Annonce
Den lille Avis

Bageri måtte vente i 11 måneder på et forventeligt nej fra en offentlig myndighed

Laila Finding, direktør for Nordic Gluten Free Bakery, har haft sine kampe med myndigheder og Danmarks Naturfredningsforening. Bageriet kan ikke få lov til at udvide de nuværende bygninger på Sandvadvej ved Klovborg, og virksomheden har taget konsekvensen og flytter til Ølholm senere på året. Foto: Peter Hald
Planklagenævnet afviste Nordic Glutenfree Bakerys ønske om at udvide efter 11 måneders sagsbehandlingstid. Snart flytter bageriet fra Klovborg til Ølholm.

Klovborg: Efter godt 11 måneders sagsbehandlingstid er Planklagenævnet nu omsider kommet med en afgørelse i sagen om Nordic Glutenfree Bakery på Sandvadvej syd for Klovborg.

Og det blev et nej til bageriets ønske om at få lov til at udvide og bygge en hal på 1260 kvadratmeter samt en større parkeringsplads på 2300 kvadratmeter.

Årsagen til at Planklagenævnet overhovedet blev involveret i sagen var at den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening havde klaget over, at Ikast-Brande kommune havde givet en landzonetilladelse til bageriets ønske om at udvide. Og da sådan en klage har opsættende virkning - hvilket vil sige, at sagen bliver sat på pause, indtil Planklagenævnet har talt - så tog Nordic Glutenfree Bakery allerede sidste år konsekvensen og besluttede sig for at flytte, da man vidste, at sagsbehandlingstiden ville blive meget lang.

Annonce

Bageriet købte en grund i Ølholm Erhvervspark i Hedensted Kommune, hvor man er gået i gang med at opføre et nyt bageri.

Men indtil videre holder Nordic Glutenfree Bakery stadig til på adressen Sandvadvej 30 ved Klovborg. Her har man holdt til siden 2017.

Det nye bageri ved Ølholm er nemlig langtfra færdigbygget endnu. I kølvandet på coronakrisen er der opstået forsinkelser i byggeriet, og Nordic Glutenfree Bakery kan først forvente at flytte i december.

Stor pladsmangel

Laila Finding, der er direktør for Nordic Glutenfree Bakery, ærgrer sig over hele sagsforløbet:

- Det har kun handlet om principper, og nu er der truffet en afgørelse ved et skrivebord meget langt væk fra Klovborg. Jeg har altid undret mig over, hvorfor Danmarks Naturfredningsforeningen klagede. Var det virkelig nødvendigt? Vi ligger på en flad mark, og der har været produktion her på adressen i mange år. Vi truer ikke naturen på nogen måde, siger hun.

Laila Finding understreger, at man ikke kunne forudse, at der ville opstå så store problemer med at få lov til at udvide.


Nu er der truffet en afgørelse ved et skrivebord meget langt væk fra Klovborg.

Laila Finding, direktør for Nordic Glutenfree Bakery


Og nu er pladsmangel blevet et meget påtrængende problem for Nordic Glutenfree Bakery:

- Vi mangler lagerplads, og lige nu er vi nødt til at bruge et fryselager ved Padborg, fordi vi mangler pladsen her på Sandvadvej. Det giver os nogle ekstra omkostninger, og det er en flaskehals i produktionen, siger Laila Finding.

Derfor satser Nordic Glutenfree Bakery nu på at få bygget et fryselager i Ølholm som noget af det første.

- Hvis vi er heldige, kan vores lager i Ølholm måske være klar til efteråret. Men det er ikke nemt at få bygget noget nu - det tager tid, og der er mangel på materialer, og vores projekt er blevet forsinket, siger Laila Finding.

Laila Finding og Kaj Kjærgaard fra Nordic Glutenfree Bakery og Hedensted Kommunes borgmester Kasper Glyngø ved første spadestik til bageriets nye fabrik i Ølholm. Det skete 21. april i år, men byggeriet er blevet forsinket, og det nye bageri er ikke klar endnu. Arkivfoto: Mads Dalegaard

Midt i al bøvlet kan hun dog glæde sig over, at afsætningen af virksomhedens produkter går strygende:

- Vi har fornylig indgået en aftale med den store brødproducent Kohberg, så de tager vores produkter med, når de leverer brød til sygehuse, efterskoler, kantiner med mere. Det er en superspændende aftale, der giver os nogle nye muligheder, fortæller Laila Finding.

Det betyder også, at produktionen på Sandvadvej kører på højtryk, og de 16 medarbejdere har travlt.

Men man kæmper som nævnt med udpræget pladsmangel:

- Vi må flytte altid to gange, siger bageriets direktør frustreret.

Nordic Glutenfree Bakery producerer glutenfrit og laktosefrit brød, og leverancer til sygehuse er derfor en vigtig målgruppe.

Virksomheden leverer også til hoteller og restauranter samt supermarkeder både herhjemme og i udlandet.

Annonce

Burde have lavet lokalplan

Tilbage i april 2020 gav Ikast-Brande Kommune som nævnt en landzonetilladelse til, at bageriet kunne udvide. Det kunne kommunen ikke se nogle problemer i:

"Kommunen har bl.a. begrundet tilladelsen til det ansøgte med, at projektet ikke er i strid med udpegningerne i kommuneplanen, som særligt værdifuldt landbrugsområde og areal til udvikling af eksisterende husdyrbrug til store husdyrbrug, da der i forvejen ligger en virksomhed på ejendommen, og idet det ansøgte ikke vil have en væsentlig negativ indvirkning på udpegningerne. Kommunen vurderer, at tilbygning mm. ikke vil forringe oplevelsen af landskabsformerne i området, idet der i forvejen ligger et stort byggeri, og at udvidelsen sker som en tilbygning og derfor er placeret i samme terræn, og dermed ikke tilsidesætter de geologiske værdier omkring Søhøjlandet", lyder det i sagsakterne.

