Annonce
Den lille Avis

Solen tiltrækker investorer: Der bliver konkurrence om at etablere solcelleanlæg

Dette solcelle-anlæg fylder 222 hektar og er opført ved Holstebro af Bestseller. Helt så store anlæg vil man ikke få at se i Ikast-Brande Kommune. Arkivfoto: Bestseller
Ikast-Brande Kommune har modtaget mange ansøgninger om solcelleanlæg - men der bliver ikke plads til alle.

Ikast/Brande: Interessen for at etablere solcelle-anlæg i Ikast-Brande Kommune er stor. Allerede før kommunens kommende solcelle-planlægning er klar, har kommunens forvaltning modtaget en større bunke ansøgninger om solcelle-anlæg, oplyser formanden for teknik- og miljøudvalget Henrik Engedahl (V).

- Mængden af ansøgninger overstiger langt de 500 hektar, som vi vil planlægge, og det betyder, at vi får en ægte konkurrence-situation, hvor vi kan udvælge de bedste og mest gennemtænkte projekter, siger Henrik Engedahl.

I Ikast-Brande Kommuneplan er der endnu ikke udlagt arealer i det åbne land, hvor man kan placere store solcelleanlæg, men det kommer snart.

Annonce

Byrådet vil planlægge for i alt 500 hektar arealer, der kan bruges til store eller lidt mindre solcelleanlæg, og man har netop afsluttet en offentlig høring, hvor lokalråd, landsbylaug, lodsejere, interesseorganisationer og projektudviklere blev spurgt om deres mening.

Teknik- og miljøudvalget har nikket ja til retningslinjerne, men sagen skal efterfølgende forelægges byrådet i forbindelse med byrådets behandling af et forslag til indkaldelse af konkrete ansøgninger til placering af store solcelleanlæg i det åbne land.

Planlægningen på de 500 hektar fordeler sig med et projekt under 200 hektar, to projekter under 100 hektar og to projekter under 50 hektar.

I gruppen på 100 hektar kan man have flere små projekter, f.eks. fem på 20 hektar, inden for den samlede ramme på 100 hektar, så der på den måde også åbnes for de lidt mindre solcelleanlæg.

Uanset kategori kommer et solcelleanlæg til at fylde en del. En fodboldbane fylder 0,7 hektar, så for eksempel et solcelleanlæg på 50 hektar vil rundt regnet svare til 71 fodboldbaner.

Brug dårlig landbrugsjord

Under høringen kom der otte svar. Blandt andet mener Herning-Ikast Landboforening, at solcelleanlæg fortrinsvis bør opføres på de mindst værdifulde landbrugsarealer – herunder lavbundsjorde – eller områder, der ikke har en stor landbrugsmæssig værdi.

Landboforeningen mener desuden, at det er vigtigt, at den lokale befolkning i høj grad inddrages i beslutninger vedrørende placeringen og omfanget af de kommende ønskede solcelleanlæg.

Danmarks Naturfredningsforening skriver, at man anerkender "vigtigheden af at opstarte planlægningen for solcelleanlæg i det åbne land, og skabe et supplement mellem strøm fra vind og sol".

Samtidig understreger DN dog, at solcelleanlæg skal holde afstand til fredede områder og andre værdifulde områder, og at alle store anlæg bør etableres med skærmende beplantning om anlægget. DN foreslår seks-rækkede plantebælter med hjemmehørende arter. Gerne delvis stedsegrønt for at skærme anlægget i vinterperioden. Faunapassager vil være en god idé, så vildt har mulighed for at komme igennem, mener DN også.

I modsætning til landboforeningen mener naturfredningsforeningen ikke, at lavbundsjorde bør bruges til solcelleanlæg. Lavbundsjorde bor i stedet reserveres til udtagning og etablering af våde enge til optagelse og binding af kulstof fra atmosfæren, lyder det fra DN Ikast-Brande.

Annonce

Nogle landskaber beskyttes

Det er ikke alle steder, at man kan få lov til at placere et solcelleanlæg. I fredede områder, §3 områder, fredskov, ved sø- og åbeskyttelseslinjer og fortidsminde-beskyttelseslinjer, Natura 2000 områder, bevaringsværdige landskaber, bevaringsværdige kulturmiljøer samt by- og sommerhuszoner kan det ikke lade sig gøre. Disse områder er udpeget med rødt i et kort, der kan ses på kommunens hjemmeside.

Annonce
Annonce
Den lille Avis

Lille købmandsbutik kæmper hårdt for at overleve - kunderne køber for lidt

Annonce
Annonce
Brædstrup Avis

Corona skabte kæledyrs-eksplosion: Travle dyrlæger ansætter ny kollega

Annonce
Forsiden netop nu
Den lille Avis

Region Midtjylland gør klar til at uddele landsbypris

Den lille Avis

Vilde gaspriser gør det nervepirrende at være fjernvarmechef

Den lille Avis

Ildsjæle vil gerne udvide idrætshal - men udfordres af stigende priser på byggeri og energi

Den lille Avis

Legeplads får en kraftig opgradering med helt nye redskaber

Den lille Avis

Mindeord: Tak for det dejlige musikliv, du, Mynster, så utrætteligt og kompetent og fornøjeligt kaldte frem omkring dig

Den lille Avis

Nu er apotekerne også klar med vaccine mod covid-19

Den lille Avis

Firma skal pleje veje og grønne områder: Ikast-Brande Kommune har nu underskrevet kontrakten med HedeDanmark

Den lille Avis

Småkagefabrikken Kelsen udfører byforskønnelse og fjerner gammel frostsprængt bus-garage

Den lille Avis

Varmekedlen er forlængst slukket, så nu bliver et lille varmeværk sat til salg

Den lille Avis

Skole-moderniseringer skal planlægges i 2022 - spænding om priserne

Den lille Avis

Herreværelset - et nyt tilbud til ældre, enlige mænd

Den lille Avis

Flere byggegrunde og mere by-forskønnelse: Udvikling af små og store byer står højt på dagsordenen

Den lille Avis

Coronaen udfordrer efterskolerne: Efterskolernes Aften bliver en online-begivenhed

Den lille Avis

Naturfotograf fortæller om det vilde Grønland

Den lille Avis

Corona-problemer rammer småkageproducenten Kelsen på omsætningen

Den lille Avis

Tre jagtforeninger er klar med kursus

Den lille Avis

Fodbold-fans knoklede hårdt: Et års arbejde har resulteret i et nyrenoveret klubhus

Den lille Avis

Skoleleder udpeges med lidt forsinkelse

Den lille Avis

Pølsevognen kommer til at hedde Pølsevognen

Den lille Avis

Nye højhuse blev forsynet med 10 ladestandere til elbiler

Den lille Avis

Forpagter af kendt kro leder stadig efter en køber

Annonce