Annonce
Den lille Avis

Forbedret adgang omkring Ejstrup Sø

Fremover bliver det nemmere at nyde udsigten over Ejstrup Sø, hvor adgangsforholdene er blevet forbedret. Privatfoto
Annonce

Ejstrupholm: Der har blandt lokale borgere i Ejstrupholm og brugere af naturen langs Ejstrup Sø været et ønske om at forbedre adgangsforholdene ved søen - og det er nu sket.

Søejerne har gennem en lang årrække stillet området til rådighed for naturelskere og motionister. Stien, der løber mellem sø og å, har dog ofte været meget sumpet at færdes på. Årsagen har været manglende vedligehold og oprensning af åløbet. Men kommunen har nu foretaget den fornødne opgravning, hvilket har medført en meget mærkbar forbedring.

- Stien er blevet meget mere farbar. Alt sammen meget godt, men det skulle gerne vare ved også i fremtiden, lyder det fra Asger Svendsen, der er med i ejerlauget for søen.

- Søejerne har haft et positivt og konstruktivt samarbejde med kommunen. Det har betydet, at der nu fra kommunal side er givet dispensation til at forbedre stien flere steder. Der er givet dispensation til at flytte stien. Det drejer sig om de steder hvor stien løber helt tæt på åkanten. Her flyttes stien op på et højere liggende areal. Der er ligeledes givet mulighed for at etablere to ”søkik med bænk” på stien. Steder, der tidligere har været mest sumpet, kan nu forbedres med nyt grusmateriale, oplyser Asger Svendsen.

Hele området omkring søen og selve søen er i privat eje, hvilket indebærer, at man skal færdes med respekt for dette. Ejerne forventer at hunde holdes i line, og deres efterladenskaber opsamles. Ligeledes at mountainbike kørsel på området undgås.

Gennem årtier har frivillige brugt mange timer med at vedligeholde og forbedre stierne ved søen. Dette har været til glæde for de mange brugere af området. Der har været afholdt et møde mellem søejere og den frivillige stigruppe for at fastlægge de fremtidige tiltag, der nu er givet grønt lys for. Der er skabt en unik mulighed for at etablere et samarbejde, der gerne skulle munde ud i, at området ved søen kan blive til glæde for brugere af området.

Stien langs åen er nogle steder helt fin, hvor den andre steder trænger til vedligeholdelse. Privatfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce