Annonce
Den lille Avis

Sirenerne testes onsdag klokken 12

Denne grafik viser meget enkelt, hvad der sker på onsdag, og hvordan man skal forholde sig. Grafik: Beredskabsstyrelsen
Sirenevarslingssystemet bliver afprøvet onsdag 6. maj klokken 12.
Annonce

Midtjylland: Traditionen tro er den første onsdag i maj dagen, hvor sirenevarslingssystemet testes med lyd over hele landet. Og nu bliver det så igen testet onsdag 6. maj klokken 12.

Hver nat testes sirenevarslingssystemet uden lyd. Men én gang om året skal systemet også testes med lyd. Siden 1994 er det sket på den første onsdag i maj klokken 12.

- Sirenevarslingssystemet kan umiddelbart virke både omstændeligt og utidssvarende, men sirenerne er fortsat et meget vigtigt redskab for det danske beredskab, for at kunne advare borgere om, at der er fare på færde. Sirenerne er et effektivt værktøj, fordi det er så indgroet i borgerne, hvad lyden betyder, lyder det fra beredskabsinspektør Bjarne Gregersen fra Brand & Redning MidtVest.

I dag bruges sirenerne typisk i tilfælde af voldsom røgudvikling fra en brand eller udslip af farlige stoffer. På landsplan er der opsat 1078 sirener på master og tage på høje bygninger i byområder med flere end 1.000 indbyggere, og sirenerne kan høres af cirka 80 procent af befolkningen. I områder uden for sirenernes rækkevidde kan politiet varsle med mobile sirener.

I Brand & Redning MidtVests område blev sirenerne aktiveret for alvor 9. marts i år i forbindelse med en større brand med giftig røg i Herning.

Det er også muligt at hente app-én Mobilvarsling. Med Mobilvarsling kan man blive advaret direkte med en alarmlyd på sin smartphone, når myndighederne advarer om større ulykker. Sirenevarslingen signalerer, at borgerne skal gå indenfor, lukke døre og vinduer og slukke ventilationsanlægget. Herefter bør man afvente yderligere information hos DR og TV 2. Informationen er på dansk. Brand & Redning MidtVest opfordrer til at borgere viderebringer informationerne til ikke-dansktalende kollegaer og naboer, eller andre som kan have behov for hjælp til at forstå sirenernes betydning.

Og så er der én vigtig ting, man ikke skal gøre – hverken onsdag middag, eller når sirenerne lyder for alvor:

Det er vigtigt, at man ikke ringer til alarmcentralen 1-1-2, til politiet eller til brandvæsnet for at høre hvad der er sket, da det kan blokere for livsvigtige opkald. Ring 1-1-2, hvis der er akut brug for brandvæsen, ambulance eller politi.

Tre signaler

Under testen på onsdag 6. maj klokken 12 vil der lyde tre signaler:

Varslingssignalet lyder: Varslingssignalet består af en tone, som stiger hurtigt og falder langsomt. Tonen lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder.

Varslingssignalet gentages: Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet

Afvarslingssignal: Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang, ensartet tone, som varer 45 sekunder

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Den lille Avis

Menighedsråd er på plads

Den lille Avis

Købmandsgård skal sælges

Den lille Avis

Parkeringsbåse vækker debat

Den lille Avis

Lokalhistorisk bog er på vej

Annonce