Annonce
Ugeavisen Bramming

Grundsalg i gang i Hunderup

Her ses i drone-perspektiv Jægervænget-, Møllevænget-udstykningen med Hunderup Kirke i baggrunden. Foto: Esbjerg Kommune
Borgermøde i Sejstrup Forsamlingshus om planer og salg af 20 byggegrunde af varierende størrelse, så snart corona-situationen tillader det.
Annonce

HUNDERUP/SEJSTRUP: Det lysner for byggeplanerne på de nye udstykninger i Jægervænget og Møllevænget i Hunderup. Planerne ventes at blive et punkt på årets sidste byrådsmøde, den 21. december, hvor det skal afgøres, hvilke byggerier, der bliver omfattet af den kommunale grundkapitalspulje.

Byggemodningen er allerede så langt fremme, at grundsalget er indledt, og næste udadvendte aktivitet bliver et borgermøde, som der indkaldes til, så snart corona-situationen er afklaret. Virussen har allerede skubbet borgermøde-planerne et par gange.

Der er tale om i alt 20 grunde af varierende størrelse; herunder også et par storparceller. De 20 grunde er fordelt med to på Møllevænget og 18 på Jægervænget, og priserne ventes at lægge sig på henad samme niveau som grundene i Darum: Fra omkring 120.000 til ca. 420.000 kroner, oplyser medlem af Lokalrådets boligudvalg, Jette Brix.

Annonce

270 kroner per kvm.

Kvadratmeterprisen bliver 270 kroner, inkl. moms, hvortil kommer engangs-udgifter til kloak, vand og el - samlet tilslutningsafgift for Jægervænget på ca. 80.000 kroner og for Møllevænget omkring 95.000 kroner.

Jægervænget-udstykningen har – efter lokalrådets forhandling med kommunen – fået godkendt en lokalplan med blandet bebyggelse:

- Dels bliver her varierende grundstørrelser – inkl. storparceller. Dels kan her både bygges ejer- og lejerboliger.

- Og endelig har vi fået godkendt mulighed for at bygge tæt-lave boliger på alle grunde, således vi får så varierende en boligmasse som muligt. Det har været vores mål at få blandede ejerforhold i forbindelse med udstykningen, fastslår Jette Brix, på vegne af det nedsatte lejebolig-udvalg.


Vi fået godkendt mulighed for at bygge tæt-lave boliger på alle grunde, således vi får så varierende en boligmasse som muligt. Det har været vores mål at få blandede ejerforhold i forbindelse med udstykningen.

Jette Brix


Det er Boligkontoret Danmark i Ribe, der har lagt billet ind på lejeboligerne, og Anders Fabricius herfra har lovet at komme til stede ved det orienterende borgermøde, der lige afventer en corona-klarmelding. Desuden er også Lokalrådets boligudvalg til stede, så alle interesserede kan få klart svar på deres spørgsmål.

Annonce

Den levende landsby

Hunderup/Sejstrup, der markedsfører sig som ”den levende landsby”, venter sig meget af udstykningen og ser frem til de nye medborgere, der konsoliderer områdets status som ”levende og aktiv”.

Her bor omkring 700 indbyggere i dag, og det er lokalrådets opfattelse, at nogle af de mangeårige beboere i de eksisterende huse har fået rigelig plads og er interesserede i noget mindre, men som stadig også helst vil blive i området:

- Det er der jo netop mulighed for her, og samtidig kan de større ledigblevne boliger komme til salg for tilflyttere, mener Jette Brix.

I landsbysamfundet med de to selvstændige landsbyer er der et aktivt foreningsliv for alle aldersgrupper med mange fritidsaktiviteter, sportshal, klubhus og forsamlingshus. Her er desuden en velassorteret købmandsforretning, som borgerne støtter massivt op om.

Skolemæssigt går børnene fra Hunderup/Sejstrup på Bakkevejens Skole i Bramming, mens der er børneinstitution med sportshal og Hunderup Kirke som nærmeste nabo.

Der er etableret cykelsti til Bramming og Gredstedbro, og endelig er der et trinbræt til Arriva-forbindelsen mod Bramming og Ribe-Tønder.

Boligudvalget

Det er boligudvalget under Lokalrådet, der har forhandlet udstykningen igennem. Udvalget består af: Knud Runge, Jørn Boesen Andersen, Claus Simonsen, Johannes Clausen, Lena Randrup og Niels Bertelsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce