Annonce
Ugeavisen Bramming

Klagenævn afviser klage fra naturfredningsforening over Rema1000-projekt

Arbejdet med at bygge Rema1000 i Bramming er gået i gang, efter Miljø- og Fødevareankenævnet har fejet klagen fra Danmarks Naturfredningsforening til side. Foto: Martin Wilde
Det blev en afvisning af den klage, Danmarks Naturfredningsforening har sendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Esbjerg Kommunes byggetilladelse til en Rema1000 butik på hjørnet af Gabelsvej og Kirkebrovej. Så nu er den byggetilladelse, som Esbjerg Kommune udstedte sidste år, gyldig, og byggeriet af Brammings nye Rema1000-butik er gået i gang.

Bramming: Så er byggeriet af den kommende Rema1000 butik i Bramming i gang. Det sker efter, Miljø- og Fødevareankenævnet har stadfæstet - altså godkendt - den byggetilladelse, som Esbjerg Kommune udstedte allerede sidste år. Ved at udstede byggetilladelsen havde Esbjerg Kommune også dispenseret fra at bygge inden for skovbyggelinjen i forhold til skoven på den anden side Gabelsvej.

Danmarks Naturfredningsforening havde i juni 2021 blandt andet klaget over, at byggeriet kunne forstyrre oddere, der lever i den nærliggende Holsted Å, nord for Kirkebrovej. Men i sin afgørelse har ankenævnet lagt særlig vægt på, at der er en vis afstand mellem byggepladsen og ådalen med Holsted Å, og at odderen er aktiv om natten og derfor ikke vil blive udsat for støj og bevægelse fra byggeriet, der foregår om dagen.

Ikke en skov

I afgørelsen hedder det også, at et flertal i Miljø- og Fødevareankenævnet ikke mener, det er noget problem at bygge et supermarked, der ligger inden for skovbyggelinien - som er til for at sikre fortsat landskabelig skønhed ved skovbryn. Det hedder i afgørelsen, at "flertallet har lagt vægt på, at skoven som landskabselement allerede i betydelig grad fremstår påvirket af matriklens beliggenhed ved en indfaldsvej til Bramming. Flertallet bemærker herved, at der langs med skovbrynet er etableret en cykelsti, og at med tilhørende trafikanlæg og byskilt ligger mellem skoven og matriklen, som er bebygget og grænser op til boligområdet".

Nævnet bemærker også, at skoven ikke er en egentlig skov, men blot en smal bræmme af træer, som adskiller det kommende butiksområde fra kolonihaveområdet på den modsatte side af Gabelsvej. Flertallet i nævnet består af fem ud af syv medlemmer.

Miljø og Fødevareankenævnets afgørelse er endelig. Det betyder, at der ikke er flere klagemuligheder, og at Danmarks Naturfredningsforening skal gå til en domstol, hvis foreningen vil klage over afgørelsen. Det skal ske inden for seks måneder.

Flertallet har lagt vægt på, at skoven som landskabselement allerede i betydelig grad fremstår påvirket af matriklens beliggenhed ved en indfaldsvej til Bramming. Flertallet bemærker herved, at der langs med skovbrynet er etableret en cykelsti, og at med tilhørende trafikanlæg og byskilt ligger mellem skoven og matriklen, som er bebygget og grænser op til boligområdet.

Fra afgørelsen
Annonce
Ugeavisen Bramming

Tilbage til fremtiden

Annonce
Ugeavisen Bramming

Ny skovkirkegård vokser op midt i Bramming

Annonce
Ugeavisen Bramming

Kim vil sætte tanker i gang på kirkegård

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Bramming

Kommunen er snart klar med strategisk varmeplan

Ugeavisen Bramming

Fjernvarme: Lokalråd opfordrer byens beboere til lige at se tiden an

Ugeavisen Bramming

Mikkel laver prisbelønnede videoer for lokal ejendomsmægler

Ugeavisen Bramming

Kim fra Esbjerg kører hver uge til Bramming for at dyrke sin hobby

Ugeavisen Bramming

Modelbaneklub fejrer 10 års fødselsdag med åbent hus

Ugeavisen Bramming

Landsby vil starte eget fjernvarmeprojekt

Ugeavisen Bramming

Landbrugsskole vil være med på fjernvarmeprojekt

Annonce