Annonce
Ugeavisen Bramming

Klar til fire år mere i Esbjerg Byråd

Der er 31 politiske stolesæder at dyste om i byrådssalen på Esbjerg Rådhus. Forberedelserne er gået i gang rundt i de politiske partier, som drilles lidt i planlægningen af coronaen. Arkivfoto
Samtlige syv nuværende byrådsmedlemmer i Ugeavisens udgivelsesområde vil gerne genopstilles og genvælges den 15. november.

BRAMMING: Syv ud af Esbjerg Byråds 31 medlemmer er bosiddende i Ugeavisen Brammings udgivelsesområde, og selv om de driver politik for hele den store sydvestjyske Esbjerg Kommune, så anses de for – og ser sig selv som – talerør for det område, de bor i.

Alle syv: Henning Ravn, Bramming, Henrik Andersen, Tjæreborg, Jørn Boesen Andersen, Hunderup, Kurt Bjerrum, Jernvedlund, Ulla Koman-Mejer, Bramming, Hans Erik Andersen, Gørding, og Karsten Degnbol, Darum, er parate til at stille op på det lange menukort med partier og kandidater, der står på stemmesedlen, og som der skal krydses af på tirsdag den 15. november i år.

Ugeavisen har kontaktet de syv lokalpolitikere og blandt andet spurgt dem om, hvilke fagudvalg, de drømmer om at få sæde i, hvis de bliver genvalgt til november. Og de fleste er så optaget af de udvalg, de sidder i i denne periode, at de gerne vil arbejde her de næste fire år også – hvis ellers vælgerne vil stemme dem ind i byrådet.

Annonce

Økonomiudvalget

Lidt en undtagelse er her Venstres Henning Ravn fra Bramming. Han vil gerne i økonomiudvalget og i Sundheds og omsorgsudvalget – hvor han ikke sidder i dag, men hvor han sad begge steder i forrige periode:

Henning Ravn (V), Bramming. Arkivfoto

- Jeg vil gerne i økonomiudvalget. Her ligger indflydelsen på de fleste sager fra samtlige fagudvalg. Sundhed og omsorg vedrører os alle. Vi bliver stadig flere ældre og flere med kroniske sygdomme. Det kræver øget forebyggelse, personalepleje og tilpassede boligformer.

Henning Ravn fortsætter desuden gerne i Teknik og byggeudvalget, hvor han har haft sæde de sidste gire år, og hvor hans kæpheste vil være videre udvikling af bymidtearbejdet, infrastrukturen, cykelstier og sikre skoleveje.

Annonce

Flere grunde i syd og øst

Også Venstres Henrik Andersen fra Tjæreborg er – efter to byrådsperioder - klar til at genopstille:

Henrik Andersen (V), Tjæreborg. Arkivfoto

- Jeg synes faktisk byrådsarbejdet bliver stadig mere spændende og interessant, så jeg vil gerne fortsat være en del af det byråd, der skal drive og udvikle Esbjerg Kommune.

- Plan og miljøudvalget, hvor jeg sidder i dag, er min absolutte top-prioritet, og jeg vil arbejde for, at byggemodning og udstykning af byggegrunde i den østlige og sydlige del af kommunen kommer til at foregå i et hurtigere tempo.

Annonce

Plan og miljø står øverst

En fortsat plads i Plan og miljøudvalget står også øverst på ønskelisten hos SF's Jørn Boesen Andersen fra Hunderup, hvis han genvælges i november. Et alternativ kunne være Teknik og byggeudvalget:

Jørn Boesen Andersen (SF), Hunderup. Arkivfoto

- Jeg vil fortsætte arbejdet for at få flere cykelstier både i byerne og på landet, ligesom jeg synes, lokalområderne og lokalrådene skal inddrages mere omkring de problemstillinger, der opstår, når store kvæg- og svinefarme giver gener i forhold til lugt, trafik og landskabelig påvirkning. Også Brammings fortsatte gode udvikling og byfornyelse vil jeg bruge kræfter på. Det drejer sig om byfornyelse og flere boliger – både lejeboliger, parcelhuse og ældreboliger. Og så vil jeg stadig arbejde for en tunnel under banen til Sydbyen.

Annonce

Frisættelsen af folkeskolen

Kurt Bjerrum, Venstremand fra Jernvedlund, er næstformand i Plan og miljøudvalget, hvor han som landmand føler sig på hjemmebane, når de store landbrugssager fylder i dagsordenen – og gerne tager en diskussion med Jørn Boesen Andersen:

Kurt Bjerrum (V), Jervedlund. Arkivfoto

- Men prioritere et udvalg for et andet, kan jeg ikke. Alle opgaver er vigtige og spændende. Børn og familieudvalget, hvor jeg også sidder i denne periode, har de næste tre år en fantastisk spændende opgave, nemlig frisættelsen af folkeskolen, og til trods for, at vi har meget fokus på udsatte børn, så er det desværre stadig et udfordret område. Unge og uddannelsesudvalget, hvor jeg er formand, har også været en spændende udfordring. At få flere unge i job er jo en meget vigtig opgave.

- Jeg er meget glad for byrådsarbejdet og satser på at stille op igen.

Annonce

Vi skal tænke fremad

Ulla Koman-Mejer er den socialdemokratiske stemme fra Bramming, og hun prioriterer de udvalg, hvor der er stor kommunal indflydelse, og hvor relationer mellem mennesker er vigtige:

Ulla Koman-Mejer (S), Bramming. Arkivfoto

- Derfor vil jeg gerne sidde i Børn og familieudvalget og fortsætte i Sundhed og omsorgsudvalget. Jeg vil gerne være tæt på det velfærdsprojekt, vi står over for i Esbjerg Kommune med afsæt i Børn og familieudvalget. I Sundhed og omsorg har vi de sidste tre år arbejdet med sektorplanen, hvor jeg nøje følger det udviklingsprojekt, Solgården i Bramming indgår i.

- Desuden skal vi fortsætte den gode stil med byfornyelsen her i Bramming. Og så er det nu, vi skal holde fast – og hele tiden tænke fremad. Det kunne for eksempel være spændende at udskrive en arkitekt-konkurrence om overdækning af en del af gågaden.

Annonce

De mindre samfunds talerør

Hans Erik Andersen (V) er fra Gørding og sidder i byrådet i sin første periode, hvor han har sæde i Kultur og fritidsudvalget. Det vil han gerne fortsætte med, men også plan og miljø samt bygge og teknik er udvalg, han brænder for:

Hans Erik Andersen (V), Gørding. Arkivfoto

- Det er områder, der alle berører de mindre samfund meget, og jeg vil gerne være deres talerør i byrådet. Jeg vil i det hele taget gerne bevare og udvikle den positive udvikling i de mindre byer. Her skal fortsat være tilstrækkeligt med byggegrunde, skoler og en god ældrepleje. Jeg vil også arbejde for at opretholde arbejdspladser decentralt.

- Jeg vil gerne ha’ fire år mere i byrådet. Dette er min første periode. Og den første tid gik jo med at komme ind i ”årshjulet”. Så jeg er klar til genvalg.

Annonce

Mere tid til politisk arbejde

Karsten Degnbol, (V) og fra Darum, er også klar til en periode mere i byrådet, hvis vælgerne vil det, og da han nu fratræder som forstander på St. Andst Efterskole, bliver der mere tid og energi til det politiske arbejde. Han er medlem af Plan og miljøudvalget, hvor han fighter for at få færdiggjort cykelstien mellem Darum og Bramming.

Karsten Degnbol (V), Darum. Arkivfoto

- I dag er jeg også formand et lille, men væsentligt og tidkrævende udvalg: Børn og ungeudvalget – som er det udvalg, der har med tvangsanbringelsessager at gøre. Vi har jo altså også børn og unge, som har en vanskelig tilværelse. Dem skal vi sørge for at tage forsvarligt hånd om. Det er suverænt det udvalg med flest møder og flest forberedelser.

- Så vil jeg også rigtig gerne sidde i det byråd, som vedtager at bygge en ny folkeskole i Bramming.

Annonce
Annonce
Ugeavisen Bramming

Fællesskab

Annonce
Annonce
Ugeavisen Bramming

Friis-Brows & Beauty

Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Bramming

Graveri er i gang

Annonce