Annonce
Ugeavisen Bramming

Kommune- og lokalplan for ny Rema 1000 sendes i høring

REMA1000-byggeriet her ved indkørslen til Bramming fra nord får karakter af en slags byport. Som en hastighedsdæmpende foranstaltning anlægges der et bump og en fodgængerovergang på Gabelsvej. Foto: Martin Wilde
De næste otte uger er plangrundlaget for etablering af en Rema 1000-butik i det nordlige Bramming i offentlig høring. Udvalgsformand for Plan & Miljø forklarer, at der i projektet tages særligt hensyn til oversvømmelsesfare og biodiversitet.

BRAMMING: Rema 1000's planer om at opføre en dagligvarebutik på hjørnet af Gabelsvej og Kirkebrovej i det nordlige Bramming – ved en af hovedindfaldsvejene til stationsbyen fra nord – er nu et skridt nærmere første spadestik.

Forslag til henholdsvis kommuneplanændring og til lokalplan for området er efter sidste møde i plan- og miljøudvalget sendt i otte ugers offentlig høring, og såfremt der ikke her fremkommer væsentlige indsigelser, kan begge planer herefter konfirmeres af byrådet og ikrafttræden.

I planerne gives der mulighed for at etablere en enkeltstående dagligvarebutik med tilhørende P-plads og udearealer i lokalplanområdet, der ligger i landzone.

Indkørslen til P-arealet skal ske fra Gabelsvej.

Forslaget til kommuneplanændring giver mulighed for at anlægge et nyt boligområde med en dagligvarebutik. Bebyggelsesprocenten fastlægges til maksimalt 30 og bygningshøjden til maksimalt 8,5 meter.

Annonce

8800 kvm. stort område

Lokalplanområdet dækker et areal på 8800 kvadratmeter, og ved den endelige vedtagelse overføres det til byzone. I sagsmaterialet oplyses, at størstedelen af lokalplanområdet ligger i områder, der i kommuneplanen er udpeget som ”alvorligt oversvømmelsestruet”. Der har derfor været udført supplerende undersøgelser på grunden, og de viser, at oversvømmelses-risikoen er håndterbar.

- Det er naturligvis afgørende, at oversvømmelsesrisikoen er håndterbar og desuden er der med denne placering i et landskabeligt område tænkt på at tilpasse projektet hertil. Der vil ud over et regnvandsbassin, som vil fremstå som en sø, blive gjort meget ved beplantning der blandt andet vil fremme biodiversiteten, siger udvalgsformand Karen Sandrini (S).

Al overfladevand kan således håndteres på grunden. En stor del af lokalplanområdet udlægges som grønne arealer, og den vestlige del af arealet udlægges som engarealer med et regnvandsbassin. I perioder med kraftig regn opstår her en naturlig sø, og desuden fremgår det, at arealet skal tilplantes med spredte løvfældende træer, blomstrende buske og løgplanter.

Annonce

Aftale om bump på Gabelsvej

I planlægningen af lokalplanområdet, der ligger lige ved indkørslen til Bramming, lægges der i øvrigt op til, at bebyggelsen indpasses landskabeligt i området. Butiksbygningen skal derfor opføres i lyse, håndstrøgne tegl med fladt tag med en højde på maksimalt 6,5 meter, mens de øvrige bygninger – vognskure m.v. – udføres i træ, metal og glas i afdæmpede farver.

Endelig laves der en privat udbygningsaftale mellem bygherre og Esbjerg Kommune om, bygherren, REMA1000, finansierer et vejbump på Gabelsvej, så trafikken på Gabelsvej kan glide forsvarligt og uden gener for nogle, og at projektet nu kommer i otte ugers høring glæder udvalgsformanden.

- Projektet har været længe undervejs, og jeg glæder mig til at arbejde videre med det, siger Karen Sandrini.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce