Annonce
Den lille Avis

Nyt græs-område på kirkegård

En del hække på den nordlige del af kirkegården er blevet rykket op, og der er blevet dannet et større, sammenhængende område, hvor der skal sås græs. Foto: Vagn Hougaard Sørensen
På lang sigt vil der kunne dannes en "skovkirkegård" i Klovborg.

Klovborg: I den senere tid er der sket en række ændringer på Klovborg kirkegård. Nogle hække på den nordlige del af kirkegården er blevet rykket op og der er blevet dannet et større, sammenhængende område.

- Arbejdet er et skridt i flerårs-planen for kirkegården, der blev vedtaget for et par år siden og som man i menighedsrådet stille og roligt udruller. Det, der lige nu forberedes er, at der i de nye områder bliver sået græs, når ellers temperaturen bliver til det. Et græs-område, der delvist med tiden vil give mulighed for begravelse i plæne uden yderligere beplantning. En sådan plads vil alene give mulighed for en plan gravsten, der ligger i plænen. Eller man kan vælge ikke at lægge nogen sten, men have en anonym gravplads oplyser menighedsrådsformand Vagn Hougaard Sørensen.

- Det er vigtigt for menighedsrådet at gøre opmærksom på, at bestående gravsteder ikke berøres af ændringen, hverken nu eller i hele gravstedets fredningstid. Det er kun de nedlagte gravpladser på nordsiden, der hen ad vejen indgår i den nye plan, understreger Vagn Hougaard Sørensen.

Nye træer til skovkirkegård

Menighedsrådsformanden fortæller videre, at menighedsrådet i Klovborg oplever, at der også i Klovborg er en efterspørgsel efter andre begravelsesmuligheder end de traditionelle. Derfor fik menighedsrådet for et par år siden fik professionel hjælp til at lave en plan for hele kirkegårdens udvikling de næste mange år.

Ud fra denne plan vil der også blive plantet større træer, som med tiden vil kunne danne en slags "skovkirkegård". Samtidig vil der også være områder, hvor der ikke længere vil kunne tilbydes gravplads.

Hele planen kan ses på kirkens hjemmeside www.klovborgkirke.dk under "kirkegårde". Man er også altid velkommen til at tage en snak med graveren eller en fra menighedsrådet, siger Vagn Hougaard Sørensen.

Lignende planer er under udvikling på kirkegården i Nørre Snede. Også her har menighedsrådet konstateret, at begravelses-mønstret ændrer sig. Tendensen i de senere år er gået i retning af flere urnenedsættelser og færre jordfæstelser.

Annonce
Annonce
Den lille Avis

Madfestival på Harrild Hede

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Den lille Avis

Udvalg sagde nej til neurofeedback til børn: Det er virkelig sådan en beslutning, der gør ondt helt ind i marv og ben

Den lille Avis

Fink Byg Aps overtager HD Byg

Den lille Avis

Klovborg Kino åbner igen

Den lille Avis

Elev-tegninger i tidligere brugs

Den lille Avis

SuperBrugs øgede overskuddet

Annonce