Annonce
Den lille Avis

Kirkegård er under forvandling

Kirkegården i Nørre Snede er usædvanlig på flere måder. Blandt andet er der en meget gammel gravhøj, der skulle være rejst over Kong Snio, der måske har lagt navn til Nørre Snede. Her er graver Henning Ingwersen på vej op på højen. Foto: Peter Hald
Kirkegård i Nørre Snede vil langsomt blive mere parklignende, og der skal tages højde for nutidens og fremtidens begravelsesformer.

Nr. Snede: Over de næste årtier vil kirkegården i Nørre Snede langsomt forvandle sig. Faktisk vil der allerede begynde at ske noget i løbet af foråret og sommeren. Opmærksomme gæster på kirkegården har sikkert bemærket, at der er bundet rød-hvide plasticbånd om nogle af træerne. Båndene betyder, at de udvalgte træer skal fældes.

Det er et led i en langsigtet plan om dels at forskønne kirkegården, men også at indrette den, så den vil passe til nutidens og fremtidens begravelsesmønster.

Tendensen i de senere år er gået i retning af flere urnenedsættelser og færre jordfæstelser - det første er kremeringer, hvor asken kommer i en urne, og det sidste er begravelser, hvor der bliver sænket en kiste i jorden.

Annonce

Kort sagt bliver behovet for almindelige, pladskrævende gravsteder mindre, og det vil frigive nogle arealer, der kan bruges på en anden måde. Noget af den ledige plads vil blive brugt til flere urnenedsættelser, og andre steder kan der indrettes mindre parkområder.

- Når udviklingen går i retningen af flere urnebegravelser og færre jordbegravelser, så bliver der større arealer, som bliver parklignende, og hvor vi lokalt i menighedsrådet i kommunikation med lokalsamfundet langsomt indretter kirkegården, så den fortsat er et smukt område midt i byen, lyder det fra sognepræst Arne Kiel Nielsen.

Mange år

Graver Henning Ingwersen understreger, at den udviklingsplan, som menighedsrådet arbejder efter, virkelig vil være langsigtet. Planen er udarbejdet af landskabsarkitekt Mette Fauerskov i tæt samarbejde med menighedsrådet og graver Henning Ingwersen.

- Forandringen vil tage mange år. Vi taler om en tidshorisont, der går helt frem til 2070. Jeg kommer ikke til at opleve det afsluttet, heller ikke min efterkommer, siger Henning Ingwersen.

- Forandringen vil tage mange år. Vi taler om en tidshorisont, der går helt frem til 2070, siger graver Henning Ingwersen. Foto: Peter Hald

Udviklingsplanen vil sandsynligvis også blive justeret undervejs.

- Der kan komme nye begravelses-tendenser. Man kunne godt forestille sig, at der på et tidspunkt igen begynder at komme flere jordfæstelser med hurtigt nedbrydelige kister, fordi en del vil tænke, at det vil være en mere CO2-neutral måde. Kremering derimod kræver jo energi, påpeger graveren.

Ikke mindst kan en ændring af Nørre Snedes størrelse som by få stor betydning:

- Måske vil vi opleve en kraftig tilflytning, hvis huspriserne i Vejle og Horsens begynder at stige kraftigt, siger Henning Ingwersen.

Målsætning for kirkegården

Pluk fra udviklingsplanens målsætning:

Kirkegården skal være en grøn og frodig ”have”

Kirkegården skal som helhed fremstå med et karakterfuldt, harmonisk og stemningsfyldt udtryk

Antallet af gravpladser og udbuddet af gravstedstyper skal til stadighed tilpasses det aktuelle behov

Kirkegårdens kulturhistoriske træk skal bevares

Gravstedsområder skal have en enkel og klar landskabsarkitektonisk hovedidé

Der skal indpasses flere individuelle urnegravsteder

Randtræer skal fastholdes

Der skal være løvfældende træer på kirkegården

Der skal være mange høje gravstedsplanter i områder med traditionelle gravsteder

Bevaringsværdige gravminder skal forblive på deres oprindelige plads

Ledige gravsteder skal være beplantede

Tilgængeligheden skal være så god som mulig

I øjeblikket er urnenedsættelser det mest fremherskende, og derfor har menighedsrådet en idé om at indrette et såkaldt kolumbarium til urner.

