Annonce
Ugeavisen Bramming

Tjæreborg Enge kan nu levere klæg til diger

Et 107 hektar område i Tjæreborg Enge - hvor de otte vindmøller står - er i den nye råstofplan fra Region Syddanmark udlagt til område, hvor der kan indvindes klæg til vedligehold af diger ud mod Vadehavet. Arkivfoto: Klaus Huusmann / Andrup Dronefoto
Regionsrådet har vedtaget en ny råstofplan, som skal gælde de kommende 12 år. Tjæreborg Enge samt et par område ved Darum og Vilslev er udlagt til områder, hvor der kan indvindes klæg til vedligehold af diger. Også andre områder i den tidligere Bramming Kommune er udlagt til interesseområder for udvinding af ler og grus.

Området: Der er kun få nyheder i Region Syddanmarks nye råstofplan, som regionsrådet vedtog på et møde den 21. juni. En af dem er, at Tjæreborg Enge - området hvor de otte vindmøller står - nu kan benyttes til at indvinde klæg, som kan bruges til at vedligeholde diger.

Regionen har fået foretaget miljøvurdering af 107 hektar område i Tjæreborg Enge. Heraf vurderes 84 hektar at have forekomster af klæg, som ligger i en dybde op til 1,3 meter. Det giver en forekomst på skønnet 650.000 kubikmeter klæg.

Også to mindre områder længere mod øst og syd er med på regionens nye råstofplan som områder, hvor der kan indvindes klæg til diger, som skal beskytte mod Vadehavet. Det er dels et område på 1,5 hektar mellem Lille og Store Darum, hvor det skønnes, at der vil være 4.000 kubikmeter klæg, dels et område på 61 hektar vest for Vilslev og omkring Darum Bæk. Her er 49 hektar kortlagt med forekomster af klæg svarende til 244.000 kubikmeter.

Annonce

Grusgrave omkring Grimstrup

Genganer i den nye råstofplan fra den forrige er et stort bakket område vest for Grimstrup på begge sider af Grimstrup Hovedvej, som er udlagt til gravning af grus. Der graves allerede nu i et mindre område mellem Grimstrup Hovedvej og Esbjergmotorvejen, men dette område kan altså i de kommende år blive meget større, og - i hvert fald for nogle år - forvandle området til en stor grusgrav.

Læs råstofplanen

Region Syddanmarks nye råstofplan kan ses på og downloades fra regionens hjemmeside: rsyd.dk.

På Region Syddanmarks hjemmeside kan du også se et kort, hvor de enkelte råstofindvindingsområder er tegnet ind. På kortet kan man zoome ind og dermed se den meget præcise placering af områderne. Kortet ses på adressen: https://gis.regionsyddanmark.dk/Raastofplan2020_41/kort.htm

Endvidere er to store områder nord for både Vejrup og Gørding udlagt som interesseområder for udvinding af ler. Mellem Endrup og Vejrup er to mindre områder på hver sin side af Hovedvej A1 udlagt som interesseområder for indvinding af grus.

Annonce

Indvinding skal ske lokalt

- Råstofindvinding sætte spor i landskabet, og derfor lægger råstofplanen vægt på at skabe gode rammer for efterbehandling af råstofgrave, så der for eksempel kan skabes rekreative områder med stor biodiversitet, når gravearbejdet er overstået, siger formand for regionens miljøudvalg, Jørn Lehmann Petersen (S):

- Der skal ikke graves unødigt, og derfor er jeg glad for, at det er lykkedes at gøre de samlede grave- og interesseområder mindre, på trods af at der i råstofplanen er udpeget helt nye områder. Det betyder, at råstofferne kan indvindes, der hvor der er efterspørgsel, og den tunge transport af råstoffer på tværs af regionen minimeres. På den måde udnytter vi regionens råstofressourcer mere effektivt og sikrer, at vi også fremover kan være selvforsynende med råstoffer i Region Syddanmark.

Det er området i Tjæreborg Enge indtegnet med rødt, som med vedtagelsen af Region Syddanmarks nye råstofplan kan benyttes til indvinding af klæg til diger mod Vadehavet. Ill: Region Syddanmark
Annonce

Høring og klagemulighed

Med den nye råstofplan kan alle, også firmaer, der vil indvinde råstoffer, kommuner og interesseorganisationer nu se, hvor der kan graves efter grus, sand, sten og andre råstoffer i regionen. Selv om et område er medtaget i den nye råstofplan, så er det ikke ensbetydende med, at man kan begynde at grave med den nærmeste gravemaskine. Råstofudvinding - normalt grus, ler og klæg - kræver stadig, at man først får en tilladelse til at grave i det område, hvor man gerne vil grave.

Regionens nye råstofplan har været i både offentlig høring og til partshøring i februar og marts. Ved den lejlighed indkom der i alt 116 høringssvar for hele Region Syddanmark. Selv om planen nu er vedtaget, er det frem til den 20. juli muligt at klage over den vedtagne råstofplan, oplyser Region Syddanmark.

Annonce
Annonce
Ugeavisen Bramming

Kontoret holder minibyfest torsdag, fredag og lørdag

Annonce
Annonce
Ugeavisen Bramming

Nørretorv var næsten fyldt til lørdagskoncert

Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Bramming

Åbner egen frisørsalon: En drøm er gået i opfyldelse for Ziba

Ugeavisen Bramming

Pligt for til i morgen

Ugeavisen Bramming

DSB fjerner togpersonalet fra intercitytog til Esbjerg

Ugeavisen Bramming

64-årig mand væk i fem dage: Nu er han fundet

Ugeavisen Bramming

Niklas kom på podiet til VM

Ugeavisen Bramming

Stadig to lejrskoler i skoleforløbet

Ugeavisen Bramming

140 tog på tur med MY'eren - og flere ture er på vej

Ugeavisen Bramming

Koncert bliver der på Nørretorv - også hvis det regner

Ugeavisen Bramming

Christian blev nr. 8 til VM

Ugeavisen Bramming

Dansk og amerikansk musik spiller op på Nørretorv

Ugeavisen Bramming

Lille, fine Carla fandt sokken

Ugeavisen Bramming

Fotopar åbner galleri i St. Darum

Ugeavisen Bramming

Lunds El er kommet godt fra start

Ugeavisen Bramming

Kun ét år mere: Bramming skal have ny formand

Ugeavisen Bramming

Lokalråd efterlyser hurtigere resultater

Ugeavisen Bramming

Som i et eventyr

Ugeavisen Bramming

Ridderkors til fem byrådsmedlemmer

Ugeavisen Bramming

Gram Slot er fyldt med mysterier og andet godt

Ugeavisen Bramming

Masser af plads lige midt i naturen og med egen sø

Ugeavisen Bramming

Nu også læber og eyeliner

Ugeavisen Bramming

Sommer med sol, sjov og aktiviteter

Annonce