Annonce
Ugeavisen Bramming

Magtkamp i Bramming Fjernvarme

Hvor mange stemmer skal Bramming Boligforening have til generalforsamlingen den 23. maj i Bramming Fjernvarme. Det er boligforeningen og et flertal i bestyrerlsen uenige om, så nu taler de to parter sammen via deres advokater. Arkivfoto: Martin Wilde
Hvor mange stemmer skal Bramming Boligforening have på generalforsamlingerne i Bramming Fjernvarme? Det kan boligforeningen og et flertal i fjernvarmeværkets bestyrelse ikke blive enige om, så nu kommunikerer de to parter gennem deres advokater.
Annonce

Bramming: Bramming Fjernvarme har siden oprettelsen været drevet som et andelsselskab. Et af den slags, hvor hver andelshaver har én stemme for hver matrikuleret grund, den pågældende andelshaver ejer.

Lige så længe, de fleste kan huske, har der også været en undtagelse, som giver boligforeninger og private udlejere af boligblokke ret til flere stemmer, hvis der er flere end fem lejemål på en matrikel. For hver fem lejemål får boligforeningen eller en privat udlejer en ekstra stemme, dog maksimalt 20 stemmer pr. matrikel. Denne regel har primært været indført i vedtægterne af hensyn til Bramming Boligforening, der er aftager 21 procent af varmeproduktionen og dermed er storkunde ved fjernvarmeværket – men også af hensyn til andre boligforeninger, der måtte bygge i byen.

For fire år siden blev Bo Langendorff valgt ind i fjernvarmeværkets bestyrelse som repræsentant for Bramming Boligforening. Sidste år blev han så valgt som formand for Bramming Boligforening, og derfor fik han tilsendt indkaldelserne til generalforsamlingen med de 105 stemmer, som boligforeningen i årevis har fået tildelt.

Det handler udelukkende for Bramming Boligforening om, at Bramming Boligforening tildeles det korrekte antal stemmer, så vedtægter og lovgivning overholdes.

Bo Langendorff

Annonce

Det må være en fejle

- I de fire år, jeg har været i Bramming Fjernvarmes bestyrelse, har jeg fået den opfattelse, at man efter Bramming Fjernvarmes vedtægter har en andel pr. tilslutning og en stemme pr. andel på generalforsamlingen. Antallet af stemmer, som Bramming Boligforening var blevet tildelt, stemte ikke overens med min opfattelse. Jeg var overbevist om, at der var tale om en fejl, og derfor kontaktede jeg Bramming Fjernvarme. Bramming Fjernvarme ville undersøge sagen, og efter fire dage blev jeg kontaktet af Bramming Fjernevarme og fik at vide, at Bramming Fjernevarme var enig i min opfattelse, og at jeg kunne komme ud og få byttet indkaldelserne, så antallet af stemmer kom til at stemme overens med vedtægterne. Dermed anså jeg sagen for afsluttet, siger Bo Langendorff:

- 14 dage senere havde Bramming Fjernvarme ændret holdning og var ikke længere enig, efter at Bramming Fjernvarme, havde været i kontakt med deres advokat. Hovedbestyrelsen i Bramming Boligforening var ikke enig i den begrundelse, som kom fra Bramming Fjernvarme, og derfor besluttede hovedbestyrelsen i Bramming Boligforening, at få Bramming Boligforenings advokat til at kigge på stemmefordelingen. Bramming Boligforenings advokat er af den opfattelse, at Bramming Boligforening ikke blev tildelt det korrekte antal stemmer i forhold til Bramming Fjernvarmes vedtægter. Derfor har der siden september 2018 været en dialog mellem Bramming Fjernvarme og Bramming Boligforening, dog uden, at det har været muligt at komme til en fælles forståelse, uddyber Bo Langendorff.

Han understreger, at Bramming Boligforening ønsker at finde en løsning på uenigheden med Bramming Fjernvarme, men at boligforeningen også har kontaktet boligforeningens interesseorganisation, BL – Danmarks almene Boliger, for at få hjælp.

Annonce

Forslag om vedtægtsændringer

Her står sagen nu. Et flertal i fjernvarmeværkets bestyrelse på de fire øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker ikke, at boligforeningen skal have flere stemmer tildelt på generalforsamlingen og har derfor også kontaktet fjernvarmeværkets advokat. Al kommunikation går nu gennem de to parters advokater.

Modsvaret fra de fire øvrige bestyrelsesmedlemmer, Søren T. Nielsen, Robin Poulsen, Henning Jørgensen og formand Folmer Pultz, er et forslag til vedtægtsændringer. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil det begrænse boligforeningens mulighed for at stemme samlet, idet forslaget indeholder en klausul om, at stemmerne, der er tildelt den enkelte afdeling af en boligforening, kun kan benyttes af en person, der bosiddende i den pågældende afdeling. Dermed kan eksempelvis Bramming Boligforening ikke nøjes med at sende én repræsentant, der stemmer samlet for hele boligforeningen.

- Det handler udelukkende for Bramming Boligforening om, at Bramming Boligforening tildeles det korrekte antal stemmer, så vedtægter og lovgivning overholdes. Det fremsatte forslag til vedtægtsændringer i Bramming Fjernvarme, er efter Bramming Boligforenings og BL - Danmarks Almene Boliger opfattelse, ikke i overensstemmelse med lov om varmeforsyning, og dermed kan Bramming Boligforening ikke støtte forslaget, siger boligforeningens formand, Bo Langendorff.

Generalforsamling

Har du lyst til at deltage, så afholdes generalforsamlingen i Bramming Fjernvarme afholdes torsdag den 23. maj klokken 19 på Bramming Gymnastik og Idrætsefterskole på Gabelsvej.

Du skal være andelshaver, for at have adgang, og skal medbringe den indbydelse, som fjernvarmeværket har sendt ud til alle andelshavere.

Annonce

En præcisering

På fjernvarmeværkets hjemmesidekan man læse en motivation, som de fire forslagsstillere har fået udarbejdet. I den hedder det, at baggrunden for ændringsforslaget er et ønske om at præcisere begrebet fast ejendom:

”Således at det tydeligt og direkte fremgår, at der ved en fast ejendom skal forstås en selvstændigt/særskilt matrikuleret ejendom. Dette er efter et flertal i bestyrelsens opfattelse fuldstændig i overensstemmelse med Dansk Fjernvarmes anbefalinger på området. Vedtægterne indeholder en stemmebegrænsning i forhold til ejendomme med flere boliger. Det er Dansk Fjernvarmes anbefaling, at en stemmebegrænsning i et eller andet omfang indbygges i vedtægterne, for at sikre de demokratiske principper mellem på den ene side almindelige parcelhusejere og på den anden side boligforeninger med mange boligenheder.”

De fire forslagsstillere har ikke yderligere kommentarer til sagen, men formand Folmer Pultz tilføjer:

- Vi lægger vægt på, at der møder så mange andelshavere op som muligt til generalforsamlingen den 23. maj og endnu vigtigere den 13. juni, hvis vedtægtsændringerne bliver vedtaget den 23. maj.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Bramming

Traditioner

Annonce