Annonce
Ugeavisen Bramming

Vi vil bevare det gode skolemiljø i Bramming

792 underskrifter for at bevare to folkeskoler i Bramming blev i den årle morgen torsdag afleveret til fire byrådspolitikere med borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) i spidsen: Tak fordi I stiller op. Tænk jer nu godt om – og se dette i perspektiv med, at en masterplan for hele området er på vej, sagde Jesper Brix bl.a. Foruden borgmesteren ses politikerne Diana Mose Olsen (SF), Sarah Nørris (Ø) og Jacob Lose (V). I Bramming-delegationen deltog også Jette Brix, Martin Lykke og (næsten skjult) Klaus Jensen med fem-årige Jonathan på armen. Foto: Kirsten Enevoldsen
Direktionens udspil er et farvel til helhedsskolen, mener Initiativgruppen for bevarelse af det gode skolemiljø i Bramming.
Annonce

BRAMMING: Bakkevejens Skole og Nordre Skole er både omdrejningspunkt og katalysator for den videre udvikling i hele Bramming-området. Det fremgik igen og igen på de to borgermøder om den langsigtede strategiplan for Bramming, der med stor borgeropbakning blev holdt i maj og august.

Det markante ønske fra borgerne på disse møder var – og er, at der skal udarbejdes en masterplan for børne- og ungeområdet i Bramming by, hvor man specielt tager hånd om skolerne, som i bygningsmæssig forstand er meget dårlige, men også for helt grundlæggende at imødekomme behovet for tidssvarende læringsmiljøer.

DERFOR faldt der også lidt af en skolebombe i mange børnefamilier, da de lørdag i JydskeVestkysten kunne læse, at kommunens øverste embedslag, direktionen, totalt ignorerer den vision, borgerne massivt gav udtryk for på de to borgermøder – og i stedet kaster et forslag på bordet om at lægge de to Bramming-skoler sammen, således at elever fra 0. til og med 5. klassetrin samles på Nordre Skole, mens de ældste årgange foreslås samlet på Bakkevejens Skole.

Fem-årige Jonathan var med far, Klaus Jensen, inde på Esbjerg Rådhus for at aflevere budskabet til politikerne om, at Bramming-borgerne ikke vil have nedlagt deres helhedsskole. Foto: Kirsten Enevoldsen
Annonce

Besparelse på 11 mio. kroner

Ifølge direktions-forslaget i det kommunale forhandlingsoplæg ”Budget i balance” vil det betyde en besparelse på knap 11 mio. kroner i kommunens hårdt trængte økonomi. Besparelsen ligger primært i, at der bliver færre men til gengæld større klasser.

Den melding fik telefonerne til at gløde i forældrekredse. Lynhurtigt blev ”Initiativgruppen for bevarelse af det gode skolemiljø i Bramming” nedsat, og på vegne af gruppen har Mikael Klinge, Klaus Jensen og Jesper Brix, der alle har børn på skolerne i Bramming, sendt et åbent brev til samtlige byrådsmedlemmer.

- Vi takker pænt nej til nedlæggelse af helhedsskolen, som er føde- og overbygningsskole i Bramming. Vi ønsker at bevare og udvikle to folkeskoler i vores by, således at trivselsramte elever får mulighed for et skoleskifte.

- Vi ønsker medindflydelse, involvering og tid for både personale, skolebestyrelse, forældre og børn til en ordentlig proces for så radikal en beslutning som nedlæggelse af helhedsskolen.

- Vores mål er at fastholde og udvikle Bramming som en attraktiv bosætningsby, og for at gøre det er vi nødt til at være enige om at udvikle – og ikke afvikle - Bramming. Byen kan dog fremvise både stigende befolkningstal og et veletableret erhvervsliv, hedder det blandt andet i brevet.

Annonce

Konstruktiv dialog

Initiativgruppen peger også på, at der i investeringsoversigten for de kommende år for Esbjerg, Ribe og Bramming står et rundt nul ved Bramming, mens der er pæne investeringsbeløb sat af til de to øvrige store byer i kommunen:

- Vi erkender, at der ikke er samme sex -appeal over Vandtårnet som over Domkirken og Blue Water Arena - og forventer ikke, at der skal være det. Vi kan godt nøjes med mindre, men vi forventer en fair fordeling af midlerne og en konstruktiv dialog, og vi ønsker at være en stemme i debatten og dermed få indflydelse på både mål og proces frem mod en gennemarbejdet masterplan, hedder det videre i brevet, som slutter med at opfordre til samarbejde om at udvikle Bramming til at blive et attraktivt område at flytte til for børnefamilier med alt, hvad det indbefatter af skoler, daginstitutioner, fritids- og idrætsfaciliteter m.v.

Holdet bag initiativgruppen slutter dog i brevet af med at anerkende, at politikerne i disse forhandlinger er stillet over for en meget svær opgave, men håber med brevet, at politikerne vil betænke sig og give tid til den proces, en sådan beslutning fortjener.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce