Annonce
Den lille Avis

Mere strøm fra solen: Kommunen er klar med plan for solceller

I de røde negativområder må der ikke opstilles solceller – det må der muligvis i de grønne neutralområder, men det afhænger af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Oversigtskort: Ikast-Brande Kommune
Retningslinjer for store solcelleanlæg er nu ved at være på plads.

Ikast/Brande: Efter knap halvandet års forarbejde er Ikast-Brande Kommune nu klar med et sæt overordnede retningslinjer for etablering af store solcelleanlæg i det åbne land.

Helt tilbage i december 2020 nedsatte byrådet et såkaldt §17.4-udvalg (et tværgående, politisk ad hoc-udvalg, red.), som skulle se på området. Den daværende formand for teknik- og miljøudvalget, Henrik Engedahl (V), blev udpeget som formand for udvalget, som var klar med sine anbefalinger i slutningen af maj sidste år.

I efteråret var anbefalingerne i offentlig høring, og på baggrund heraf er der nu blevet udarbejdet nogle retningslinjer.

Annonce

Retningslinjerne fastlægger de overordnede bestemmelser for placering og udformning af anlæggene, men der er ikke udpeget konkrete arealer til placeringen af anlæggene.

Flere negativområder

Derimod er der udpeget en lang række såkaldte negativområder, hvor der ikke må opstilles større solcelleanlæg. Det drejer sig blandt andet om naturbeskyttede arealer (§3-områder), fredskov, områder indenfor sø-, åbeskyttelses og fortidsmindebeskyttelseslinjer, Natura 2000-områder og fredede områder.

Desuden er områder, der i kommuneplanen enten er udpeget som bevaringsværdigt landskab, større sammenhængende landskaber, bevaringsværdige kulturmiljøer eller by- og sommerhuszone, at betragte som negativområder.

Alle andre arealer er udlagt som såkaldte neutral-områder, hvor der på baggrund af en konkret vurdering muligvis kan opstilles solceller. Også her er der en række faktorer, der skal tages højde for, eksempelvis skovbyggelinjer, geologiske bevaringsværdier, kirkeomgivelser, arealer, hvor afskærmende beplantning har begrænset eller ingen effekt og spredningsveje for dyr og planter.

Inden etableringen af solcelleanlæggene skal der udarbejdes et særskilt kommuneplantillæg og en lokalplan for det enkelt anlæg. Der skal desuden gennemføres en miljøscreening af planerne, som skal afdække, om der også skal laves en miljøvurdering, og om det konkrete projekt forudsætter, at der udarbejdes en miljøkonsekvens-vurdering.

Før retningslinjerne træder i kraft, skal de igennem endnu en høringsrunde, når de er blevet godkendt politisk.

Før retningslinjerne træder i kraft, skal de igennem endnu en høringsrunde, når de er blevet godkendt politisk.

Fra artiklen

I første omgang er det klima-, natur- og bæredygtighedsudvalget, der skal tage stilling til forslaget, hvorefter det skal omkring økonomi- og planudvalget og derefter det samlede byråd. Først derefter kan forslaget sendes i ni ugers offentlig høring frem til 27. juli.

Annonce
Den lille Avis

Herrer vil ikke stå i skyggen af damerne: Håndboldklub vil fokusere mere på seniorherrer og har ansat to nye trænere

Annonce
Den lille Avis

FDF'erne i Hampen og Gludsted fejrer 40 års jubilæum

Annonce
Den lille Avis

Angelika siger farvel til sin blomsterbutik - kroppen trænger til en pause

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Den lille Avis

Massiv opbakning til nye boligprojekter, flere seniorboliger - og et medborgerhus

Den lille Avis

Dårligt internet og afsides beliggenhed tvinger lokalhistorisk arkiv til at flytte væk fra skovmuseum

Den lille Avis

Du ved, hvad du har - stem nej til at fjerne forbeholdet

Den lille Avis

Gigantiske glasfugle svæver højt under loftet på skole

Den lille Avis

Vibeke er ny borgerrådgiver og skal være med til at styrke forståelsen mellem borgerne og kommunen

Den lille Avis

Måske kan Hærvejs-turisme puste nyt liv i gammelt museum

Den lille Avis

Idyllisk skovmuseum er truet af lukning. Frivillige vil kæmpe for at bevare det

Den lille Avis

Håndboldklubbens store loppemarked gøres klar

Annonce