Men Planklagenævnet var altså ikke enig, og i afgørelsen lyder det:

"Planklagenævnet finder, at opførelsen af 1.260 m2 hal, 90 m2 overdækning samt anlæggelse af parkeringsareal på 2.300 m2 vil medføre væsentlige ændringer i det bestående miljø og dermed er lokalplanpligtig. Nævnet lægger herved vægt på, at der er tale om en landbrugsejendom, der ligger i det åbne land, og at en udvidelse af erhvervsvirksomheden vil udgøre en væsentlig ændring af områdets karakter og miljø. Nævnet lægger endvidere vægt på, at den samlede bygningsmasse på ejendommen med det ansøgte er på 2.725 m2, og at der derudover skal anlægges et parkeringsareal på 2.300 m2. Nævnet lægger endelig vægt på, at ejendommen ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget som havende geologiske bevaringsværdier. Det er nævnets vurdering, at en udvidelse af denne størrelse ikke bør ske ved en enkeltstående tilladelse, men ud fra en samlet planlægning, hvor den planlægningsmæssige sammenhæng belyses, og hvor beboerne i området inddrages".

Laila Finding og Kaj Kjærgaard indrettede i 2017 deres bageri i et tidligere værksted for pakkerimaskiner på Sandvadvej 30. Men nu må de tage afsked med deres nuværende lokaler. Arkivfoto: Søren E. Alwan

DN havde i sin klage anført, at man mener, at tilbygningen ville få et omfang, som i sig selv gør, at den er lokalplanpligtig.

Og her er Planklagenævnet altså enig med DN: En større tilbygning af denne karakter burde havde udløst en lokalplan, mener nævnet.

Det er stridens kerne: Den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening har i flere sager indgivet lignende klager, fordi man mener, at Ikast-Brande Kommune er for lempelig med at udstede landzonetilladelser. I stedet burde kommunen i langt højere grad satse på at få lavet lokalplaner, mener DN:

- Landzonetilladelser har primært deres berettigelse i forbindelse med boligbyggeri, ikke erhvervs- og industribyggeri, udtalte den lokale DN-formand Jens Thomsen i en artikel i Horsens Folkeblad onsdag 28. juli.

- Det er en fordel for kommunen og et argument for, at kommunen står stærkere med en lokalplan – og så får de mindre bøvl med os, tilføjede han.

Hvorom alting er, så har det taget godt 11 måneder at nå frem til konklusionen om, at Ikast-Brande Kommune burde have lavet en lokalplan i sagen om Nordic Glutenfree Bakery.

Og 11 måneder er for lang tid for sådan en afgørelse - det erkender Planklagenævnet selv:

"Planklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid", lyder det fra nævnet i slutningen af sagsakterne.

Annonce
Annonce
Den lille Avis

Gavmildt skolebudget: 60 millioner kroner til to skoler

Annonce
Annonce
Den lille Avis

Biograf-succes langt ude på landet: Klovborg Kino har klaret sig i 25 år og fortsætter med de samme ejere

Annonce
Forsiden netop nu
Den lille Avis

Vi vil kæmpe for at bevare rådhuset i Nr. Snede, så vi sikrer, at der fortsat er aktiviteter og arbejdspladser

Den lille Avis

Vores ambition er at støtte og videreudvikle landsbyerne i kommunen

Den lille Avis

Flere lokale kandidater: Venstre-liste komplet med 16 navne

Den lille Avis

Enorm jobmesse kan samle 600 virksomheder og ligeså mange ledige

Den lille Avis

Historier om sprængstoffer og kaffeerstatning

Den lille Avis

Team HEG U13 piger fik en travl weekend

Den lille Avis

Ældrelivet skal være det gode liv med velfærd og værdighed

Den lille Avis

Prisen skal tjekkes: Kommunale entreprenøropgaver bliver nu sendt i udbud

Den lille Avis

"Farlig kunst" tæt på vej: Stor skulptur ved Gludsted skal flyttes eller sikres

Den lille Avis

Gavmildhed i regnen: Venlig gestus med en paraply

Den lille Avis

Budgetforlig uden den store sparekniv - men med udfordringer på ældreområdet

Den lille Avis

Efterskolernes Dag - nu med booking

Den lille Avis

Foreninger vil booste billetsalg til koncert

Erhverv

Efter 16 måneder: Priswe på sommerhuse falder

Den lille Avis

Pensionistforening fejrer 75 års jubilæum

Den lille Avis

Kuldsejlet ældrepleje-projekt: Metoderne virkede, men økonomien bristede

Den lille Avis

Højderyggens folkedansere er klar

Den lille Avis

Storstilet indsamling: Elever og forældre samler penge til udflugter

Den lille Avis

Simon Vanggaard holder foredrag i hjembyen

Den lille Avis

Fra æbler til most: Haveforening arrangerer æblepresse-dag

Den lille Avis

Selv gravsten varer ikke evigt: "Overskud" af gamle gravsten på kirkegård

Annonce