Et kolumbarium er en urnevæg, en væg med hylder eller fordybninger, hvor man kan stille en urne med aske fra den døde. Kolumbarium betyder dueslag på latin og er en begravelses-skik, der stammer fra Italien og som er ret udbredt sydpå. Men skikken har også vundet indpas i Danmark.

Kirkegården i Nørre Snede er ikke helt lille. Den rummer i øjeblikket 1617 gravsteder. Foto: Peter Hald

Apropos urnebegravelser, så ser man også flere og flere individuelle urneplader med større variation. Nogle steder er urnepladerne ligefrem blevet forsynet med QR-koder, så man via en smartphone kan få information om den afdøde.

Som omtalt vil der langsomt blive frigivet plads til at gøre kirkegården mere parklignende, men Henning Ingwersen understreger, at kirkegården selvfølgelig stadig skal være et sted, hvor de pårørende kan gå i fred og ro ved gravstederne.

En udpræget tendens i tiden er, at flere og flere pårørende vælger at sløjfe gravstedet, så snart fredningstiden for graven udløber efter en årrække. Det betyder, at der er kommet mange flere nedlagte gravsteder på kirkegården. Den tendens ses overalt i landet. Sløjfningen af gravstederne hænger sammen med, at danskerne er blevet mere mobile. Derfor bruges samme gravsted ikke mere i årtier.

Det bærer kirkegården i Nørre Snede præg af:

"Nord for kirken og særlig langs norddiget samt langs østdiget er der så mange ledige gravsteder, at gravstedsstrukturen er ved at gå i opløsning", lyder det i den udviklingsplan, som menighedsrådet og graveren arbejder efter.

Ved norddiget vil der således ske en del forandringer, og blandt andet er det planen at plante en bøgehæk på indersiden af diget.

Annonce

Ny indgang

Af andre kommende forandringer på kirkegården kan bemærkes, at der skal være flere løvtræer. Der vil blive "luget" en smule ud blandt de eksisterende træer, hvis de ikke pynter og tjener et formål.

Der er også en plan om at skabe en helt ny indgang fra Skovbakken overfor skolen.

Hvad det hele vil koste, kan ikke gøres op endnu:

- Der er ikke sat beløb på, og vi kender ikke økonomien på sigt. Men vi skal være på forkant og søge om penge. Heldigvis er provstiet velvillig overfor projektet, siger Henning Ingwersen.

Der er allerede tegn på, at der snart skal ske noget på kirkegården. Flere træer er blevet forsynet med disse plasticbånd. Det betyder, at de skal fældes. Foto: Peter Hald

Kirkegårds-projektet kan få betydning for Nørre Snede på flere måder. Ikke alene for pårørende og indbyggere, men også for de gæster og turister, der besøger byen.

På flere måder er Nørre Snedes kirkegård ret usædvanlig. For det første rummer stedet en urgammel gravhøj, der ifølge et sagn er rejst over Kong Snio, der angiveligt har lagt navn til Nørre Snede (Snio=Snede). Man må godt gå op på gravhøjen, og herfra er der en god udsigt.

En anden attraktion er påskestenen, den store sten-skulptur, der blev indviet i 2012

Det hører også med til historien, at Nørre Snede Kirke er en såkaldt vejkirke og dermed et vigtigt stop på Hærvejsruten. Det betyder, at der også af den grund kommer ret mange gæster. Og de vil også gerne se kirkegården.

- Kirkegården er en god "ambassadør" for kirken. Vi vil jo gerne have folk herind, siger Henning Ingwersen.


Kirkegården er en god "ambassadør" for kirken.

Henning Ingwersen, graver


Sognepræst Arne Kiel Nielsen er enig:

- Når vejret er godt, og mange pilgrimsvandrere eller turister kommer gennem byen, er der også nogen, der finder en bænk eller en krog, hvor de kan sidde og slappe af – sommetider også på toppen af Kong Snios høj, fortæller præsten.

Nørre Snedes kirkegård er et fredfyldt sted, og det skal den også være fremover, selv om den på nogle punkter vil forandre udseende. Foto: Peter Hald
Annonce
Annonce
Den lille Avis

Backgammon-dyst i 30 timer

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Den lille Avis

Gyvelborg fik shelterpladser

Den lille Avis

Aktivitetsråd er på plads

Den lille Avis

Fortsat fart på Sebastian Øgaard

Den lille Avis

En verdensstjerne vender hjem

Annonce