Annonce
Ugeavisen Bramming

Udvidelse af Gørding-svinefarm anket

Jørn Boewsen Andersen fotograferet i kanten af svinefarmen. I baggrunden ses Verdensskoven og Gørding by, som kan blive berørt af lugtgener, når vinden er i øst. Foto: Kirsten Enevoldsen
Byrådsmedlem Jørn Boesen Andersen (SF) er stærkt betænkelig ved de konsekvenser en kæmpe-udvidelse af svinefarm ved Gørding kan få for landsbysamfundet.

GØRDING: Med snævrest mulig margen – 16 stemmer mod 15 – sagde Esbjerg Byråd ja til en storlandmands ønske om at udvide en svinefarm på Annesmindevej 1 i Gørding, så ammoniakudvindingen stiger til det dobbelte.

Svinefarmen ligger få hundrede meter fra Gørding by og Verdensskoven, og såvel naboer som Gørding Lokalråd er så betænkelige ved udvidelsens konsekvenser, at flertalsgodkendelsen (V, O, E og C) nu – via klageportalen - er påklaget til miljøankenævnet.

SF-byrådsmedlem Jørn Boesen Andersen, der stemte sammen med mindretallet (A, F, Ø og B) har længe været meget betænkelig over de store udvidelser af landbrugsbedrifter, der gør dem mere til fabrikker end landbrug. Imidlertid gives tilladelsen fra byrådsflertallet inden for lovens rammer, og Jørn Boesen Andersen har derfor – via partikollega Karina Lorentzen – rejst en række spørgsmål over for miljøminister Lea Wermelin (S).

Vejen forbi den store svinefarm er relativt smal - med de trafikproblemer, det kan medføre - bl.a. for skolebørn, når store maskiner og transporter skal til og fra farmen. Foto: Kirsten Enevoldsen

VVM og sundhedsundersøgelse

Af svarene fremgår bl.a., at husdyrbrug med et samlet ammoniakudslip på mere end 3.500 kilo er pålagt VVM-pligt. Annesmindevej-farmen udleder det dobbelte af de 3500 kilo. En VVM-redegørelse er en vurdering af en virksomheds/et anlægs påvirkning af det omgivende miljø.

Miljøministeren oplyser også, at den sundhedsundersøgelse, hun har iværksat om en eventuel sundhedsrisiko er på trapperne. På spørgsmålet om, hvorfor en kommune ikke – ud fra lokale forhold – kan afslå eller sætte begrænsninger for store landbrugsfabrikker, svarer ministeren, at de nuværende krav sikrer, at der er ens miljøkrav over hele landet.

Den lokale stemme skal høres

Jørn Boesen Andersen tager svarene til efterretning, men vil fortsat arbejde for, at den lokale stemme høres og har indflydelse på den endelige beslutning om et ja eller nej til store udvidelses-ønsker:

- Annesmindevej-farmen ligger tæt på Gørding by med de lugtgener, det allerede nu giver, når vinden er i øst. Der bliver uvægerligt tale om mange store transporter af foder og svin til og fr ejendommen – med de konsekvenser, det får for cyklende børn på vejen til og fra skole.

- Endelig er det også besynderligt, at en kommunal myndighed ikke kan kræve, at svineproducenten bruger den bedst tilgængelige teknik på farmen, hvor et tidligere luftrenseanlæg angiveligt er ude af drift, siger Jørn Boesen Andersen, der allerhelst havde set, at beslutningskompetencen i disse spørgsmål i videre udstrækning blevet givet tilbage til kommunerne.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Bramming

Når boblerne brister

Annonce