Annonce
Ugeavisen Bramming

Vi skal tale med én stemme

Masterplanen, der skal udarbejdes her for det centrale Bramming, bliver én af de opgaver, Bramming Lokalråd skal tage del i udformningen af, siger Torben Kjær Andersen. Foto: Prebens Foto&Video
Det nye Bramming Lokalråd sammensættes på årsmødet den 15. januar.
Annonce

BRAMMING: Der forsvandt noget væsentligt, da Bramming mistede sin selvstændighed og blev en del af Esbjerg Kommune ved kommunalreformen i 2007. Nærheden gik fløjten, og mange oplevede, at der blev længere til mangt og meget. I kølvandet på kommunalreformen blev Bramming Lokalråd så dannet – med det formål at være en ”lokal Bramming-stemme”.

Men er det lykkedes?

Både – og, vil mange nok mene. I hvert fald oplever nogle, at der er blevet endnu meget længere til rådhuset, og det er blevet trægt altid at skulle have en computerskærm imellem et myndigheds-menneske og en lokal Bramming-borger.

Annonce

11 medlemmer

Bramming Lokalråd har 11 medlemmer. Fem vælges ved årsmødet, mens seks udpeges af foreninger, borgergrupper, bestyrelser, som repræsenterer følgende seks kategorier:

  • Skole- og daginstitutionsbestyrelser.
  • Brugere af Bramming Kultur- og Fritidscenter.
  • Kultur-, idræts- og fritidsforeninger.
  • Bolig-, grundejer, fjernvarme og antenneforening.
  • Menighedsråd og ældreforeninger.
  • Handels-, håndværks- og industriforeninger.

Næste årsmøde afvikles onsdag aften den 15. januar i lokalerne på Banegården, men lige nu gælder det om, at nogle melder sig på banen og stiller op til bestyrelsesvalget.

Annonce

Nyvalg af formand

Efter fem år i formandsstolen trækker Jørgen Holberg sig tilbage. Også Pahl Junkuhn, Jørgen Pedersen, og Erling Lauridsen træder ud af bestyrelsen.

Torben Kjær Andersen, 70 år, der har siddet to år i lokalrådet, har erklæret sig villig til at stille op som formand. Jeppe Dahl Nielsen, 33 år, er udpeget af skole- og daginstitutionsbestyrelser.

Hvervene er frivillige og ulønnede. Men hvad er det, der får travle mennesker til at bruge mange timer på lokalrådsarbejdet?

Det er interessen for det lokalsamfund, vi bor i og lysten til at være med til at præge den fortsatte udvikling her på egnen, lyder det korte svar:

- Vi har to lokale byrådsmedlemmer ud af i alt 31 personer i Esbjerg Byråd. Her er det, vi gerne vil ind og give vores besyv med ved faste årlige møder med økonomiudvalget, siger Torben Kjær Andersen – og understreger kraftigt, at lokalrådet skal være en aktiv og positiv medspiller, når udviklingen skal formes.

Annonce

Dynamisk erhvervsby

Både Torben Kjær Andersen og Jeppe Dahl Nielsen fremhæver, at Bramming er en dynamisk erhvervsby med store virksomheder:

- Vi skal passe på, at byen ikke udvikler sig til en soveby. Derfor skal vi også kæmpe for, at ikke alle borgernære aktiviteter trækkes til Esbjerg.

- Borgerne har i stort tal og meget aktivt deltaget i debatten om den strategiplan for Brammings udvikling, der nu skal realiseres. Her skal lokalrådet ind og præge beslutningerne i den retning, borgerne har talt for på møderne.

- Masterplanen for området omkring Fritidscentret skal vi også aktivt være med til at forme.

Nytter det noget? Bliver stregerne alligevel ikke trukket ved et skrivebord på rådhuset i Esbjerg?

- Vi kan ikke få vores vilje i ét og alt. Arbejdet for Skøjtesøen var et langt, sejt træk, men det nyttede. Det var en stor dag, da vi indviede den ved folkefesten i sommer. Måske vi skal ha’ en sådan tre-fire timers folkefest hvert år?

Annonce

Øget samarbejde

Torben Kjær Andersen peger også på et øget samarbejde med de andre organisationer i stationsbyen:

- Vi har i det nuværende lokalråd diskuteret, hvordan vi kunne få et tættere samarbejde – med for eksempel jævnlige fællesmøder med HHI, med Banegårdens støtteforening, med Bramming Boldklub o.s.v. Vi har uvægerligt mange fælles emner at drøfte, og i forhold til kommunen kan det være en kæmpe fordel, at vi taler med én stemme, mener Torben Kjær Andersen: hjemmeside.

- Vi skal være synlige. Vi skal være stolte over at bo i stationsbyen her. Vi skal stå sammen om at beholde de borgernære aktiviteter her. Og netop derfor er det så vigtigt, at nogle melder sig som interesserede i at gøre et stykke bestyrelses-arbejde.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Ugeavisen Bramming

Skal, skal ikke?

Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Bramming

80/20

Annonce