Krog.

Olfert Krog peger videre på, at der jo var en stor ny Bramming-skole i tankerne: Den blev ikke til noget, og Nordre Skole har i helhedsplan-oplægget reserveret plads til udvidelse.

Planteskolegrunden

Den såkaldte planteskolegrund, som ejes af Jensens Planteskole i Bramming på Idræts Allé, grænser op til Plejecenter Solgården, og Jensens Planteskole ønsker, at den indgår i udviklingsplanerne for Bramming.

Jensens er samtidig i dialog med Fysio Danmark Bramming om et muligt jordsalg af en del af planteskolegrunden med henblik på at bygge en ny og større fysioterapipraksis som afløser for deres lejestatus i lokaler i kommunale lokaler, der ligger i lejede lokaler i Bramming Kultur- og Fritidscenter.

Efter forslag også fra Bramming Lokalråd har man fra kommunalt hold også været i kontakt Brammings praktiserende læger, tandlæger og tandteknikere, og der blev sat gang i at udarbejde en helhedsplan. AART Architects i Århus blev sat på opgaven, som nu foreligger på skitseplan.

Annonce

Helhedsplanen

Helhedsplanen afgrænses af Gabelsvej mod nord og vest, mod syd af Idræts Allé med Bramming Kultur- og Fritidscenter og mod øst af Bakkevej og Bakkevejens Skole, fodboldbaner og Skøjtesøerne.

Hele området – inklusive det kommunalt ejede areal, som i dag huser pavilloner til forenings- og kommunale tilbud foreslås inddraget i helhedsplanen til boligformål og sundhedscenter.

Der lægges så op til byggeri af punkthuse i varierede højder, ligesom der senere kan bygges rækkehuse ud mod Idræts Allé – som både senior- og familieboliger.

Her ses afgrænsningen af helhedsplanens område i Bramming. Illustration: AArt Architects
Annonce

Kultur- og Fritidscentret

Udover de kommunale institutioner – inkl. skole, børnehave og plejecenter – bliver Bramming Kultur- og Fritidscenter en væsentlig ”motor” i helhedsplanens virkeliggørelse. Her vil interessenterne have ”mere liv”, og det skal være omdrejningspunkt for hele bydelens beboere.

-Oplægget giver bolden op til en meget spændende ”generationernes bydel” i Bramming, og når vi efter den politiske behandling til at sætte gang i udarbejdelse af en lokalplan, kan den formentlig vedtages sidst i 2021, og realiseringen af helhedsplanen kan igangsættes i 2022, siger mener udvalgsformand Olfert Krog.

Oplægget er nu indstillet til byrådet til godkendelse sammen med en forventning om, at der gøres plads til og sikres gode klubfaciliteter i området.

Annonce
Annonce
Ugeavisen Bramming

BB i Jyllandsserien

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Bramming

I det grønne rige

Ugeavisen Bramming

Plastik i naturen

Annonce